Nastavení znakové sady na tiskárnách EPSON

V případě, že používáte v provozu bonovací tiskárnu, ať už na tisk bonovacích lístků pro kuchaře do kuchyně nebo za barem, případně dodacích listů apod., může se stát, že se na dokladech netiskne správně diakritika. Je to však dané tím, že na POS tiskárně je nastavena taková kódová stránka (seznam znaků), která jednoduše znaky s diakritikou nezná. Proto je nutné tuto kódovou stránku na zařízení změnit na takovou, která v sobě obsahuje seznam i těchto znaků s diakritikou.

Stáhnutí aplikace pro změnu znakové sady na tiskárně

Tuto změnu je nutné vykonat pomocí aplikace přímo k tiskárně. V případě zařízení EPSON je možné si tuto aplikaci stáhnout přímo ze stránky výrobce.

 1. Po kliknutí na odkaz Seznam termo tiskáren se zobrazí seznam POS zařízení přímo na stránce EPSON. 
 2. Klikněte na model konkrétní tiskárny a následně klikněte na tlačítko pod zobrazenou tiskárnou vpravo. 
 3. Zobrazí se seznam aplikací, ovladačů a příruček, které je možné si k dané tiskárně stáhnout.
 4. Aplikaci na možnost změny znakové sady najdete v části Setting Utility for Products.
 5. Aplikace bývá označena jako "Název tiskárny Utility Ver. x.x." (Napr. TM-T88V Utility Ver.1.70)
 6. Kliknutím na tlačítko Download page se zobrazí popis aplikace. Pro její stáhnutí je potřebné níže potvrdit Accept odsouhlasit licenční podmínky.
 7. Klikněte na tlačítko Download, čímž se spustí proces stahování.  

Instalace aplikace

 1. Po kliknutí na stažený instalační balíček se spustí proces inatalace.
 2. Pro pokračování instalace klikněte na tlačítko Next >.
 3. Ve druhém kroku je potřebné odsouhlasit licenční podmínky, označením možnosti I accept the terms of the license agreement.
 4. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next >, v dalším kroku opět klikněte na tlačítko Next >.
 5. Instalaci aplikace spustíte kliknutím na tlačítko Install.
 6. Pokud byla aplikace nainstalovaná, zobrazí se hlášení InstallShield Wizard Complete. Pokračujte kliknutím na tlačítko Finish.

Spuštění aplikace a změna nastavení

 1. Odkaz na spuštění aplikace najdete v nabídce Start v přihrádce s názvem "Epson model tiskárny".
 2. Aplikaci spustíte kliknutím na ikonu "Epson název tiskárny Utility".
 3. Po spuštění aplikace kontrolujte, zda je zařízení připojeno. Pokud se aplikaci se zařízením podaří komunikovat, toto se zobrazí v seznamu.
 4. Kliknutím na tlačítko Select Language nastavte jazyk aplikace např. na Čeština.
 5. Klikněte na tlačítko OK pro potvrzení konfigurace vybraného zařízení, aplikace zkontroluje dostupnost zařízení.
 6. Zobrazí se seznam aktuálních nastavení načtených z tiskárny. 
 7. V levé části klikněte na tlačítko Písmo.
 8. V rozbalovacím seznamu v části Znaková stránka vyberte požadovanou kódovou stránku. Tisk s diakritikou umožňují tyto znakové sady, nastavte jednu z nich:
  • WPC1250
  • Latin2
 9. Kliknutím na tlačítko Nastavit vykonáte požadované úpravy v nastaveních na tiskárně.

Nastavení zařízení a znakové sady v aplikaci iKelp POS Manažer

Pokud je již na zařízení nastavena znaková sada, která umožňuje tisk diakritiky, je potřebné mít i v aplikaci iKelp POS Manažer nastavenu znakovou sadu, která rovněž umožňuje tisk diakritiky. Otevřte si nastavení aplikace iKelp POS Manažer, kde je potřebné správně nastavit zařízení.

 1. Otevřte si konfiguraci daného zařízení.
 2. V části 1. Zobrazené nastavení aktivujte Rozšířené nastavení - Ano.
 3. Nastavte Typ tiskárny výběrem tiskárny ze seznamu zařízení.
 4. Nastavte Komunikační protokol.
 5. Konverze textů, v této části je potřebné nastavit stejnou znakovou sadu, jaká byla nastavena na POS tiskárně.
  • Windows1250
  • Latin2
 6. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit.

 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard