Přesun položek na nový stůl (doklad) v iKelp POS Mobile

Přesun položek na nový stůl (doklad-účet) je vhodný tehdy, pokud si některá z osob od stolu přesedá k druhému stolu, ale ostatní osoby zůstávají u stolu. Žádoucí je přesunout jen položky té osoby, která si odsedla. Takto vytvořený nový doklad (účet), je následně možné jednoduše přesunout na jiný stůl. Na to, aby bylo možné nový doklad vytvořit, je potřebné rozúčtovat jednotlivé položky dokladu na osoby. (Případně je možné rozúčtovat na osoby jen ty položky, které se budou přesouvat na nový doklad.) 

Přesun položek na nový doklad

  1. Dříve, než je možné přesunout z existujícího dokladu jen část položek, je potřebné tyto položky rozúčtovat na osoby. Položky je možné na osoby účtovat hned při jejich objednávání zákazníkem, případně je rozdělit na osoby dodatečně. (Postup účtování s účtováním na osoby se dozvíte v návodu Přidávání položek do dokladu (do otevřeného účtu)). Více informací o dodatečném rozúčtování položek mezi jednotlivé osoby se dozvíte v návodu Rozúčtování na osoby v položkách otevřeného účtu.) 
  2. Klikněte na tlačítko Mezisoučet v otevřeném dokladu.
  3. Vyberte osobu, které položky chcete přemístit na nový doklad a klikněte na tlačítko Osamostatnit.
  4. Na otázku: Přejete si osamostatnit položky dokladu?, klikněte na tlačítko Ano.
  5. Na daném stole se vytvoří nový doklad, s položkami dané osoby, který je možné nezávisle vyúčtovat, nebo přesunout na jiný stůl. (Více informací a postup pro přesun dokladu na jiný stůl se dozvíte v návodu Přesun účtu na jiný stůl.)

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard