Uživatelé v iKelp POS Mobile

V tomto článku Vám představíme vytvoření nového uživatele. Níže najdete bližší popis jednotlivých možností, které je možné při evidování nového uživatele vyplnit. Nový kontakt je možné založit v menu aplikace v části Kontakty kliknutím na žlutou ikonu plus pro vytvoření nového kontaktu. To zda se jedná o nový kontakt nebo nového uživatele, je definováno nastavením Úroveň přístupu v záložce Základní.

Záložka "Základní" při zakládání nového kontaktu v iKelp POS Mobile.

Záložka Základní na novém kontaktu v iKelp POS Mobile

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • VIP kontakt - kontakt je označen jako VIP pro nejjednodušší výběr kontaktu při prodeji.

  • Zákaz prodeje - na kontakt nebude možné vytvářet doklady a při připojení kontaktu k objednávce budete upozorněn, že kontakt má nastaven zákaz prodeje.

  • Jméno - jméno kontaktu.

  • Příjmení - příjmení kontaktu.

  • Tel. číslo - telefonní číslo. (V případě, že je kontakt evidován jako dodavatel, je možné zadat tel. číslo kontaktní osoby u dodavatele.)

  • Email - email na kontakt.

  • Zák. karta - číslo zákaznické karty. (Pokud využíváte věrnostní systém pro zákazníky, můžete tak pomocí karty a čtečky rychle vybrat kontakt z adresáře.)

  • Poznámka - poznámka ke kontaktu. (Přidaná poznámka se následně zobrazí v prodeji, při výběru daného kontaktu.)

  • Úroveň přístupu - nastavení definuje, zda se nový kontakt bude v systému zakládat jako uživatel nebo zákazník. Od daného nastavení se následně odvíjejí i další možnosti v aplikaci.

   • Uživatel - jestli se kontakt zakládá jako uživatel, má následně možnost pracovat jako uživatel v aplikaci. Když vytváříte nového uživatele, po potvrzení nastavení se zobrazí další záložka s nastavením práv uživatele.
   • Zákazník - jestli je kontakt vytvořen jako zákazník, je možné daný kontakt vybírat při prodeji, je možné mu definovat při prodeji různé slevy apod. Rovněž má zákazník možnost se sám zaregistrovat a využívat různé výhody, které mu nabízí funkcionalita inteligentních stolů. Bližší informace se dozvíte v článku 
  • Přihlášení - nastavení definuje, zda má kontakt možnost přihlášení do systému. (V případě, že kontakt má možnost se do systému přihlásit, je možné zadefinovat přihlašovací heslo.).

   • PIN - pomocí zkráceného přihlašovacího hesla, tzv. PIN je možné se přihlašovat na autorizovaném zařízení.

Adresa

  • Ulice - ulice.

  • Město, psč - město, poštovní směrovací číslo.

  • Poznámka - poznámka k adrese, Poschodí, jméno na zvonku. (Údaj je vhodné vyplňovat např. v případě, že je v systému využíván i systém donášky, kdy je možné si takto nadefinovat přesnější údaje na donášku pro zákazníka.)

Marketing

  • Odesílat marketing - odesílat marketingové emaily zákazníkovi.

  • Týdenní obědové menu - odesílání obědového menu zákazníkovi.

Firma

  • Obch. název - obchodní název společnosti, přesně jako je zadán v obchodním registru.

  • Provoz - provoz / pobočka.

  • IČO - IČO společnosti.

  • DIČ - DIČ společnosti.

  • IČ DPH - identifikační číslo platitele DPH.

  • Dodavatel - nastavení definuje, zda je kontakt evidován jako dodavatel.

  • Odběratel - nastavení definuje, zda je kontakt evidován jako odběratel.

  • SBL číslo - SBL registrační číslo (líh).

  • Prodejce - definuje, zda má daný kontakt povolení na prodej alkoholu.

  • Distributor - definuje, zda má daný kontakt povolení na distribuci alkoholu.

Práva

  • Skupina - skupiny práv uživatelů. V aplikaci se nacházejí předvytvořené skupiny uživatelů, do kterých je možné daného uživatele zařadit. V případě, že je uživatel zařazen do některé ze skupiny, automaticky se mu přidělují práva dané skupiny. 

   • Změna práv skupině uživatelů - práva skupině je možné editovat tak, že je upravíte na některém z uživatelů, který je v dané skupině zařazen a práva se tak aplikují na všechny uživatele z dané skupiny. 
   • Změna práv uživatele - v případě, že daný uživatel není zařazen do žádné skupiny, je možné mu daná práva nastavovat samostatně a nejsou tak ovlivňována práva ostatních uživatelů. (Každého uživatele  je možné na základě přístupových práv, která má mít, zařadit do příslušné skupiny Barman, Brigádník, Číšník, Donáška, Kuchař, Majitel nebo Manažer.)
  • Ceníky - skupina práv definuje, zda má daný uživatel přístup k ceníkům v aplikaci, jejich vytváření a úpravě. Ceníky slouží na definování pravidel slev pro zákazníky.

  • Rozvoz - práva definují možnosti související s nastavením rozvozu. V případě aktivní dostupnosti, má uživatel právo měnit krátkodobou časovou dostupnost položek pro online objednávání i bez přístupu k nastavením rozvozu jako takového.

  • Finanční doklady - bloček, dodací list - práva definují možnosti daného uživatele pro práci s typem dokladů bloček a dodací list.

  • Inventury - skupina práv definuje práci s inventurami v aplikaci, zda k nim má uživatel právo, resp. či následně může i inventury ukončovat nebo přistupovat k vyhodnocení.

  • Karty - definuje skupinu práv pro práci se skladovými kartami.

  • Kontakty - skupina práv pro možnosti práce s kontaktem v aplikaci.

  • Kredit - definování pravidel pro práci s kreditem, pokud je v aplikaci evidován.

  • Obědové menu - skupina definuje, jakým způsobem může daný uživatel pracovat s obědovým menu v aplikaci.

  • Odbytové doklady - objednávky - skupina práv pro objednávky v aplikaci. Tato nastavení souvisí s účtováním uživatele, resp. s prodejem, nakolik je každý doklad před vyúčtováním brán jako obejdnávka.

  • Pokladna úkony - práva pro práci s částí aplikace Pokladna úkony, přístup k uzávěrkám v aplikaci, evidování uživatelských uzávěrek apod.

  • Prodej - skupina práv definuje možnosti práce s finančním dokladem před vyúčtováním.

  • Prodej - způsob ukončení dokladu - jakým způsobem může daný uživatel doklad ukončit.

  • Přílohy - obrázky, dokumenty - práva definují, zda má daný uživatel právo prohlížet a upravovat dokumenty v aplikaci.

  • Přístupy - skupina práv definuje oprávnění pro přístup k různým částem aplikace.

  • Přístupy - sklady - definuje, ke kterým skladům má daný uživatel právo přistupovat v aplikaci, jako i úkony, které může pro daný sklad vykonat.

Všechny vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit. Další informace o seznamu kontaktů a možnostech přihlašování se dočtete v článku Seznam kontaktů a uživatelů v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard