Nastavení akcí pro místnosti a stoly

Pro jednotlivé místnosti a stoly je možné nastavit různé možnosti, které akce se mají zobrazit hostům. Pokud využíváte QR kódy a například neposkytujete platbu platební kartou, nastavíte, aby neměli možnost vyvolat číšníkům notifikaci Zaplatíme kartou.

V bočním menu zvolte menu Místnosti a stoly a vyberte místnost nebo stůl, pro který chcete změnit nastavení. V případě stejných nastavení na všech stolech v místnosti stačí vytvořit nastavení pro místnost a zvolit možnost přednastavení na stoly v místnosti. Tato nastavení se nacházejí v záložce Rozšířené.

Nastavení povolených akcí na místnosti / stoly.

 Nastavení akcií pro místnosti.

Po zamezení zákaznického přístupu nebude možné od stolu vytvářet žádné akce a ani prohlížet aktuální stav účtu. Při zvolení možnosti Přednastavit na stoly v místnosti se stejná nastavení uloží i pro jednotlivé stoly v místnosti.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard