Objednej a vyzvedni nebo Take Away v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám predstavíme systém TakeAway v aplikácii iKelp POS Mobile.

Výhody používania systému Take Away

 • Systém pre zákazníka pri tomto type objednávok ponúka len možnosti za účelom "Objednaj a vyzdvihni".
 • Objednávanie slúži výhradne na objednávky pre osobný odber.
 • Ponuka položiek je zhodná s ponukou pre donášku, ktorá môže byť iná od ponuky na prevádzke. (Cez možnosť inteligentného stola.)
 • Vychádza z nastavení donášky.
 • Objednávka je vytvorená v donáškovej miestnosti.
 • Užívateľ po vykonaní objednávky obdrží výdajný lístok s číslom. (Virtuálny výdajný lístok priamo na displeji svojho telefónu.)
 • O stave vybavovania objednávky je užívateľ priebežne informovaný na svojom zariadení.

Nastavenia

Pre účel fungovania tohto typu objednávania, je možné v aplikácii vygenerovať QR kód / odkaz, po ktorého osnímaní je zákazník autoamticky presmerovaný na objednávanie "Objednaj a vyzdvihni". Tento kód môžete umiestniť na reklamný baner v okolí, leták alebo na vlastnú web stránku.

Aktivovanie možnosti a vygenerovanie QR kódu

 • V menu aplikácie kliknite na možnosť Donáška.
 • Kliknite na tlačidlo Nastavenia v hornej lište.
 • V časti Osobné prevzatie aktivujte možnosť Take Away.
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 • V nastaveniach Donášky kliknite na tlačidlo Zdieľať.
 • Kliknite na záložku Take Away pre zobrazenie kódu. 

Rozšírené nastavenia

Možnosti, ktoré sa pri objednávaní zobrazujú zákazníkom.

 • V menu aplikácie kliknite na možnosť Donáška.
 • Kliknite na tlačidlo Nastavenia v hornej lište.
 • V časti Základné nastavenia kliknite na Viac v časti Miestnosť donáška.
 • Vyberte záložku Rozšírené.
 • V časti Vyzdvihnutie objednávok nastavte Výdajné okienko.
  • V časti Povolené akcie je možné nadefinovať, ktoré možnosti majú byť pri objednávaní pre zákazníka dostupné.
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie vykonaných zmien.

Objednávka zákazníka

Pri objednávke zákazník vidí predpokladný čas vybavenia objednávky v závislosti od nastavenia a od vyťaženia prevádzky. Následne po príchode na prevádzku, vie dosledovať vybavenie objednávky aj na výdajnom displeji.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard