POS Manažer Server - nastavení zařízení

V tomto návodu si popíšeme, jak nastavit jednotlivá zařízení v aplikaci iKelp POS Manažer Server. 

Aplikaci iKelp POS Manažer Server otevřete stisknutím tlačítka aplikace na pracovní ploše nebo klepnutím na ikonu v seznamu spuštěných aplikací. (Ikonu aplikace zobrazíte kliknutím na ikonu pro zobrazení skrytých ikon aplikací.)

Jednotlivá zařízení se přidávají:

  • Pomocí šipky, vedle nápisu Zařízení v horním panelu a vybráním možnosti Přidat zařízení.
  • Nebo kliknutím pravého tlačítka myši do formuláře se zobrazí stejná kontextová nabídka s přidáním, nebo odebráním zařízení.

Stejně funguje i odebrání zařízení. Při odebrání zařízení se odebere vždy aktuálně zobrazené zařízení (právě aktuálně zvolené zařízení v záložkách).

Po přidání zařízení je potřebné nastavit:

  • Aktivitu zařízení - určuje, zda je zařízení aktivní a bude možné s ním komunikovat. 
  • Název (kód) zařízení - kód zařízení podle kterého bude zařízení jednoznačně identifikováno. Je důležité, aby v názvu nebyly žádné speciální znaky, mezery a je vhodné se vyhýbat i diakritice. Kód zařízení se definuje i v aplikaci iKelp Pokladna při konfiguraci a používá se v uživatelském rozhraní, takže by měl jasně identifikovat zařízení.
  • Typ zařízení -  iKelp POS Manažer Server podporuje tyto druhy zařízení:
    • Elektronická Evidence Tržeb - více informací o nastavení komunikačních parametrů pro server EET se dozvíte v návodu POS Manažer - Elektronická evidence tržeb. (Pokud používáte aplikaci iKelp POS Manažer Server na konfiguraci zařízení pro iKelp POS Mobile, nastavení pro EET se vykonávají přímo v aplikaci iKelp POS Mobile. Komunikace s EET se nastavuje jen v případě použití aplikace iKelp Pokladna, kde je realizován prodej z více PC na jedné účtenkové tiskárně.)
    • Účtenková tiskárna - podívejte se na návod Konfigurace účtenkové tiskárny. (Typ zařízení Účtenková tiskárna je možné použít i v případě nastavení bonovací tiskárny, tiskárny objednávek. Je ale potřebné použít správný Název (kód) zařízení podle definovaného zařízení z iKelp POS Mobile.)

iKelp POS Manažer Server - výběr typu nového přidaného zařízení

POS Manažér - nastavení zařízení

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard