Vítejte v ONLINE videokurzu pro iKelp Pokladna - Prodejna

Práve prebieha preklad nasledovných návodov, ďakujeme za pochopenie, zatiaľ sú dostupné v slovenskej verzii.

Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút.

Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou iKelp Pokladňa a sklad (maloobchodná prevádzka). Je rozdelený do jednotlivých lekcií, ktoré odporúčame absolvovať postupne.Ďalšie doplňujúce informácie nájdete v sekcii Podpora - Návody. Ďakujeme vám, že používate naše produkty a veríme, že vám pomôžeme vyriešiť vaše potreby. S pozdravom realizačný tím iKelp.

Začíname

Stiahnutie aplikácie z internetu

 

Stiahnutie aplikácie z internetu

V tomto návode Vám popíšeme možnosť stiahnutia aplikácie iKelp Predajca z internetu. Demoverziu aplikácie je možné zadarmo stiahnuť a bezplatne používať po dobu 90 dní. Aplikácia je počas tohto obdobia plne funkčná a po aktivovaní je možné pokračovať v jej používaní bez straty údajov.

Stiahnutie aplikácie

Inštaláciu aplikácie je možné stiahnuť z internetovej stránky http://www.ikelp.com alebo kliknutím na tento odkaz Stiahnuť iKelp Predajca.

 1. V hornej lište kliknite na ikonu Predajca.
 2. Zo zobrazenej ponuky v pravom dolnom rohu vyberte možnosť Stiahnuť / aktualizovať.
 3. Na stránke sa nachádza vždy najnovšia verzia aplikácie, ktorej verzia je zobrazená pri odkaze na stiahnutie (verzia aplikácie je zobrazená hrubým písmom), rovnako si viete pozrieť aj Popis posledných noviniek a zmien.
 4. Pred spustením inštalácie je potrebné stiahnuť inštalačný balíček kliknutím na tlačidlo Stiahnuť.
 5. Inštalačný súbor Vám odporúčame uložiť na Pracovnú plochu. Ak sa Vám začne inštalačný súbor hneď sťahovať, jeho uloženie do prednastaveného adresára je dané internetovým prehliadačom. (Napr. v prípade aplikácie Internet Explorer sa Vám po kliknutí na tlačidlo Stiahnuť zobrazí na spodnej lište ponuka na priame spustenie inštalácie kliknutím na tlačidlo Spustiť (angl. Run), prípadne si môžte súbor uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť (angl. Save). Výber adresára pre uloženie zvolíte kliknutím na šípku smerom dole hneď vedľa tlačidla Uložiť (angl. Save).)
 6. Po uložení súboru spustíte proces inštalácie dvojklikom na daný súbor.

Príklad na stiahnutie aplikácie v internetovom prehliadači Internet Explorer.

Zobrazenie stánky s inštalačným súborom zo zobrazenou možnosťou na stiahnutie alebo spustenie inštalácie

Po úspešnom uložení by mala nasledovať inštalácia aplikácie, podrobný popis nájdete v návode Inštalácia aplikácie. Popis stiahnutia inštalácie popisuje aj nasledovné video.

Vyplnenie (vlastných) obchodných údajov

 

Vyplnenie (vlastných) obchodných údajov v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca zaevidujeme vlastné obchodné - kontaktné údaje. Zároveň videonávod popisuje aj prihlásenie na portál ikelp.sk, kde si nájdete svoje obchodné údaje a zakúpené licenčné kľúče.

Registrácia zakúpených licencií

 

Aktualizácia licenčných údajov v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné jednoducho aktualizovať licenčné údaje a licenciu Ročnej údržby, ktorou získavate nárok na aktualizácie aplikácie a telefonickú podporu. 

Aktualizácia licencií cez internet

Pri tomto spôsobe aktualizácie je potrebné aktívne pripojenie na internet. Aplikácia si sama kontroluje licencie a v prípade zistenia nových licenčných údajov si tieto automaticky aktualizuje. Ak je potrebné aktualizovať licencie okamžite, je možné vyvolať On-line aktulizáciu postupom:

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Úkony.
 5. Aktualizáciu vyvoláte kliknutím na položku "Online aktualizovať licencie".
Pri tomto spôsobe aktualizácie licenčných údajov je potrebné mať správne vyplnené "Kontaktné údaje" v nastaveniach aplikácie, aby systém vedel overiť zákazníka a prideliť mu správne licencie.

Ručná aktualizácia licencií a Ročnej údržby

V prípade, že nie je aktívne pripojenie na internet, alebo je pripojenie nedostupné, licenčné údaje je možné v aplikácii zadať aj ručne vykonaním nasledovných krokov.

Pridanie licencií

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Úkony.
 5. Licenčné údaje pridáte kliknutím na tlačidlo "Pridať" a vložením licencie.
 6. Kliknutím na tlačidlo Pridaj potvrdíte zápis licencie do databázy.
Tento postup zopakujte pre zadanie všetkých dostupných licencií!

Aktualizácia licencie Ročnej údržby

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Údržba a v časti "Licencia údržby" zadajte nové číslo licencie.
 5. Kliknutím na tlačidlo Registruj, potvrdíte registráciu licencie.
Podmienkou pre správnu registráciu je, aby boli správne vyplnené všetky údaje!

Všetky registračné údaje, ako aj jednotlivé licencie si viete skontrolovať on-line po prihlásení na svojej nástenke [Zobraziť nástenku].

O všetkých výhodách, ktoré získavate s predĺžením ročnej údržby sa dočítate v článku iKelp Predajca - Ročná údržba.

Súvisiace návody

Úvodná konfigurácia

Nastavenie obchodného režimu

Nastavenie obchodného režimu v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii máme vysvetlené kde v aplikácii iKelp Predajca nastavíme pre dotykové rozhranie predaja obchodný režim. Video rovnako vysvetluje aj nastavenie módu zobrazovania položiek.

Vytvorenie skladových kategórií

Vytvorenie skladových kategórií v iKelp Predajca

Táto videolekcia nás naučí ako v aplikácii iKelp Predajca vytvoríme skladové kategórie, ktoré sa následne zobrazujú v dotykovom rozhraní predaja.. Pod každou skladovou kategóriou sú zobrazené príslušné skladové karty.

Zobrazenie skladových kategórií v dotykovej POS Pokladni

Zobrazenie skladových kategórií v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto inštruktážnom videu máme vysvetlené ako nastaviť skladové kategórie aby sa správne zobrazovali v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca.

Povolenie predaja do mínusu

Povolenie predaja do mínusu v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca povolíme predaj do mínusu.

 

Nastavenie rýchleho módu pre predaj cez snímač čiarového kódu

Nastavenie módu pre rýchly predaj cez snímač čiarového kódu

V tomto videonávode je predstavené nastavenie módu pre rýchly predaj cez snímač čiarového kódu v nedotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca.

Súvisiace návody

Skladové karty

Úprava úžívateľského rozhrania skladových kariet

Úprava užívateľského rozhrania skladových kariet

Tento videonávod nám popisuje úpravu - prispôsobenie užívateľského rozhrania a zobrazenia skladových kariet v aplikácii iKelp Predajca. Zároveň si možme upraviť rozloženie stĺpcov, veľkosť písma, farby a nastaviť rozhranie podľa našich preferencií.

 

V tomto návode vám predstavíme, akým spôbom je možné si prispôsobiť rozhranie aplikácie tak, aby sa vám s ňou lahšie pracovalo. V návode je ďalej popísané prispôsobenie užívateľského rozhrania skladových kariet, možnosť úpravy rozloženia stĺpcov, úpravy veľkosti písma, farby a nastavenie rozhrania podľa vašich preferencií. Jednotlivé nastavenia a zmeny sa ukladajú v profile používateľa, takže akákoľvek úprava v nastavení zobrazenia sa zobrazí len danému prihlásenému používateľovi.

Aby bolo možné v aplikácii spravovať užívateľské rozhranie, je vhodné mať založenú aspoň jednu skladovú kartu. (Postup vytvorenia karty sa dočítate v návode Vytvorenie tovarovej karty a jej základné nastavenia.)

Zobrazenie stromu kategórií v zozname kariet

Pre ľahšie filtrovanie skladových kariet je možné si v zozname zobraziť strom skladových kategórií. Tento slúži pre rýchlejšie vyhľadávanie a filtrovanie v zozname.

 1. Otvorte si zoznam skladových kariet kliknutím na ikonu K na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Dvojklikom v záhlaví okna Skladové karty môžete upravovať veľkosť okna.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši v stĺpci Názov položky na niektorej z vytvorených skladových kariet.
 4. V zobrazenej ponuke vyberte možnosť Kategóriu - info.
 5. Následne sa zobrazí v ľavej časti obrazovky okno zo zoznamom skladových kategórií nadefinovaných v aplikácii. (Podľa potreby je možné si okno s kategóriami alebo zoznamom kariet roztiahnuť, prípadne posunúť tak, aby boli okná v zoznam pri sebe.)
 6. Aplikácia si automaticky dané nastavenie zapamätá a aj po zatvorení zoznamu kariet kliknutím na tlačidlo Zatvoriť a opätovnom otvorení sa nastavené rozloženie zobrazí.

Nastavenie zobrazenia a poradia stĺpcov

 • Nastavenie poradia stĺpcov

Niektoré stĺpce môžu byť pre vás z pohľadu používania dôležitejšie, niektoré menej. Preto je možné si poradia ľubovolne upraviť podľa potreby.

 1. Kliknite ľavým tlačidlom myši v záhlaví, resp. na názve stĺpca ktorý chcete presunúť a podržte tlačidlo myši. Posunutím myši sa stĺpec presunie na požadované miesto.
 2. Vo vzorovom príklade sme presunuli dopredu v zozname tieto stĺpce (ich poradie je samozrejme možné si nastaviť podľa potreby):
  • Množstvo presunuté za názov položky
  • Merná jednotka
  • Skladová cena
  • Predajná cena
  • Predajná cena s DPH
  • M (marža)
  • PLU
  • Čiarový kód

Ak niektoré stĺpce nepotrebujete, je možné ich od ostatných oddeliť presunutím niektorého z prázdnych stĺpcov, čím vznikne medzera medzi zobrazovanými požadovanými údajmi a menej potrebnými. (Napr. oddelením stĺpcom Skupina, prípadne Dod. kód ak nebude tieto informácie v aplikácii evidovať.) 

 • Zmena farby stĺpca

Pri kliknutí na názov niektorého zo stĺpcov pravým tlačidlom myši, zobrazí sa paleta farieb a je možné si tak nadefinovať farbu daného stĺpca.

 • Zmena šírky stĺcov

Rovnako je možné si v aplikácii upravovať aj šírku stĺpcov, postavením sa v záhlaví medzi dva stĺpce a ich posunutím. (Rovnako ako v aplikácii MS Excel.) 

 • Nastavenie veľkosti písma

Veľkosť písma je možné upravovať rovnako vo všetkých formulároch aplikácie. Stačí sa v zozname postaviť myšou medzi prvý a druhý riadok a do úplne prvého stĺpca pred označenie typu skladových kariet. Zobrazí sa posuvník zo šípkou smerom hore a dolu. Pomocou neho je možné výšku riadka zväčšiť, čím sa automaticky upraví veľkosť písma.

Dotyková POS pokladňa

Používanie dotykovej POS pokladne

Pozrite si samostatný videokurz práce s dotykovou pokladňou Reštauračná prevádzka - časť Dotyková POS pokladňa. Následne sa vráťte späť a pokračujte v kurze Obchodná prevádzka.

Nedotyková pokladňa - nedotykový predaj

Predaj podľa PLU v nedotykovom predaji

Predaj podľa PLU v iKelp Predajca - nedotykový predaj

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v rozhraní nedotykového predaja aplikácie iKelp Predajca možme predávať pomocou PLU kódov.

Predaj cez snímač čiarového kódu

Predaj cez snímač čiarového kódu v nedotykovom predaji

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v nedotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca môžme predávať pomocou snímača čiarového kódu.

Ranný vklad do pokladne

Vklad do pokladne v iKelp Predajca - nedotykový predaj

V tejto videolekcii máme vysvetlené ako vykonať ranný vklad do pokladne v nedotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca.

Priebežná a denná uzávierka

Priebežná a denná uzávierka v iKelp Predajca

Videonávod popisujúci vykonanie priebežnej a dennej uzávierky v nedotykovom predaji aplikácie iKelp Predajca.

Adresár kontaktov

Založenie kontaktu do adresára

Založenie kontaktu do adresára kontaktov

V tomto návode vám v krátskosti predstavíme, ako je možné si v aplikácii iKelp Predajca zaevidovať nový kontakt. Týmto postupom je možné si evidovať odberateľov alebo dodávateľov, prípadne ostatné kontakty, ktoré potrebujete evidovať v aplikácii. Vysvetlíme vám, ktoré údaje je potrebné vyplniť pre správnu evidenciu.

Postup vytvorenia kontaktu v aplikácii popisuje aj nasledovné video

Vytvorenie nového kontaktu

 1. Nový kontakt v aplikácii vytvoríte kliknutím na žltú ikonu A na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Následne sa zobrazí adresár, zoznam kontaktov evidovaných v aplikácii.
 3. Nový kontakt vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nový.
  1. Pre správne zaevidovanie je potrebné vyplniť Obchodné meno, ak sa jedná o firmu, prípadne meno a priezvisko ak sa jedná o súkromnú osobu.
  2. V prípade, že evidujete spoločnosť, je vhodné vyplniť IČO, DIČ a IČ DPH ak ho má daná firma pridelené.
   • Všetky tieto údaje vám pri evidencii odporúčame skontrolovať na obchodnom a živnostenskom registri, prípadne portále daňovej správy, odkiaľ je vhodné tieto údaje pri evidencii skopírovať, čím sa vyhnete preklepom a nepríjemnostiam pri prípadných kontrolách.
  3. Vyplňte Fakturačnú adresu.
   • V prípade potreby, je možné si v záložke Adresa zaevidovať okrem fakturačnej aj poštovú adresu.
  4. Vyplňte kontaktné údaje Telefón a Email.
  5. Kontakt je možné rovno zaradiť aj do skupiny v ktorej sa má zobrazovať. Zaradenie do skupiny nastavíte po kliknutí na záložku Skupina a vyberiete príslušnú skupinu. (Toto je vhodné pre filtrovanie skupín kontaktov, a môžete alebo nemusíte skupinu kontaktu prideliť.) Postup a možnosti pre zaraďovanie kontaktov do skupín nájdete aj v článku Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.
 4. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Príjem tovaru

Príjem tovaru na sklad

Príjem tovaru na sklad

V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Predajca. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar)Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách.

Vytlačenie zoznamu príjmov podľa dodávateľov

Zoznam príjmov podľa dodávateľov v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca vytlačíme zoznam príjemok od konktétnych dodávateľov, za nami zvolené časové obdobie.

 

Inventúra

Vytvorenie novej inventúry

Inventúra v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako korektne postupovať, aby sme správne vykonali inventúru skladových zásov v aplikácii iKelp Predajca a dorovnali zásoby na sklade v aplikácii podľa reálne inventovaných množstiev.

Ďalšie informácie k inventúre v aplikácii sa dozviete v návode Inventúry.

Tu nájdete všetky návody.

Prajeme Vám príjemné používanie našich produktov. S pozdravom realizačný tím iKelp.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard