Přednastavené pokladní zařízení pro místnost a pracoviště

V tomto návodu najdete informaci o tom, jak je možné předdefinovat zařízení pro konkrétní místnost nebo pracoviště. Definování zařízení je vhodné tehdy, kdy máte více místností a v každé máte tiskárny, případně platební terminál, na kterém potřebujete primárně tisknout doklad z dané místnosti.

Přednastavené zařízení

Přednastavené zařízení pro místnost

V aplikaci je možné jednotlivým místnostem přiřazovat přednastavené tiskárny. Jak již bylo řečeno výše, takové nastavení je vhodné např. tedy, pokud máte na provozovně více místností, případně terasu, přičemž má každá místnost svoji tiskárnu. Systém tak může obsluze při vyúčtovaní automaticky přednastavit zařízení, na kterém se má vytisknout doklad. Stejně tak je možné použít nastavení i v případě platebního terminálu. Aplikace zařízení přednastaví, ale obsluha má možnost v případě problému daného zařízení vybrat i jiné zařízení pro vyúčtování dokladu, nebo provedení platební transakce.

Pozor, v aplikaci je možné definovat jak Přednastavené fiskální zařízení tak i Povolené tiskárny. Jedná se o dvě různá nastavení. Zatímco nastavením přednastaveného zařízení se definuje, které zařízení se přednastaví pro tisk v dané místnosti, nastavení povolené tiskárny definuje, zda se vůbec dané zařízení v nabídce místnosti zobrazí.

  1. Klikněte v menu aplikace na možnost Místnosti a stoly.
  2. Klikněte na Více u dané místnosti nebo konkrétního stolu.
  3. V záložce Základní vyberte Přednastavené fiskální zařízení
    • Při použití platebního terminálu vyberte z nabídky Přednastavený platební terminál pro danou místnost.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit pro potvrzení vykonaných změn.

Přednastavené zařízení pro pracoviště

Druhou možností, jak definovat přednastavené zařízení, je přímo v nastaveních daného pracoviště. Toto je vhodné např. u mobilního zařízení, které má obsluha u sebe a pohybuje se v různých místnostech. Další možností, kdy je vhodné mít nadefinované přednastavené zařízení pro dané pracoviště je v případě baru, kde může zákazník při odchodu uhradit objednávku z kterékoliv místnosti.
  1. Klikněte v menu aplikace na nastavení daného zařízení POS nebo Host .
  2. Kliknite na Více u dané místnosti nebo konkrétního stolu.
  3. V záložce Základní vyberte Přednastavené fiskální zařízení
    • Při použití platebního terminálu vyberte z nabídky Přednastavený platební terminál pro danou místnost.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit pro potvrzení vykonaných změn.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard