Změna pořadí stolů v místnosti

Následný článek popisuje způsob změny pořadí stolů v místnosti a samotných místností v restauračním systému POS Mobile. Změnu řazení stolů a místností je možné vykonat kliknutím v Menu aplikace na možnost Místnosti a stoly.

Změna řazení místností

  1. Změnu řazení místností vykonáte úpravou hlavní místnosti Místnosti+, kliknutím na její název nebo ikonu Více.
  2. Změnu řazení vykonáte v záložce Pořadí.
  3. Kliknutím a podržením umíte jednotlivé místnosti posouvat a měnit tak jejich pořadí zobrazení.

Změna řazení stolů v místnosti

  1. Změnu řazení stolů v místnosti vykonáte úpravou příslušné místnosti, kliknutím na její název nebo ikonu Více.
  2. Změnu řazení vykonáte v záložce Pořadí.
  3. Kliknutím a podržením umíte jednotlivé stoly v rámci místnosti posouvat a měnit tak jejich pořadí zobrazení.

Takovým způsobem si můžete upravit řazení místností a stolů v jednotlivých místnostích.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard