Skener pro čtení EAN kódů nebo zákaznických karet

V tomto návodě se dozvíte, jak v aplikaci iKelp POS Mobile nadefinovat snímač čárových kódů nebo zákaznických karet připojený přes sériový, nebo USB port. Výhoda těchto zařízení oproti klávesnicovým (nezáleží na způsobu fyzického připojení k PC ale o typu komunikace - emulující klávesnici) je, že aplikace dokáže takto přijatý údaj přesně identifikovat a ví, co přijatá informace znamená. Není tak potřeba být nakliknutý v konkrétním poli a aplikace i tak např. přidá položku do seznamu. V případě rychlejší identifikace zákazníků je možné použít i RFID čtečku, kde se zákazník identifikuje přiložením čipu nebo kartičky. Tento způsob je možné využít i k přihlašování, resp. přihlašování obsluhy, která jen přiloží svůj čip a systém ji přihlásí.

Pozor, toto nastavení podporuje prohlížeč Google Chrome od verze 100 a jen na PC s operačním systémem Windows.

Nastavení

1. Aktivování použití skeneru

Pro správné fungování je v prvním kroku třeba definovat, že se bude v aplikaci skener používat.

 1. Klikněte v menu na nastavení daného zařízení POSm... nebo Host...
 2. V záložce POS Mobile aktivujte možnost Použít skener.
  1. Používat na - definujte na co se bude skener/ čtečka na daném pracovišti používat.
  2. Typ zařízení - účel připojeného zařízení na čtení údajů.
  3. Rychlost komunikace - nastavitelná rychlost komunikace.
 3. Vykonané změny potvrdíte kliknutím Uložit.

2. Výběr zařízení

Aby zařízení správně komunikovalo, je třeba nadefinovat port, na kterém zařízení v rámci operačního systému komunikuje. Výběr zařízení se zobrazí po uložení předešlých nastavení a otevření prodeje.

 1. Klikněte na tlačítko Vybrat skener.
 2. Vyberte COM Port, na kterém je zařízení připojené.
 3. Klikněte na tlačítko Připojit.
   • Kliknutím na tlačítko S v prodeji zobrazíte informace o zařízení.
   • Kliknutím na tlačítko D odpojíte zařízení ze systému.

Stav připojeného zařízení

Aktivita připojeného zařízení

Jakmile je zařízení v systému nakonfigurováno, zobrazí se tato informace i na aktivní záložce. Aplikace POS Mobile si otevírá komunikaci s daným zařízením vždy v konkrétní záložce. Je potřeba si dávat pozor na změnu záložek v prohlížeči, jelikož po otevření nové záložky již zařízení bez jeho aktivování nebude komunikovat. (Je to ale omezení prohlížeče.) I z tohoto důvodu doporučujeme mít nastavené zařízení u nehybných pracovišť, jako třeba barové pracoviště, bufetový režim apod.

Opětovné připojení zařízení v nové záložce

Po otevření nové záložky, ve které není skener inicializovaný se v prodeji zobrazuje stav tohoto zařízení, ale při oskenovaní skener posílá údaje do jiné záložky. Pro inicializaci skeneru v novém okně:

 1. Klikněte na ikonu D v prodeji pro odpojení skeneru z relace.
 2. Klikněte na tlačítko C pro opětovné připojení.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu.
 4. Klikněte na tlačítko Připojit.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard