Vytvoření karty zboží a její základní nastavení

V tomto návodu se dozvíte, jak v aplikaci vytvořit skladovou kartu s evidencí množství na skladě, typ T (zboží) a jak vyplnit její základní informace. Dále návod vysvětluje základní nastavení na kartě jako kód karty, název karty, PLU, QPLU, prodejní cenu a zařazení do skladové kategorie.

Nová skladová karta typu T (zboží), záložka Údaje 

Nová skladová karta typu T (tovar neboli zboží), záložka Údaje

 

Seznam skladových karet otevřete kliknutím na ikonu K na nástrojové liště. Následně klikněte na tlačítko Nová a otevře se formulář pro vytvoření nové skladové karty. V případě, že v aplikaci evidujete sklad, doporučujeme typ karet vybírat správně již při jejich zakládání. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí formulář pro zadefinování nastavení skladové karty.

Níže jsou popsány základní údaje, které doporučujeme vyplnit na skladové kartě. 

Vytvoření skladové karty

Záložka Údaje

 • Kód - kód skladové karty používaný v aplikaci například při vyhledávání této skladové karty, na základě tohoto kódu. V případě, že je pole kód zafajknuto, aplikace přiděluje kódy skladovým kartám automaticky, čímž je zabezpečena jednoznačnost každé karty. Tento kód je však možné zadat i individuálně (po odfajknutí), přičemž může obsahovat i jiné jako číselné znaky, ale jeho délka je omezena na 25 znaků. Kód však nedoporučujeme měnit.
 • Název - zadejte název skladové karty. Tento název by měl dané zboží konkrétně specifikovat.

  Například: "Cukr 1kg", "Minerální voda 1,5l".

 • MJ (měrná jednotka) - základní jednotka, ve které budou jednotlivé karty evidovány a prodávány. V případě karet typu T se jedná obvykle o evidenci v kusech. Co se nakoupí, to se ze skladu odepíše přes výrobu, výdaj nebo prodej. 
 • Prodejní cena s DPH - již při vytváření doporučujeme nadefinovat prodejní cenu, aby v případě potřeby bylo možné kartu prodat. Ikdyž nebyl na kartu udělán příjem, je možné v aplikaci nastavit povolení prodeje do mínusu. Prodejní cenu je však je potřebné mít nadefinovanou, aby obsluha nemusela u každé položky zadávat cenu manuálně.
 • C. sklad. - skladová cena se při vytváření karty nedefinuje. Skladovou cenu definuje příjem zboží na sklad. Tato je následně vypočítána na základě způsobu evidování skladu.
 • PLU -  číslo PLU daného zboží. Zboží je při prodeji možné vyhledávat podle názvu, kódu, čárového kódu nebo PLU, které může být pro obsluhu známé zvlášť při přechodu z registrační pokladny na pokladniční systém.
 • QPLU - v dotykové POS Pokladně je možné nadefinovat rychlé položky, tzv. QPLU, které se obsluze zobrazí vždy nahoře. Doporučujeme QPLU nastavit skutečně jen kartám, které se nejčastěji používají při prodeji. (Pro zobrazení na pokladně nedoporučujeme mít toto nastavení na víc jak 15-ti kartách.)

Záložka Kategórie

 • Zařazení karty do kategorie - zařaďte kartu do kategorie pro její rychlejší dohledání na pokladně, případně odfiltrování v seznamu karet.

Po vykonání změn na skladové kartě nezapomeňte kliknutím na tlačítko Uložit potvrdit vykonané změny.

Úprava údajů na skladové kartě

Skladovou kartu je možné upravit po jejím nalezení v seznamu:

 • dvouklikem na danou položku
 • kliknutím pravého tlačítka při postání na upravované položce a výběrem možnosti Upravit
 • postáním na položce a kliknutím na tlačítko Upravit ve spodní části okna

Při úpravě je možné měnit jakékoliv údaje. Ale pozor, na skladové kartě je možné zadefinovat Název. a tzv. Název pro pokladnu, který může být jiný nebo může obsahovat zkrácený název (samozřejmě však v rámci zachování jednoznačnosti zboží). Tento se následně zobrazuje obsluze v pokladně a tiskne se na dokladu pro zákazníka, pokud to není definováno jinak. Při úpravě karet a změně názvu karty se následně automaticky Název pro pokladnu nemění.

Nezapomeňte následně vykonané změny kliknutím na tlačítko Uložit potvrdit.

Detailní informace o možnostech, které je možné na skladových kartách definovat se dozvíte v návodu Skladová karta - představení.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard