Rozúčtování dokladu (účtu) na osoby v iKelp POS Mobile

V tomto návodu vám vysvětlíme postup, jakým je možné v aplikaci iKelp POS Mobile rozúčtovat vytvořenou objednávku na jednotlivé osoby. V aplikaci je možné rozúčtování ihned při tvorbě objednávky, kdy obsluha umí osobám přímo přidat objednávané položky, ale rovněž je tak možné i dodatečné rozúčtování, když se zákazník až při placení rozhodne, že chce zaplatit jen to, co si objednal on sám. Níže vám představíme oba dva způsoby rozúčtování objednávky.

Rozúčtování na osoby při vyúčtování dokladu (účtu)

Zřejmě nejčastější situace. Hosté si u stolu postupně objednávají a následně, když odchází, chtějí postupně zaplatit jen jimi objednané položky. Níže je popsaný postup i pro vyřešení této situace.

 • Otevřte si v prodeji daný doklad a přejděte do možnosti Mezisoučet, kde se zobrazí možnosti pro rozúčtování dokladu na osoby.
 • V seznamu  je potřebné označit položky, které chce daný zákazník zaplatit. Pozor na situaci, kdy se z některých položek v dokladu nachází více kusů ( např. v obejdnávce byly naúčtované dvě kávy, ale zákazník chce platit jen jednu), tehdy je potřebné toto množství nejdřív rozdělit. Rozúčtování účtovaných položek je potřebné vykonat:
  • Klikněte na tlačítko Rozdělit.
  • Pomocí tlačítek + nebo -  nastavte požadovaný počet kusů dané položky, kterou chce zákazník uhradit.
  • Označte ostatní položky, které bude zákazník platit tak, jak byly přidány do objednávky. (Pokud zákazník uhradí všechny položky v rámci stejného zboží, daná položka se označí fajkou. Pokud se účtuje jen část, v levé části se zobrazí počet kusů, které se budou zákazníkovi účtovat.)
  • Klikněte na tlačítko Označené a zkontrolujte, zda si zákazník přeje vyúčtovat tyto označené položky.
  • Výběrem příslušného platidla ukončíte prodej. V seznamu se následně zobrazí položky, které ještě nebyly účtovány a je možné pokračovat v rozúčtování. 
 • Kliknutím na tlačítko Rozdělit vypnete možnost pro rozúčtování položek a můžete tak vyúčtovat zůstávající položky objednávky.
  • Pokud u vás někteří hosté zůstavají a nebude se tak účtovat celá objednávka, kliknutím na tlačítko Zavři je možné vrátit se zpět do prodeje a objednávku vyúčtovat později.

Rozúčtování na osoby při přidávání položek na účet.

V tomto scenáři si obsluha hned rozděluje objednávané položky mezi jednotlivé osoby jejich výběrem ze seznamu. Takto si mohou jednotliví zákazníci hned zkontrolovat výšku objednávky a obsluha může následně jednoduše vyúčtovat konkrétní osobu.

 • Otevřte si v prodeji nový doklad a postupně kliknutím na tlačítko s pořadovým číslem osoby, účtujte objednané položky na jednotlivé osoby.
  • V aplikaci je možné po vytvoření nové objednávky rozúčtovat položky na 4 osoby. Kliknutím na tlačítko + Osoba je možné přidat další, když je potřeba.
 • Následně, jak si hosté objednávají, vyberte příslušnou osobu a doplňte objednávku. 
  • Pomocí tlačítka Zobrazit možnosti na kartě v prodeji, je možné i dodatečně přidělit naúčtovanou položku jiné osobě, případně rozdělit účtované množství a zadefinovat tak konkrétním osobám konkrétní položky.
 • Obsluha vidí celkovou cenu objednávky jednotlivých osob na daném stole a po výběru dané osoby je možné objednávku okamžitě vyúčtovat výběrem konkrétního platidla. 
 • Po kliknutí na tlačítko Mezisoučet se zobrazí seznam jednotlivých osob s hodnotou jimi objednaných položek. V této části je možné ještě upravit počet účtovaných položek na vybranou osobu a výběrem příslušného platidla vyúčtovat objednávku.
 • Po vyúčtování konkrétní osoby je možné pokračovat ve vyúčtování výběrem další osoby. 
  • Pokud u vás někteří hosté zůstávají a nebude se tak účtovat celá objednávka, kliknutím na tlačítko Zavři je možné vrátit se zpět do prodeje a objednávku vyúčtovat později.

Související návody:

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard