Jak fungují uzávěrky číšníků

Tento článek vám blíže popíše postup, jakým je možné evidovat uzávěrky číšníků v aplikaci iKelp POS Mobile, na co tyto uzávěrky slouží a jak je správně vykonávat.

Pro koho jsou uzávěrky číšníků v aplikaci určeny?

  • Pro provoz, kde není společná kasa, ale každý číšník má svoji "peněženku" a tržby odevzdávají nezávisle. (Obvykle větší provozy, kde je na směně několik číšníků.)

  • Pro provozy, kde končí směny v různých časech, nebo dochází k prodejům přes půlnoc. Je tak jasné, který číšník má odevzdat jakou tržbu a není to nijak závislé na vykonání uzávěrky na fiskálním zařízení. (Samozřejmě za předpokladu, že si každý eviduje své finance samostatně.)

Jak můžu danou možnost v aplikaci využívat?

Pokud jste se rozhodli tuto možnost využívat a režim fungování provozu splňuje výše uvedené body je možné ji aktivovat. Je však potřebné si uvědomit, že funkcionalita mění režim používání aplikace a způsob vykonávání uzávěrek v aplikaci.

  • Nakolik je primárně určena pro větší provozy, kde je na směně několik číšníků a finance jsou sledovány na každého nezávisle, není tato možnost v aplikaci aktivní hned po zřízení. Pokud si přejete danou možnost v aplikaci aktivovat, pošlete email se žádostí na aktivaci na email podpora(at)ikelp.cz. (Nezapomeňte uvést obchodní jméno společnosti, pro kterou je aplikace registrována. Pozor, ne název provozu.)

Evidence financí číšníků po dobu směny

  • Začátek dne, ranní vklad - v aplikaci je možné dělat vklady na uživatele. Tuto možnost však doporučujeme využívat jen výjiměčně, pokud dáváte z nějakého důvodu číšníkům finance navíc proti běžné hotovosti, se kterou číšníci začínají. V praxi se nám osvědčil postup, že číšník dostane na začátku směny nějakou hotovost např. 100Eur. Nakolik se jedná o sumu, se kterou bude začínat každý den, není potřebné dělat vklad, ale na konci směny odevzdá tržbu, kterou podle aplikace udělal, čímž by mu mělo zůstat v "peněžence" těch 100Eur, které dostal ráno. A takto se pokračuje každý den. Máte tak přehled o obratu daného číšníka v aplikaci mimo to s čím začínal. (Není tak potřebné dělat každé ráno vklad, ikdyž je samozřejme možné ho vykonat, pokud je třeba finance striktně sledovat, ale  je to práce navíc.)

  • Odevzdání financí po dobu směny - v aplikaci je kromě vkladu i možnost pro výběr. Tuto operaci je možné vykonat kdykoliv v průběhu dne, pokud má číšník u sebe větší obnos peněz, nebo stravenek, udělá se výběr. Peníze odevzdá a pokračuje v práci. Na konci dne už jen udělá uzávěrku a odevzdá zůstávající tržbu.

  • Konec směny - když číšník končí směnu, jednoduše se v aplikaci udělá uzávěrka daného číšníka, jako uživatele, odevzdá tržbu a tím to pro něj končí.

Uzávěrka číšníka vs. finanční (fiskální) uzávěrka 

  • Jednotlivé operace pro vklady, výběry a uzávěrky se dělají na číšníky, uživatele v aplikaci a žádným způsobem nesouvisí s fiskální pokladnou.

  • Operace související přímo s fiskální tiskárnou - vklady, výběry a uzávěrky je potřebné vykonávat v nezávislé části aplikace. Rovněž je to i opačně, když se udělá uzávěrka na fiskální tiskárně, např. z důvodu, že je po půlnoci. Tato uzávěrka žádným způsobem neovlivňuje finance číšníků.

  • Uzávěrky na číšníky, uživatele je tedy možné v aplikaci vykonat i několikrát za den.

Další informace o uzávěrkách, jak a kde je vykonat, jako i popis jednotlivých možností najdete v návodu Uzávěrky uživatelů v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard