Přivolání obsluhy od stolu - zpracování notifikací

Nasledovný návod vás naučí, ako spracovať notifikácie od stola, ako napríklad privolanie obsluhy, alebo ak chcú hostia zaplatiť. Tieto a ďalšie funkcie sú hosťom dostupné po zosnímaní QR kódu na stole. Ak zákazník privolá obsluhu od stola, alebo nastane iná udalosť, o ktorej by mal byť čašník informovaný, zobrazí sa počet aktívnych notifikácií. Zároveň je vidieť, v ktorej miestnosti udalosť nastala, prípadne na ktorom konkrétnom stole. Akonáhle obsluha otvorí daný účet a vstúpi doň, daná notifikácia sa anuluje.

Zobrazenie notifikácií od zákazníkov obsluhe

Zobrazení notifikací od zákazníků obsluze

Okrem zobrazenia správy o notifikácii v miestnosti a na danom stole, je k dispozícii aj zoznam všetkých notifikácií v Menu aplikácie, kliknutím na Notifikácie.

  • Zoznam aktívnych notifikácií je možné filtrovať na jednotlivé miestnosti, kliknutím na ikonu je možné zmeniť ich stav na Rozpracované alebo Hotové. V príslušnej záložke je potom možné zobraziť rozpracované, alebo hotové notifikácie. Akonáhle je doklad ukončený, notifikácie sú zo systému odstránené.
  • Kliknutím na ikonu Predaj sa opäť vrátite do predaja.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard