Přepočet skladových pohybů na označených kartách

V tomto návodu si představíme postup vykonání přepočtu pohybů na skladových kartách. Kdy může potřeba přepočtu vzniknout? Přepočet skladových pohybů doporučujeme vykonat před každou inventurou, rovněž i v případě, že pracujete s vysokoobrátkovým zbožím jakým jsou např. rohlíky a často se stává, že prodáváte zboží do mínusu a příjemku nahráváte až dodatečně.

Nastavení práva uživateli

Na to, aby uměl daný uživatel v aplikaci tento přepočet pohybů vykonat, musí mít povolené příslušné nastavení. 

 1. Vyberte menu Nastavení -> Nastavení, zobrazí se okno s nastaveními aplikace.
 2. V levé části okna, ve stromu jednotlivých nastavení vyberte možnost Uživatelé a příslušného uživatele (skupinu), které chcete toto nastavení povolit.
 3. V horní části okna v pravé části tabulky otevřete záložku Speciální.
 4. Zafajkněte nastavení: Přístup k přepočtu skladových karet. Podmínkou pro možnost aplikování tohoto nastavení je i přístup uživatele ke skladovým cenám v aplikaci a skladovým pohybům.
 5. Změnu nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Na obrázku je náhled příslušných nastavení s označením konkrétního nastavení.

Povolení uživateli možnost provedení přepočtu na sklad. kartách

Vykonání přepočtu na označených skladových kartách

 1. Otevřete seznam skladových karet kliknutím na tlačítko "K", zobrazí se okno se seznamem skladových karet.
 2. Ve sloupci označeném faječkou si označte příslušné karty, nad kterými chcete vykonat přepočet (kliknutím levého tlačítka myši označujete karty jednotlivě, pravým tlačítkem označíte všechny karty).
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši do názvu některé karty a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Přepočet skladových pohybů na označených kartách.
 4. Zobrazí se okno, ve kterém kliknutím na tlačítko Ano (angl. Yes) potvrdíte vykonání přepočtu.
 5. Na otázku přepočtu rezervovaných, objednaných a odložených množství můžete rovněž odpovědět Ano (angl. Yes).
 6. O úspěšném vykonání přepočtu budete informovaní hlášením aplikace.
 7. Po vykonání přepočtu zavřete a znovu otevřete okno se seznamem skladových karet nebo klikněte na tlačítko Obnovit v pravém horním rohu okna seznamu skladových karet, aby se aktualizovala množství v seznamu.

 Seznam úkonů, které je možné vykonat na skladových kartách.

Možnosti pro práci ze skladovými kartami

 

 

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard