Zaškolení obsluhy do aplikace iKelp POS Mobile

Aby jste naučili správně používat aplikaci iKelp POS Mobile sebe i svůj personál, je vhodné dodržet určitou postupnost a zaměřit se na určité aspekty aplikace. V tomto návodu najdete osnovu, logicky seřazené body, podle kterých vám doporučujeme postupovat. Tato osnova vznikla na základě dlouholetých zkušeností našich konzultantů. Osnova je kromě chronologické postupnosti zároveň rozdělena do bloků podle toho, jaké části personálu se týká (číšníci se obvykle věnují samotnému prodeji, manažeři i skladové evidenci a správě databáze a majitele zajímají statistiky, rozbory a výkazy).

Obsah:

Příprava databáze pro rozběhnutí provozu

V této části je potřebné projít všechny nevyhnutelné kroky od zřízení databáze, přes vytvoření uživatelů a položek zboží až po nastavení, která jsou nevyhnutelná pro spuštění ostrého prodeje. Mnohé provozy začínají bez skladové evidence, kterou zařadí do používání až po spuštění provozu a doladění každodenních procesů (například po měsíci používání).

Tato část je určena pro: manažery provozu, majitele a servisní techniky

 1. Registrace a zřízení vlastní databáze
  1. Ukázat postup (toto často vykonává servisní technik)
  2. Vysvětlit, co znamená adresa služby a jak se přihlašovat
  3. Preferujte přihlašování Facebook, Gmail a jiné (uživatelé si nemusí pamatovat další přístupy)
  4. Vysvětlit, jaký je rozdíl mezi přístupem na stránku www.ikelp.sk a přístupem k službe iKelp POS Mobile
 2. Vyplnění registračních údajů a informací o provozu
  1. Po přihlášení přejít do menu O provozu a přejít na záložku Kontakt
  2. Vyplnit Registrační údaje o společnosti (důležité i kvůli placení DPH, tyto údaje jsou neveřejné)
  3. Vyplnit i Kontaktní informace, Otevírací dobu a Adresu
 3. Nahlášení požadované adresy služby "vášpodnik".zavolatobsluhu.sk na podpora(at)ikelp.sk
 4. Nastavení připojených zařízení (je vhodné nastavit dříve než začneme zakládat skladové karty)
  1. Připojení a nastavení fiskálních tiskáren
  2. Připojení a nastavení tiskáren objednávek - bonovaček
 5. Autorizace zařízení, na kterých se bude aplikace používat (školit jen manažery a majitele)
  1. Vysvětlit možnosti přihlášení, jednoduché přihlašování přes PIN
  2. Zaškolit obsluhu jak autorizovat další zařízení
  3. Pojmenovat si autorizované zařízení (aby nemělo všeobecný název např. "POSm-123")
  4. Upravit nastavení jednotlivých zařízení podle potřeb daného provozu
  5. Účet editora používat jen na autorizaci zařízení, ne při běžném provozu
 6. Nastavení aplikace
  1. Přejít nastavení aplikace a upravit je podle potřeb daného provozu
 7. Vytvoření uživatelů (pro každého, kdo bude používat aplikaci)
  1. Opět upozorníme, nepoužívejte účet editora při běžném provozu
  2. Vytvoření jednotlivých uživatelů - číšníků, manažerů, majitelů
   1. Preferujte přihlašování Facebook, Gmail a jiné (uživatelé si nemusí pamatovat další přístupy)
   2. Uživatelům nastavit PIN (pro ryché přihlašování na autorizovaných zařízeních)
   3. Nastavit práva, využít přitom skupiny (ty mají práva přednastavena, což ušetří čas)
   4. Pokud některý uživatel ukončí spolupráci s provozovatelem, Kontakt je potřebné přepnout na Zákazník (aby už neměl práva uživatele)
 8. Úprava místností a stolů
  1. Vytvoření místností a stolů podle potřeb provozu
  2. Nastavit geografické rozložení stolů v místnosti (používá se při větších tabletech a PC POS systémech)
 9. Úprava kategorií (položek zboží)
  1. Vysvětlit princip kategorií a podkategorií (stromová struktura)
  2. Nikdy nepřejmenovávat předvytvořené kategorie tak, aby se změnil jejich význam
  3. Pokud je to možné, využít předvytvořené kategorie
  4. Vytvořit si nové, navíc požadované kategorie
  5. Nikdy neodstraňovat tzv. systémové kategorie jako Sklad, Obědové menu, a jiné (ty se samozřejmě při prodeji nezobrazují)
  6. V případě potřeby použít změnu pořadí
  7. Využijte i obrázky na kategorie, které se zobrazí při zveřejnění nabídky
 10. Založení skladových karet (položek zboží)
  1. Pokud používáte skladovou evidenci už při prvním spuštění provozu, je potřebné při zakládání karet navíc zohlednit (v tomto případě použijte postup vytváření skladových karet tak, jak jsou popsány v části Skladová evidence):
   1. vytvářet i suroviny
   2. vytvářet i láhve, kvůli evidenci alkoholu v SBL
   3. u jídel, míchaných drincích a "panácích" nastavit i ingrediencie
  2. V této fázy zaškolení předpokládáme, že se skladová evidence začne používat později
  3. Ukázat vytvoření všech typů skladových karet, které se budou v daném provozu používat
   1. Pokud je to možné, skladové karty zakládejte vždy výběrem z katalogu
   2. Upozornit, že obědové menu se bude vytvářet jiným způsobem (bývá rozdíl v gramážích a masa s přílohou bývají jako jedna položka)
   3. Upozornit na používání rychlých poznámek
   4. Jídla, kávy, míchané drinky jako karty typu Receptura
   5. "Klasické zboží" jako karty typu Zboží (horalky, chipsy - zboží, které nakupujeme a prodáváme 1:1)
   6. "Panáky", čepované pivo a kofola jako karty typu Rozlévané zboží
   7. Pronájem šipek/biliardu/místnosti jako karty typu Služba
   8. Obaly na pizzu a menu jako Obal
  4. Pro účely prodeje vyplňujeme minimálně tyto údaje:
   1. Název (při dlouhých názvech je možné využít i zkrácený název)
   2. Prodejní cena
   3. Pokud se prodávají poloviční porce, povolit prodej zlomkového množství
   4. U rozlévaného zboží i objem (v budoucnosti to navíc ulehčí přechod na sklad)
   5. U jídel vzpomenout nastavení bonovačky (je možné změnit i hromadně na kategorii)
   6. Zařazení do kategorie
   7. Rychlé poznámky, jestli to má v daném případě význam
   8. Využijte i obrázky, které se zobrazí při zveřejnění nabídky
 11. Vytváření obědového menu (pokud ho reataurace nenabízí, tak přeskočit)
  1. Ukázat import obědového menu (vždy je lepší, pokud jsou karty založeny ještě před vytvářením plánu)
  2. Vytvoření plánu na další týden
   1. Vždy vybíráme již existující kartu, pokud je to možné
   2. Při založení nové nabídky menu je vhodné vyplnit Alergeny a Hmotnost v g
   3. Přejít další možnosti nastavení plánu obědového menu: doplňkové texty, nestravné dny, atd.

Prodej a úkony po dobu provozu

V této části je vhodné zaškolit pracovníky, kteří budou aplikaci každodenně používat při prodeji a obsluze hostů. Jde o úkony, které nesouvisí s přípravou databáze nebo skladovou evidencí a tato část je soustředěna na samotný prodej, vykonávání denních uzávěrek, storn a dalších úkonů po dobu běžného provozu.

Tato část je určena pro: číšníci, barmani, kuchaři

 1. Orientace v uživatelském rozhraní
  1. Vysvětlení místností a stolů (stoly je možné buď otevřít nebo vyvolat obrazovku s operacemi nad stolem)
  2. Přejít horní část, vysvětlit na co slouží: Menu, Vychystat, Donáška, Otevřít láhev
  3. Přejít ikony v dolní části, vysvětlit na co slouží: Zvuk, Notifikace, Rozložení stolů, Kontrola zařízení, Obnova cache
 2. Vytvoření nového dokladu na stole (otevřeného účtu)
  1. Přidávání položek, práce s rychlými poznámkami
  2. Práce se seznamem položek: změna množství/ceny/slevy, odebrání položky, úkony a poznámky na položce
  3. Vysvětlit princíp rozúčtování na osoby (podle čísel osob, vzpomenout postupné vyúčtování)
 3. Vyúčtování dokladu (otevřeného účtu)
  1. Přejít platidla v mezisoučtu
  2. Ukázat vyúčtování konkrétních osob
  3. Přejít vyčtování jen označených položek a množství
  4. Ukázat osamostatnění vybraných položek na samostatný doklad
  5. Pokud je vybrán kontakt, může být ukončení na dodací list nebo kreditem (doporučujeme vysvětlovat kreditní systém jako samostatný blok)
  6. Vysvětlit odložený doklad
 4. Vysvětli možnosti menu po dobu otevřeného dokladu:
  1. Poznámka na doklad
  2. Hledání PLU (položek zboží)
  3. Sleva na doklad
  4. Přidat kontakt na doklad (dá se i přes ikonu nahoře)
  5. Vytisknutí aktuálního stavu účtu
 5. Vysvětlit princip Vychystat
  1. Zobrazuje se tam vše naúčtované, co se netiskne na bonovačkách
  2. Ukázat označování vyřízených úloh
  3. Je to pomůcka, která nahrazuje pero a papír
  4. Pokud se nepoužívá, je možné vypnout notifikaci o nových položkách
 6. Storno, refundace, vrácení zboží
  1. Odebrání položky z dokladu, návaznost na bonovačku
  2. Vysvětlit, jak refundovat celý doklad (tzv. vrácení zboží)
 7. Účet majitele
  1. Ukončení na dodací list - prodej na kontakt
  2. Odložený doklad (vzniká například při technické závadě)
  3. Jak najít a dodatečně vytisknout odložený doklad
 8. Uzávěrky a práce s pokladnou
  1. Vklad do pokladny
  2. Průběžná a denní uzávěrka (intervalová uzávěrka se dá vykonat v POS Manažeři)
  3. Při větších provozech, kde mají číšníci vlastní peněženky vysvětlit uzávěrky na uživatele
   1. Tento režim musí být aktivovaný
   2. Vysvětlit princip fungování, vykonání uzávěrky číšníka
 9. PLU uzávěrka a uzávěrka bonovačky
  1. Vysvětlit princip
  2. Možnost uzávěrky na bonovačce
  3. Ukázka filtru například na donášku (pokud se používá)
 10. Otevření láhve (pokud se používá skladová evidence)
 11. Ukázat funkce nad stolem
  1. Přidání a odebrání dokladu
  2. Přesun dokladu na jiný stůl
  3. Sloučení dvou dokladů
  4. Notifikace, že je potřebné obsloužit zákazníky u stolu
 12. Vysvětlit notifikace u stolu (doporučujeme školit jako celek v rámci Inteligentního stolu)
 13. Slevy, akce, ceníky
  1. Vysvětlit rozdíl mezi slevami pro všechny a jen pro vybrané kontakty
  2. Ukázat nějakou slevu na zboží, na kategorii a například časové omezení, tzv. Happy Hour

Skladová evidence

V této části je potřebné zaškolit obsluhu do používání skladové evidence a práce s položkami zboží. V gastronomických provozech mají na starost skladovou evidenci obvykle jedna až dvě osoby.

Tato část je určena pro: manažeři provozu a majitelé

Pokud začínáte používat aplikaci rovnou se skladovou evidencí, začněte bodem 2.

 1. Pokud jste používali aplikaci nějakou dobu bez skladové evidence, je potřebné vykonat:
  1. Doplnění ingrediencí do karet typu Receptura (v záložce Ingredience, s tím souvisí vytváření karet typu Surovina)
   1. Zdůraznit a upozornit: Surovinu vytvářejte jen jednou
   2. Upozornění: Všímejte si i počtu porcí, některé receptury mohou mít předpis na 10 nebo 100 porcí.
   3. S cenou surovin se nemusíme zabývat, ta bude vznikat samotným příjmem
   4. Suroviny ponechávejte v kategorii Suroviny
   5. Upozornit na zaužívaný postup z praxe: do ingrediencí zadávejte jen suroviny, u kterých vás skutečně zajímá sledování množství (většinou jen maso a jiné dražší položky, je jednodušší něktěré věci jednou za čas zinventurovat a vydat ze skladu)
   6. Tímto postupem upravit všechny jídla, obědové menu, kávy, míchané drinky, atd.
  2. Vytvořit karty typu Láhev a Surovina a nastavit je v kartách typu Rozlévané zboží
   1. Čepované pivo a kofola se eviduje podobným způsobem jako rozlévaný alkohol (místo láhve jsou sudy a místo "panáků" jsou malá a velká piva / kofoly)
   2. Použijeme postup popsaný níže - vytvoření řetězce Láhev - Surovina - Rozlévané zboží - s tím rozdílem, že samotné "panáky" již vytvořeny máme
  3. Inventurou vynulovat aktuální stavy zásob - Typ vyhodnocení: Všechny položky skladu (ty budou pravděpodobně v mínusu minimálně u zboží, ale i u surovin z důvodu prodeje bez evidování nákupů)
 2. Pokud začínáte používat aplikaci rovnou se skladovou evidencí od začátku:
  1. Vytvořte skladové karty s přihlédnutím na skladovou evidenci
 3. Vysvětlení vytváření skladových karet (podobně jako bez skladové evidence, jen u některých typů se nastavuje více údajů)
  1. Jestli je to možné, skladové karty zakládejte vždy výběrem z katalogu
  2. Upozornit, že obědové menu se bude vytvářet jiným způsobem (viz postup Příprava databáze pro rozběhnutí provozu, část Vytváření obědového menu)
  3. Upozornit na používání rychlých poznámek
  4. Zboží, které nakupujeme, ale neprodáváme, ale používáme jen jako suroviny pro výrobu jídel a nápojů vytvářejte jako karty typu Surovina
  5. Láhve, ze kterých budou vznikat "panáky" vytvářet jako karty typu Láhev (sem patří například i sud piva nebo kofoly)
  6. Jídla, kávy, míchané drinky jako karty typu Receptura
  7. "Klasické zboží" vytvářejte jako karty typu Zboží (horalky, chipsy - karty, které nakupujeme a prodáváme 1:1)
  8. "Panáky", čepované pivo a kofola jako karty typu Rozlévané zboží
  9. Pronájem šipek/biliardu/místnosti jako karty typu Služba
  10. Obaly na pizzu a menu jako Obal
 4. Ukázat postup vytvoření řetězce Láhev - Surovina - Rozlévané zboží
  1. Vytvořte novou kartu typu Láhev
  2. Po výběru láhve z katalogu celní správy zkontrolovat a případně upravit Název
  3. Ukázat využití EANu u výběru láhve z katalogu (EAN je vhodné vyplňovat vždy, ikdyž si kartu typu Láhev vytvářejte sami)
  4. Zadejte prodejní cenu (využije se jen pokud byste někdy prodali celou láhev)
  5. V záložce Rozšířené zkontrolujte Objem v l
  6. Skladovou kartu ponechejte v kategorii Láhve (není potřebné je zařazovat do kategorií, jelikož celá láhev se běžně neprodává)
  7. V záložce Do výroby zadejte Objem a vyberte Surovinu, která bude vznikat otevřením láhve (pokud Surovina neexistuje, vytvoříme novou kartu)
  8. V části a prodává se jako vyberte jednotlivé "panáky", karty typu Rozlévané zboží (pokud ještě neexistují, vytvořte si nové karty)
  9. Z jedné suroviny může vznikat více "panáků", například i dvojitý, při pivech / kofolách je to malé a velké
  10. Vysvětlete důvod proč existují v řetězci 3 karty: první eviduje láhve v kusech, kvůli výkazu SBL, druhá eviduje přesný objem alkoholu v otevřených láhvích v litrech a třetí jsou samotné "panáky", protože takto je prodáváme
  11. Vzpomenout možnost námatkové kontroly - rychlá inventura
  12. Připomenout, že v procesu prodeje je potřebné vykonávat otevření láhve
 5. Ukázat postup vytvoření řetězce Surovina - Receptura
  1. Nejdřív vytvořte skladové karty typu Surovina. Je to zboží, které budete nakupovat, ale ne prodávat. Budou využity jako suroviny na výrobu jídel a míchaných drinků.
   1. Jelikož suroviny neprodáváte, důležité je vyplňovat jen název a měrnou jednotku.
   2. Nové karty ponechejte v kategorii Suroviny
   3. Upozornění: suroviny vytvářejte jen jednou, vždy vyhledejte a použijte existující.
  2. Vytvoření skladové karty typu Receptura (jídla, míchané drinky)
   1. Upozornit na zaužívaný postup z praxe: do ingrediencí zadávejte jen suroviny, u kterých vás skutečně zajímá sledování množství (většinou jen maso a jiné dražší položky, je jednodušší některé věci jednou za čas zinventurovat a vydat ze skladu)
   2. Název zadávejte vždy kompletní, bez zkratek, tak jakoby jste tvořili jídelní lístek
   3. Dále je potřebné zadat prodejní cenu, v případě potřeby povolit prodej zlomkového množství
   4. V záložce Rozšířené vyplňujte: Hmotnost v g / Objem v l, Rychlé poznámky, Bonovačky (je vhodné zadávat i Popis a Alergeny)
   5. Následně zařaďte kartu do kategorie a vyberte obrázek.
   6. Na závěr vyplňte Ingredience a dejte Uložit.
 6. Pokud se jedná o existující provoz, vykonejte prvotní naskladnění:
  1. Prověřit, zda jsou před prvotním naskladněním všechna množství nulová (jinak je potřebné vynulovat aktuální stav zásob)
  2. Vytvořit příjem podle aktuálních stavů a aktuálních skladových cen jako Inventurní příjem
  3. Při příjmu je potřebné zadávat aktuální skladové ceny (pokud je nevíte, zadávejte odhad)
 7. Nákup zboží
  1. Vysvětlit nákup zboží z účtenky a z faktury nebo dodacího listu (zadávání nákupních cen bez/s DPH)
  2. Použití inventurního příjmu ve specifických případech
 8. Výdej na spotřebu
  1. Využívá se na výdej surovin použitých na výrobu jídel a nápojů, které nejsou evidovány jako ingredience v daných recepturách
  2. Využívá se i na výdej poškozeného zboží, rozbitých láhví, nebo surovin po záruce
 9. Vysvětlení práce s inventurami
  1. Význam rychlé inventury: rychlá kontrola surovin v kuchyni nebo alko / nealko v baru
  2. Vysvětlit: Standardní inventura všech položek nebo vybraných karet?
  3. Ukázat postup vykonání standardní a rychlé inventury
  4. Ukázat postup vyhodnocení inventury
  5. Vysvětlit postup:
   1. Inventurovat fyzická množství a zapsat je do inventury
   2. Uložit / Odevzdat Na kontrolu
   3. Vyhodnocení inventury - ikona Vyhodnotit
   4. Uzavřít - vysvětlit, co to znamená, vzniká inventurní příjem a výdej
   5. Vysvětlit specifikace inventur v aplikaci iKelp POS Mobile: je vytvářena ke specifickému datu a času, alkohol v otevřených láhvích je jen informativní (je možné ho však ve specifických případech zahrnout do samotné inventury)

Rozbory, statistiky a manažerské pohledy

V této části je vhodné se obeznámit s různými možnostmi rozborů a statistik, které řídícím pracovníkům umožní sledovat chod provozu z nadhledu a sledovat tak ekonomický výkon. Zároveň vám ulehčí strategické rozhodování.

Tato část je určena pro: manažeři provozu, majitelé

 1. Doporučujeme použít vzorovou databázy (na www.ikelp.sk, "Zkusiť")
 2. Ukázat jednotlivé možnosti statistik a rozborů:
  1. Nástěnka
  2. Histore dokladů
  3. Obědové menu / Rozbory
  4. Sklad / Rozbory
  5. Sklad / Výkaz SBL
  6. Sklad / Nákup
  7. Pokladna úkony / PLU pohyby
  8. Pokladna úkony / Bonovačka
  9. Historie fiskálních uzávěrek a uzávěrek na uživatele
  10. Historie inventur
 3. Prohlédnout si možnosti rozšířených filtrů (ty se nachází prakticky ve všech statistikách a rozborech)

Pokročilé funkce - další ulehčení práce a zvýšení vašich tržeb

Funkcemi v této části je vhodné se zabývat až když se v provozu zaběhnou důležité procesy jako obsluha hostů, účtování prodejů a skladová evidence. V této části se zaměříme na vysvětlení šikovných nástrojů, které ješte více zefektivní a zjednoduší chod provozu. Zároveň díky marketingovým nástrojům zabezpečí zvýšení tržeb a prestiž vaší restaurace nebo kavárny.

Kreditní systém

V aplikaci iKelp POS Mobile se pod pojmem "kreditní systém" rozumí něco jako virtuální peněženka zákazníka (ve všeobecnosti kontaktu). Kredit je možné dobíjet prodejem příslušné skladové karty nebo ručně (například když je hromadně fakturován nějaké organizaci). Následně se kredit používá jako platidlo nebo vzniká nefiskální doklad o čerpání kreditu. V této části se zaměříme na vysvětlení příslušných nastavení a používání kreditního systému.

Tato část je určena pro: manažeři provozu, majitelé, číšníci

 1. Vysvětlit dvě možnosti použití kreditu
  1. Jako platidlo na daňovém dokladu, formou slevy
  2. Jako nefiskální doklad o čerpání kreditu
 2. V menu Kontakty / Kredit / Nastavení vytvořte skladové karty používané pro dobití kreditu (na závěr stiskněte Uložit)
  1. Dobitý kredit může mít jinou hodnotu jako jeho cena (například aplikování nějakého bonusu navíc při dobití)
  2. Kredit může / nemusí mít expiraci
 3. V menu Zařízení / část Čerpání kreditu nastavte způsob používání čerpání kreditu (na závěr stiskněte Uložit)
 4. Nastavit příslušná práva uživatelům, co se týká manipulace s kreditem
 5. Vysvětlit způsoby dobíjení kreditu
  1. Prodejem příslušných skladových karet
  2. Ruční dobití přímo na kontaktu v záložce Kredit (vysvětlovat jen manažerům provozu a majitelům)
  3. Přímo host pomocí Inteligentního stolu
 6. Vysvětlit způsoby čerpání kreditu
  1. Při vyúčtování použít kredit jako platidlo
  2. Přímo host pomocí Inteligentního stolu
 7. Vysvětlit možnosti prohlížení historie čerpání kreditu
  1. V menu Kontakty / Kredit prohlížení historie, vysvětlit i filtr
  2. Na kontaktu v záložce Kredit
  3. Přímo host pomocí Inteligentního stolu
 8. Kreditní systém je v zásadě použitelný okamžitě, bez jakýchkoliv nastavení, je potřebné vytvořit jen skladové karty na dobití kreditu a založit kontakty zákazníků (změny v nastaveních vykonáváme jen v případě, že ho potřebujeme využívat jinak než přednastaveným způsobem)

Donáška

V aplikaci iKelp POS Mobile můžete evidovat speciální typ objednávek (nevázaných na konkrétní stůl) za účelem donášky - rozvozu jídel, ale i osobního odběru.

Tato část je určena pro: manažeři provozu, majitelé, číšníci

 1. Nastavit pokladnu pro donášku v menu Zařízení, část Pokladna donáška
 2. Ukázat postup zaevidování nové donášky
  1. Vysvětlit možnost rozvozu a osobního odběru
  2. Ručně vyplněné kontakty se automaticky zapamatují
  3. Ukázat vyhledávání - automaticky podle různých parametrů (jméno, telefon, email, kód karty, atd.)
  4. Ukázat možnost výběru VIP kontaktů nebo naposledy použitých
 3. Přejít záložku Donáška
  1. Připravuje se a Hotové na výdej
  2. Dodatečná práce s objednávkou přes Více
  3. Vyúčtování donášek - jednotlivě a hromadně
 4. Vysvětlit vliv na uzávěrky, pokud se používá zvlášť pokladna donášky

Faktury, dodací listy a zaměstnanecká strava

V této části zaškolíme obsluhu do používání kontaktů, fakturace, používání dodacích listů a specifického scenáře - zaměstnanecká strava.

Tato část je určena pro: manažeři provozu, majitelé, číšníci

 1. V menu Zařízení, část Tiskové výstupy nastavit tisk dodacích listů, například na bonovačku.
 2. Přejít vytvořením konktaktu v menu Kontakty (vytvoření dodacího listu je možné jen na konkrétní kontakt)
 3. Ukázat možnosti vytvoření dodacího listu
  1. Přímo v prodeji, výběrem kontaktu a ukončením na dodací list.
  2. V menu Historie dokladů / Nový / Dodací list
 4. Ukázat vytvoření samostatné faktury v menu Historie dokladů / Nový / Faktura
 5. Ukázat vytvoření sběrné faktury v menu Historie dokladů / Nový / Sběrná faktura (využívá se, když nastane jednorázová situace, kdy konkrétní kontakt odebere pár jídel na dodací list, případně i pronájem prostorů a vznikne z toho jednorázová sběrná faktura)
 6. Vysvětlit princip používání zaměstnanecké stravy (tzn. jídla konkrétních osob jsou účtovány sběrnou fakturou na jednu organizaci)
  1. Vytvořit kontakt organizace / firmy (s vyplněním všech náležitostí jako například: obchodní jméno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, atd.)
  2. Vytvořit kontakty na jednotlivé osoby, přičemž jim přidat firemní kontakt v záložce Základní / Přidat Obchodní jméno, IČO, DIČ, SBL
  3. Jednotlivé osoby odebírají jídla na dodací list s vybraným kontaktem na ně
  4. V menu Historie dokladů / Nový / Sběrná faktura se vytváří sběrná faktura na firemní kontakt, přičemž stačí vybrat všechny dodací listy
  5. Po uložení dokladu je možné vytisknout fakturu v sestavě Základní + stravníci
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard