Úprava kontaktu v iKelp POS Mobile

V tomto článku Vám představíme úpravu kontaktů. Níže najdete bližší popis jednotlivých možností, které je možné při úpravě kontaktu vyplnit. Kontakt je možné upravit po jeho vyhledání v seznamu kontaktů a následném kliknutí na tlačítko Více. 

Navigační panel aplikace

Navigační panel aplikace iKelp POS Mobile

 • Uložit - po vytvoření změn je tyto změny potřebné kliknutím na tlačítko Uložit. V opačném případě se vytvořené změny neaplikují.
 • Vymazat - tlačítko slouží na vymazání kontaktu. Kontakt je možné vymazat jen v případě, že kontakt není navázaný na žádny doklad. V případě, že už nechcete s dokladem dále pracovat a tvořit na kontakt doklady, je možné na daném kontaktu v záložce Základní nastavit Zákaz prodeje.

Úprava kontaktu

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Přehled

Záložka "Přehled" při úpravě kontaktu v iKelp POS Mobile.

 Záložka Přehled na kontaktu

  • Úroveň přístupu - zobrazení úrovně přístupu do aplikace, zda je daný kontakt v systému veden jako Zákazník / Uživatel.

  • Zařazení do skupiny - v případě, že zákazník je zařazen mezi VIP, tato informace se zobrazuje i v přehledu. Rovněž se zobrazuje na kontaktu i to, zda je evidován jako odběratel nebo dodavatel. Jestliže má kontakt nastavenou úroveň přístupu Uživatel a má přidělena uživatelská práva podle některé z přednastavených skupin, zobrazuje se tato skupina.

  • Jméno a příjmení - jméno a příjmení kontaktu, tento údaj se při editaci kontaktu zobrazuje i v pravém horním rohu, aby bylo jasné, který kontakt se upravuje.

  • Email - kontaktní email zákazníka / uživatele.

  • Slevy - zobrazení slev (ceníků) které má daný kontakt přiřazeny. 

  • Aktuální kredit - zobrazení aktuálního kreditu, který má zákazník dostupný. Kliknutím na tlačítko Zobrazit, se zobrazí detailní informace o pohybech kreditu na kontaktu v záložce Kredit. 

  • Prodej za 6 měsíců - zobrazení obratu zákazníka za posledních 6 měsíců. Po kliknutí na tlačítko Zobrazit se zobrazí doklady daného kontaktu v historii dokladů.

Základní

  • VIP kontakt - kontakt je označen jako VIP pro nejsnažší výběr kontaktu při prodeji.

  • Zákaz prodeje - na kontakt nebude možné vytvářet doklady a při připojení kontaktu k objednávce budete upozorněn, že kontakt má nastaven zákaz prodeje.

  • Jméno - jméno kontaktu.

  • Příjmení - příjmení kontaktu.

  • Tel. číslo - telefonní číslo. (V případě, že je kontakt evidován jako dodavatel, je možné zadat tel. číslo kontaktní osoby u dodavatele.)

  • Email - email na kontakt.

  • Zák. karta - číslo zákaznické karty. (Jestli využíváte věrnostní systém pro zákazníky, můžete tak pomocí karty a čtečky rychle vybrat kontakt z adresáře.)

  • Poznámka - poznámka ke kontaktu. (Přidaná poznámka se následně zobrazí v prodeji, při výběru daného kontaktu.)

  • Úroveň přístupu - nastavení definuje, zda se nový kontakt bude v systému zakládat jako uživatel nebo zákazník. Od daného nastavení se následně odvíjejí i další možnosti v aplikaci.

   • Uživatel - když se kontakt zakládá jako uživatel, má následně možnost pracovat jako uživatel v aplikaci. Jestli vytváříte nového uživatele, po potvrzení nastavení se zobrazí další záložka s nastavením práv uživatele.
   • Zákazník - když je kontakt vytvořen jako zákazník, je možné daný kontakt vybírat při prodeji, je možné mu definovat při prodeji různé slevy apod. Rovněž má zákazník možnost se sám zaregistrovat a využívat různé výhody, které mu nabízí funkcionalita inteligentních stolů. Bližší informace se dozvíte v článku 
  • Přihlášení - nastavení definuje, zda má kontakt možnost přihlášení do systému. (V případě, že kontakt má možnost se do systému přihlásit, je možné zadefinovat přihlašovací heslo.).

  • Přidat obchodní jméno, IČO, DIČ, SBL - v případě, že kontakt který evidujete je firma s platnými obchodními údaji, po kliknutí na tlačítko se zobrazí další záložka Firma, kde je možné tyto údaje vyplnit.

Adresa

  • Ulice - ulice.

  • Město, psč - město, poštovní směrovací číslo.

  • Poznámka - poznámka k adrese, Poschodí, jméno na zvonku. (Údaj je vhodné vyplňovat např. v případě, že je v systému využívaný i systém donášky, kdy je možné si takto nadefinovat přesnější údaje na donášku pro zákazníka.)

Slevy

Záložka Slevy na kontaktu

Záložka Slevy na kontaktu

 

 • Danému kontaktu je možné přidělovat různé slevy. Jedná se o slevový systém, ve kterém mohou být nadefinovaná různá pravidlá slev, ať už pro daný kontakt, skupinu kontaktů nebo všechny zákazníky. V dané záložce se nachází seznam slev (ceníků), které je možné danému kontaktu přiřadit. V seznamu je:
  • Název - slevového ceníku.
  • Pořadí - které určuje jak se budou jednotlivé slevy aplikovat v případě, že má zákazník definovaných více nadefinovaných slev. 
  • Platnost - která určuje odkdy je sleva pro kontakt platná. V případě, že platnost do není uvedená, ceník má neomezenou platnost.

Kredit

Záložka Kredit na kontaktu a jeho přehled

Záložka Kredit na kontaktu a jeho přehled

 • V případě, že si zákazník dobil kredit, v dané záložce je možné sledovat jeho pohyb. Zobrazuje se aktuální stav kreditu u kontaktu, také historie pohybů kde jsou vidět jednotlivé pohyby kreditu. Jeho dobíjení i následné čerpání. Jestli má daný uživatel právo na ruční úpravu kreditu, zobrazuje se v záložce Kredit i Tlačítko na Přidat, resp. Odebrat, čímž je možné v případě potřeby ručně korigovat výšku kreditu zákazníka. Ruční korekci je možné udělat i v seznamu kontaktů, kliknutím v Menu na Kontakty, Kredit. Pomocí žluté ikony + je možné rovněž přidat záznam čerpání nebo dobíjení kreditu zákazníkovi.

Marketing

  • Odesílat marketing - odeslat marketingové emaily zákazníkovi.

  • Týdenní obědové menu - odesílání obědového menu zákazníkovi.

Firma

 • Záložka firma se zobrazí po kliknutí na Přidat obchodní jméno, IČO, DIČ, SBL v záložce Základní. Tyto údaje doporučujeme vyplnit jen když má firma platné obchodní údaje.
  • Obch. název - obchodní název společnosti, přesně jak je zadaný v obchodním registru.

  • Provoz - provoz / pobočka.

  • IČO - IČO společnosti.

  • DIČ - DIČ společnosti.

  • IČ DPH - identifikační číslo platitele DPH.

  • Dodavatel - nastavení definuje, zda je kontakt evidován jako dodavatel.

  • Odběratel - nastavení definuje, zda je kontakt evidován jako odběratel.

  • SBL číslo - SBL registrační číslo (líh).

  • Prodejce - definuje, zda má daný kontakt povolení na prodej alkoholu.

  • Distributor - definuje, zda má daný kontakt povolení na distribuci alkoholu.

Další informace o seznamu kontaktů a možnostech přihlašování se dočtete v článku Seznam kontaktů a uživatelů v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard