Úprava položek dokladu (otevřeného účtu)

Následný návod popisuje, jakým způsobem je možné měnit již existující doklady. Jde zejména o změnu množství na položce, přidání poznámky, změnu osoby nebo rozúčtování a změnu ceny.

Vyberte v horní části místnost a následně stůl, na kterém chcete doklad upravit. Kliknutím na ikonu stolu nebo na tlačítko Více se zobrazí vytvořené doklady na daném stolu. (Jestli je na stole více dokladů, kliknutím na ikonu Více se zobrazí seznam dokladů, kde je možné vybrat příslušný doklad, který je potřebné upravit.)   

Zobrazení položek dokladu

Zobrazení položek dokladu po otevření dokladu na úpravu

Zobrazení položek dokladu

Po otevření dokladu se zobrazí okno pro přidávání položek do dokladu. Jestliže chcete upravovat již přidané položky, změnit přiřazení osobě, nebo změnit množství, klikněte na tlačítko Položky. Přejdete na seznam položek v dokladu, ve kterém je vidět celkovou cenu dokladu, ale i rozpočítání na osoby. Níže jsou položky dokladu, které je možné filtrovat na jednotlivé osoby.

Úprava množství na položkách dokladu

Možnosti úpravy odebírání položek z dokladu, nebo změna množství kliknutím na příslušné tlačítko

Úprava množství na položkách dokladu

 1. Odebrat položky kliknutím na ikonu X, případně klikáním na tlačítka + a - měnit jejich množství.
 2. Množství, cenu nebo přiřazení položky jiné osobě můžete udělat kliknutím na příslušné tlačítko Zobrazit možnosti v nabídce akcí na dané položce. Množství, cenu, případně slevu na položku můžete definovat v záložce Úkony .
 3. Stlačením tlačítka Zpět, se vrátíte na seznam položek.

Úkony na položce

Zobrazení rozšířených úkonů pro práci s položkou v dokladu

Úkony na položce

Rozšířené možnosti pro práci s položkami si zobrazíte kliknutím na příslušnou ikonu na položce. V úkonech je možné měnit množství, rozdělit množství pro účel rozúčtování účtování na osoby, změnit přiřazení osoby na položku apod. (Ikona v pravé části položky vedle ceny.)

Popis jednotlivých záložek:

 • Osoba - kliknutím na ikonu +Osoba je možné přidat další osobu, výběrem osoby přiřadíte této osobě danou položku. Které osobě se položka v dokladu přiřadila se zobrazí v levé části pod názvem položky.
 • Úkony - v této části aplikace je možné upravovat vlastnosti položky v závislosti na právech daného uživatele. Na položce je možné upravovat:
  • Množství na položce - zadejte požadované množství na položce a kliknutím na tlačítko +- Změnit potvrdíte změnu. Automaticky se množství na položce změní na zadané množství.
  • Rozdělit - zadáním množství a kliknutím na tlačítko Rozdělit je možné dělit množství na položkách a tyto následně přiřazovat osobám pro účel účtování na osoby. (Rozúčtování na osoby je možné vykonat i při samotném účtování.)
  • Cena - jestliže má daný uživatel právo na změnu ceny, je možné cenu upravit a kliknutím na tlačítko  Změnit tuto změnu potvrdit.
  • Sleva - nadefinováním příslušné výšky slevy a kliknutím na tlačítko X% Změnit přiřadíte slevu na položku. Kliknutím na tlačítko 0% Sleva zrušíte nadefinovanou slevu na položce.
 • Poznámka - tu je možné přidat poznámku, dopsáním v poli Přidat poznámku. Poznámka se následně tiskne i na bonovačce.

Přidání poznámky na položku

Přidání poznámky na položku přímo v seznamu položek dokladu

Pridani poznámky na položku dokladu

 • Poznámka - kliknutím na ikonu v levé části položky je možné přidat poznámku, dopsáním v poli Přidat poznámku. Poznámka se následně tiskne i na bonovačce.
Související návody:
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard