Konfigurace přenosné pokladniční tiskárny ELCOM RPP 200

V tomto návodu vám představíme, jakým způsobem je možné nakonfigurovat přenosnou tiskárnu model ELCOM RPP 200 WU a BWU pro možnost připojení zařízení do sítě WiFi.

Připojení zařízení k PC

Na to, aby bylo možné zařízení nakonfigurovat do sítě, je potřebné ho lokálně k PC připojit prostřednictvím USB kabelu.

 1. Před připojením zařízení doporučujeme nainstalovat ovladač PL2303_Prolific_Driver do PC .
  1. Ovladač pro virtuální COM port, jako i ovladač pro přiřazení tiskárny mezi tiskárny v PC najdete TU
  2. Ostatní ovladače a návody k zařízení je možné stáhnout i ze stránky výrobců zařízení s označením Download--RP200 Driver&Tool TU.
 2. Připojte zařízení k PC pomocí přiloženého USB kabelu.
 3. Zařízení se zobrazí ve Správci zařízení (Device Manager) v části Porty jako zařízení s označením Prolific USB-to-Serial Comm Port. (Správce zařízení zobrazíte v nabídce Start - Ovládací panely - Systém a zabezpečení - Systém - Správce zařízení.)
   • Pozor, pokud se zobrazí u zařízení vykřičník, nebyl ovladač zařízení správně nainstalován. Doporučujeme proces zopakovat.
 4. Poznačte si číslo portu, na kterém je zařízení připojeno.

Nastavení parametrů sítě na zařízení

 1. Spusťte si z adresáře WiFi Settings Tool aplikaci s názvem WifiTool.
  1. V záložce WIFI je potřebné nastavit:
   1. SSID: - zadejte název WiFi sítě, ke které bude zařízení připojeno.
   2. Zabezpečení sítě - vyberte typ šifrování nastavený na zařízení poskytujícím WiFi síť a zadejte klíč pro připojení k dané síti. (Pozor, zařízení umí pracovat jen ve frekvenčním pásmu 2,4GHz.)
   3. Dále nastavte PORT a komunikační rychlost BaudRate se zařízením. (Přednastavená komunikační rychlost zařízení je nastavena na 19200.)
   4. Kliknutím na tlačítko SET nastavíte zařízení.
  2. V záložce IP je potřebné nastavit:
   1. IP - adresu zařízení v síti. (Na zařízení je potřebné nastavit pevnou IP adresu, pomocí které bude možné se zařízením v systému komunikovat. POZOR, nezapomeňte nastavit adresu takovou, kterou nemá přiřazenou žádné jiné zařízení v síti, ideálně mimo rozsah přidělovaných adres DHCP serverem.)
   2. Kliknutím na tlačítko SET nastavíte zařízení.
Následně doporučujeme pro ověření vytisknout konfiguraci zařízení. Vypněte tiskárnu, a následně jú spusťte s podržením tlačítka FEED (tlačítko pro posunutí pásky). Při tisku konfigurace doporučujeme odpojit tiskárnu od napájení.


Ověření komunikace se zařízením

 1. Pro ověření, zda konfigurace zařízení do sítě proběhla úspešně doporučujeme vykonat Ping na dané zařízení. 
  1. Klikněte na ikonu Start, napište příkaz "cmd" a klikněte na tlačítko Enter.
  2. V zobrazeném okně napište příkaz "ping" a adresu zařízení. (Např. "ping 192.168.1.99".)
   1. Pokud se zobrazí informace např. Reply from 192.168.1.99: bytes=32 time<1ms TTL=64 konfigurace proběhla v pořádku a zařízení komunikuje v síti. 
   2. Pokud se zobrazí hlášení Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. konfigurace zařízení neproběhla úspěšně a zařízení na zadefinované IP nekomunikuje.

Nakonfigurování tiskárny jako zařízení v systému Windows

Pokud zařízení komunikuje, je možné přistoupit k nakonfigurování zařízení v OS Windows. Pro aplikace iKelp POS Mobile nebo iKelp Pokladna je možné pro tisk účtenek nakonfigurovat jako zařízení tiskárnu systému Windows, proto vám v tomto kroku vysvětlíme, jak samotné zařízení nastavit jako tiskárnu i v OS.

 1. Otevřte si seznam nakonfigurovaných tiskáren Windows. (Seznam zařízení a tiskáren zobrazíte v nabídce Start - Ovládací panely - Hardwér a zvuk - Zařízení a tiskárny.)
  1. Klikněte na tlačítko Rozšířené nastavení tiskárny.
  2. V zobrazeném okně vyberte z nabídky možnost Požadovaná tiskárna není uvedena v seznamu.
  3. Z nabídky vyberte možnost: Přidat tiskárnu použitím TCP/IP nebo názvu hostitele, klikněte na tlačítko Další.
  4. V poli Typ zařízení nastavte: Zařízení TCP/IP.
  5. Zadejte IP adresu zařízení, klikněte na tlačítko Další.
  6. Instalátor začne zjišťovat dostupnost zařízení v síti. Toto může chvíli trvat.
  7. Pokud je vše nastaveno správně, je potřebné vyplnit další informace o portu.
   1. V zobrazené nabídce vyberte možnost Vlastní a klikněte na tlačítko Nastavení
   2. Důležité je, aby v této části nastavení bylo aktivní nastavení Raw. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Klikněte na tlačítko Další.
  9. V okně ovladačů pro zařízení v levé části vyberte ovladač Generic. V pravé části následně Generic / Text Onlyklikněte na tlačítko Další.
  10. Zadejte libovolný název tiskárnyl pro její označení v seznamu tiskáren v systému.
  11. Pro ukončení průvodců přidávání zařízení klikněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurace tiskárny v aplikaci iKelp POS Mobile.

Konfiguraci zařízení v aplikaci pro tisk účtenek, nebo bonovacích lístků se dočtete v návodu Konfigurace účtenkové tiskárny.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard