Import karet v iKelp POS Mobile

V tomto návodu Vám představíme popis několika základních parametrů, které je možné importovat do aplikace iKelp POS Mobile. Najdete zde i tabulku s obsahem parametrů a jejich umístěním v aplikaci pomocí kterých je možné importovat jednotlivé hodnoty. Soubor, který budeme importovat si vytvoříme v aplikaci Microsoft Excel, na základě popsaných atributů. 

Popis základních parametrů, které je možné importovat do iKelp POS Mobile

Hlavním parametrem pro import skladových karet je parametr Kód skladové karty, resp. PLU , který je jednoznačným identifikátorem skladové karty. V případě, že budou mít dvě skladové karty shodný tento parametr, na skladovou kartu budou importovány údaje vyplněné na poslední karta s daným parametrem. Ostatní údaje uvedeny v tabulce jsou volitelné. Při prvním importu Vám však doporučujeme mít minimálně vyplněny údaje označené zelenou barvou. 

 Parametr pro import  Hodnota  Záložka/Parametr  Popis
 Vlastnosti/Kod  kódxx  Kód / PLU  Kód skladové karty
 Nazov  Názevkarty  Název  Název skladové karty 
 TypKarty  P Typ karty se zobrazí při úpravě skladové karty v záložce Přehled nad názvem skladové karty. Pozor, typ karty není možné dodatečně měnit, proto doporučujeme naimportovat typ správně.

Typy karet které je možné importovat při zakládání karet do aplikace. Aby aplikace uměla vše správně evidovat, doporučujeme správně nastavit typy karet ješte před importem. Aby jste správně nastavili typy karet, doporučujeme si přečíst článek Jak správně vybrat typ skladové karty.

Parametry pro import karet:

 • T - Skladová karta typu Zboží
 • B - Skladová karta Láhev
 • P - Skladová karta Služba
 • O - Skladová karta Obal
 • A - Skladová karta Rozlévané zboží
 • F - Skladová karta Receptura
 • S - Skladová karta Surovina
 DPH  10  Základní/DPH  DPH 
 CenaPredaj1  15,48  Základní/Cena  Prodejní cena bez DPH (Na základě nastaveného DPH se dopočítá výsledná prodejní cena s DPH)
 Kategorie/KategoriaStrom/Nazov  Nábytek\Dřevěný  Kategorie\Podkategorie\Podkategorie  Skladová kategorie 1 
 Kategorie/KategoriaStrom[2]/Nazov  Nábytek\Židličky  Kategorie\Podkategorie[2]\Podkategorie  Skladová kategorie 2 (Jestli má být karta zařazena ve více kategoriích, pro druhou kategorii se použije tento parametr při importu.)
 MJ  kg  Základní/MJ  Měrná jednotka 
 Vlastnosti/EAN  1234  Údaje/Čár. Kód  Čárový kód
 Vlastnosti/Hmotnost  5  Rozšířené/Hmotnost / MJ (kg) Údaj se importuje v měrné jednotce kilogram, ale následně se v aplikaci zobrazuje v gramech.
 Vlastnosti/Objem  5  Rozšířené/Objem / MJ (l) Objem skladové karty v litrech.
 Popis  popisny text  Rozšířené/Popis  
 Vlastnosti/XKartAlergeny  Alergény  Rozšírené/Alergény Alergeny lze importovat pod číslem. Jednotlivé alergeny se oddělují [X]. X - pořadové číslo importované hodnoty.

Skladová cena a množství na skladové kartě se definuje příjmem zboží na sklad. Tyto údaje při importu skladových karet není možné importovat.

Kliknutím na tlačítko Stáhnout je možné stáhnout vzorový soubor, kterého úpravou můžete naimportovat Vaše údaje do databáze. Popis jednotlivých sloupců a jejich umístění v aplikaci je zobrazeno v tabulce výše. Následným uložením souboru ve formátu CSV je možné data naimportovat do databáze. Jak vytvořit CSV soubor se dočtete v tomto návodu, v části Příprava souboru pro import.

Vzorový súbor pre import do iKelp POS Mobile (0,01 MB)
Stiahnuť Vzorový súbor pre import do iKelp POS Mobile

Příprava souboru pro import

Spusťte aplikaci MS Excel a připravte si vzorové údaje přičemž v řádcích si nadefinujte parametry, které budete importovat a do sloupců si připravte jednotlivé hodnoty pro import. Pořadí jednotlivých atributů není rozhodující, parametry, které nebudete importovat nemusíte definovat. (Když si připravíte soubor pro import a víte, že v něm budete ješte dělat změny, ve všeobecnosti není vhodné upravovat CSV soubor. Proto si po přípravě souboru tento uložte jako dokument MS ve formátu *.xls nebo *. xlsx a tento můžete bez problémů upravovat.)

Vzor připraveného souboru pro import

Import kariet - vzorový súbor

Jestli máte soubor připravený, uložte ho jako CSV soubor. Postup kroků pro vytvoření souboru ve formátu CSV v aplikaci MS Excel 2010.

 1. V menu aplikace klikněte na Soubor (angl. File).
 2. Z nabídky vyberte možnost Uložit jako (angl. Save As).
 3. Vyplňte název souboru v poli Název souboru (angl. File Name).
 4. V levé části zobrazeného okna, ve stromu souborů vyberte umístění uložení souboru.
 5. Klikněte na rozbalovací okno Uložit ve formátu (angl. Save as type),
 6. Z nabídky vyberte možnost CSV (Oddělený čárkami) (angl. CSV (Comma delimited))
 7. Klikněte na tlačítko Uložit (angl. Save).

Import údajů do aplikace iKelp POS Mobile

 1. V menu aplikace iKelp POS Mobile vyberte možnost Karty.
 2. Klikněte na tlačítko Import z csv.
 3. Kliknutím na tlačítko Vybrat soubor, vyberte soubor uložený v PC.
 4. Import karet potvrdíte kliknutím na tlačítko Importovat, nebo Import.
 5. Naimportované karty se následně zobrazí v seznamu skladových karet.

Další informace o importu skladových karet, například další parametry, které je možné importovat jako i rady a doporučení pro import se dočtete v článku Import skladových karet ze souboru CSV.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard