Uzávěrka receptur, odpis ingrediencí - surovin ze skladu

Tento videonávod popisuje uzávěrku (vypořádání) receptur a následný odpis ingrediencí (surovin) ze skladu. Uzávěrku receptur můžete vykonávat kdykoliv potřebujete. Může to být jednou denně, jednou týdně, případně jendou měsíčně. Záleží na tom, jak často potřebujete sledovat aktuální stav ingrediencí - surovin ve skladu.

Uzávěrka receptur

Uzávěrku receptur je možné dělat tímto postupem jen v případě, že v aplikaci evidujete jen jeden sklad. V případě evidence více skladů, je potřebné na daném skladu vytvořit novou příjemku a nastavit příslušný druh pro odpis ingrediencí (surovin) ze skladu podle nastavení. Před samotným vypořádáním, vykonáním uzávěrky doporučujeme mít na sklad přijato zboží, suroviny, ze kterých se budou jednotlivé receptury vyrábět. Pokud je zboží na skladu v dostatečném množství, aplikace si umí správně přepočítat skladové ceny na recepturních kartách, jako i udělat výdej ze skladu ve správných skladových cenách jednotlivých surovin. Při evidenci více skladů, je potřebné druhy pro vypořádávání receptur vytvořit na každém skladu podle návodu Nastavení uzávěrky receptur.

V aplikaci se receptury při prodeji odepisují do mínusu. Skladová karta začíná s nulovým množstvím na skladu a na základě počtu prodaných kusů se následně při uzávěrce vykoná odpis ingrediencí ze skladu. Skladové množství na recepturních kartách se vynuluje a celý proces může začít znovu. Tento scenář evidence popisuje evidenci receptur v restauračních zařízeních, nebo zařízeních, kde není možné dopředu určit, kolik jídel, nápojů, baget se prodá a tedy není možné správně odepsat zboží ze skladu. Evidenci výrobků, kde je dopředu jasné, kolik surovin nebo ingrediencí se na výrobu použije popisuje nezávislý návod. Další informace o procesech výroby a možnostech evidence se dozvíte v návodu Výroba - představení.

  1. Uzávěrku receptur vykonáte kliknutím v menu aplikace na možnost Sklad.
  2. Ze zobrazené nabídky vyberte možnost Uzávěrka receptur.
  3. Automaticky se otevře formulář, ve kterém jsou předvyplněny všechny recepturní karty, které jsou prodejem v mínusu.
    • V záložce Viz. pol. si můžete zkontrolovat jednotlivé suroviny, které budou odepisovány ze skladu. 
  4. Uzávěrku receptur potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit, kdy automaticky vznikne skladový pohyb, výdej surovin.

Posledním krokem je uzávěrka hotová, ingredience, resp. suroviny byly odepsány ze skladu. 

Ty karty, které nemají v záložce Receptura navázánu žádnou surovinu, ty se nevypořádají. Nakolik dochází k odpisu surovin ze skladu při vypořádání receptur, je potřebné si tyto karty povytvářet a nastavit tak, aby nevznikaly na skladu nesrovnalosti.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard