Přidávání obrázků jídel na mobilu, rychle a jednoduše

V tomto návodě vám představíme způsoby přidávání obrázků v aplikaci iKelp POS Mobile rychle a jednoduše, díky čemuž se vaše nabídka stane poutavější pro zákazníka. Přidejte si fotku k dennímu menu, nebo nechejte tuto možnost na hostech. Ano, v aplikaci iKelp POS Mobile můžete přidávání obrázků povolit i hostům. Dejte prostor jejich kreativitě a umožněte jim se podílet na nabídce. Jak se říká "Oči by jedli". Samozřejmě je možné obrázky kdykoliv změnit, případně lze tuto možnost zrušit. Obrázky se následně zobrazí hostům při prohlížení jídelního lístku přes inteligentní stůl, denní menu a samozřejmě i v rozvozu.

Přidávání obrázků obsluhou

V aplikaci je možné obrázky přidávat z galérie, případně je vyfotit už při vytváření karty v aplikaci. Je ale jednoduše možné přidat fotografii jídla i dodatečně po přidání dané položky do objednávky. Pokud chcete přidávat obrázky z galerie, je možné je přidat i na PC. Pokud chcete obrázky vytvářet z fotografií, doporučujeme tento postup dělat na mobilu, kde můžete např. jídlo rovnou vyfotit a přidat do nabídky. Pozor, když přidáváte obrázky z galérie, hodí se, aby měl každý přidaný obrázek jedinečný název. (Pokud je ve vaší nabídce pizza, je vhodné, aby měl každý obrázek výstižný název, např. pizza_hawai.jpg apod. Je důležité, aby se obrázky různých produktů nejmenovali stejně.)

  • Přidání obrázků na kartu při její tvorbě nebo editaci
    1. Klikněte na Karty v menu aplikace.
    2. Vyberte danou kartu v seznamu a klikněte na Více.
    3. V záložce Obrázky klikněte na možnost + Nový.
    4. Pro aplikování změn je třeba kliknout na Uložit.

  • Přidání obrázků na kartu jako položku v objednávce
    1. Přidejte položku do objednávky.
    2. Klikněte na ikonu menu pro zobrazení doplňkových možností na položce.
    3. Klikněte na ikonu Info.
    4. Vyberte záložku Obrázky a klikněte na tlačítko + Nový.
    5. Pro aplikování změn je třeba kliknout na Uložit.

Přidávání obrázků zákazníkem

  • Povolení možnosti přidávání obrázků zákazníkem

    1. Klikněte v menu aplikace na Kategorie.
    2. Vyberte kategorii, pro kterou má zákazník mít možnost přidávat obrázky a klikněte na Více.
    3. V záložce Základní zaškrtněte možnost Obrázky od zákazníků.

  • Přidání obrázků zákazníkem

Zákazník má možnost přidání fotek k položkám, když je jeho objednávka potvrzená obsluhou, nebo když je jeho objednávka zaplacená. V tomto postupu je popsaný celý proces vytvoření objednávky, aby bylo jasné, ve kterém kroku je možné fotky přidávat.

    1. Otevřete si nabídku restaurace pomocí QR kódu na stole nebo pomocí odkazu na zobrazení nabídky inteligentních stolů na provozovně.
    2. Vyberte si z nabídky restaurace a přidejte položky do objednávky kliknutím na ikonu Vložit do košíku.
    3. Klikněte na tlačítko Zobrazit a potvrdit objednávku.
    4. Zobrazí se objednávka s položkami.
    5. Pokračujte kliknutím Objednat hned.
      1. Po potvrzení objednávky obsluhou se zobrazí položky objednávky s možností jejich hodnocení a přidání obrázků.
    6. Klikněte na Vaše objednávka, zobrazí se objednané položky a celková cena dokladu.
    7. Klikněte na ikonu fotoaparát pro zobrazení možnosti přidávání fotografií.
    8. Fotoaparát se spustí po zvolení možnosti Přidat.
      • Klikněte na vybrat soubor pro výběr obrázků z galérie v mobilu.
    9. Přidání potvrdíte kliknutím na Uložit.
    10. Vyberte způsob vyúčtování dokladu Zaplatíme hotovostí / Zaplatíme kartou.

 

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard