Částkové - kombinované platby v iKelp POS Mobile

V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné v aplikaci iKelp POS Mobile vykonat částkovou - kombinovanou úhradu. Zaevidování částkové úhrady je vhodné tehdy, když se zákazník rozhodne část uhradit např. stravenkami a zbytek hotovostí, případně chce část uhradit v hotovosti a zbytek doplatit kartou. Rozpis platidel tak zákazník následně vidí na dokladu, rovněž tak v případě zapnuté evidence platidel je tento rozpis vidět i na denní, případně intervalové uzávěrce. 

Částková - kombinovaná úhrada

 1. Klikněte na ikonu Mezisoučet v rozpracovaném dokladu, který si přejete vyúčtovat.
 2. Vyberte první typ platidla, kterým chcete doklad ukončit.
 3. Klikněte na tlačítko Částečně jinak. Zadejte hodnotu daného typu platidla, případně klikněte na některé z přednastavených hodnot platidla. (Počtem kliknutí se daná suma automaticky zvyšuje. Jestli bude zákazník platit třemi stravenkami v hodnotě 3,50, klikněte 3 krát na tlačítko s danou sumou.)
 4. Kliknutím na tlačítko Potvrdit potvrdíte zadanou hodnotu.
 5. Aplikace zobrazí, kolik zůstává uhradit, následně je možné vybrat jiný typ platidla.
  • Opětovným kliknutím na tlačítko Částečně jinak, se zobrazí formulář pro zadání hodnoty dalšího platidla.
  • Jestli je zadaná hodnota pro ukončení dokladu dostatečná, obsluze se zobrazí informace o výdaji.
 6. Klikněte na tlačítko platidla, kterým se má doplatit zbývající suma a následně ukončete doklad kliknutím na Ukončit prodej. (Aplikace automaticky dopočítá kolik je potřebné doplatit.).

Příklad

Zákazník platí nákup 370,00Kč. Zákazník platí stravenkami v hodnotě 130,00Kč a doplatí nákup hotovostí. Prodej ukončíte následně:

 1. Ve vyúčtování klikněte na tlačítko Příjem šekem.
 2. Zadejte celkovou hodnotu poukázek, nebo klikněte na platidlo příslušné hodnoty tolikrát, kolik je stravenek. V tomto případě je to 2 x 130,00Kč.
 3. Kliknutím na tlačítko Potvrdit potvrdíte příjem od zákazníka.
 4. Na obrazovce se zobrazí, Zůstává uhradit, suma jakou má zákazník doplatit.
 5. Klikněte na tlačítko Příjem hotovosti.
  1. Jestli chcete, aby aplikace zobrazila výdaj z přijaté sumy v hotovosti, klikněte na ikonu Částečně jinak, a zadejte hodnotu platidla. Klikněte na tlačítko Potvrdit, na obrazovce se zobrazí Výdaj.
 6. Tisk pokladničního dokladu potvrdíte kliknutím na tlačítko Ukončit prodej.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard