Statistika prodaných položek v iKelp POS Mobile (PLU zpráva)

V tomto návodu vám představíme, jak je možné vyfiltrování prodejů za určité období v aplikaci iKelp POS Mobile.

Popis situace

Používali jste na prodej registrační pokladnu, na které jste si tiskli prodeje na základě PLU zprávy a teď potřebujete tento údaj vytisknout z aplikace iKelp POS Pokladna? Přímo v aplikaci iKelp POS Mobile je možné PLU zprávu za určité období vytisknout přímo na fiskální tiskárně nebo registrační pokladně, případně bonovací tiskárně. Prodané položky se zobrazí po kliknutí na Pokladna úkony v Menu aplikace. Následně na navigačním panelu vyberte možnost PLU pohyby

PLU Zpráva s vyfiltrovaným obdobím prodejů

Vytvoření nové PLU Uzávěrky v iKelp POS Mobile

PLU zprávu je možné vyfiltrovat podle čísla vykonané PLU uzávěrky, nebo podle konkrétního datumu. Zadáním požadovaného čísla uzávěrky nebo nadefinováním datumu tyto údaje zobrazíte. Pro zobrazení údajů podle zadaných parametrů je následně potřebné kliknout na ikonu Filtr.

Prodeje je možné filtrovat v případě aktivované donášky i nezávisle pro donášku a ostatní místnosti v aplikaci.

PLU zpráva za konkrétní období

Při filtrování prodejů za určité období je tento filtr odrážen od časů, kdy byly položky prodány, takže vždy od půlnoci do půlnoci. Tyto informace je následně možné přímo z aplikace vytisknout na fiskálním zařízení. 

 1. V menu aplikace iKelp POS Mobile klikněte na tlačítko Pokladna úkony.
 2. Následně klikněte v horní části aplikace na tlačítko PLU Pohyby.
 3. Nastavte konkrétní datum, resp. datumový rozsah pro zobrazení PLU zprávy a výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Nastavit filtr.
  • Pomocí funkce Rozšířený filtr (šipka směrem dolů u tlačítka Nastavit filtr) můžete nastavit zobrazení PLU zprávy:

   • Kontakt - po výběru kontaktu se zobrazí jen položky, které byly účtovány na daný kontakt. Při prodeji je potřebné vybrat kontakt, následně je tedy možné zobrazit, jaké položky daná osoba nakupovala a v jakém množství.
   • Uživatel - Zobrazí se prodané položky na konkrétního uživatele, číšníka, který položky účtoval.
   • Karta - zobrazit prodeje jen vybrané položky, skladové karty.
   • Vybrat kategorii - zobrazit prodeje jen vybrané kategorie. Zobrazí se jen pohyby karet, které jsou zařazeny v dané kategorii.
   • Druh - filtrování na druh dokladu, zobrazit jen vybraný druh dokladu
   • Filter - doklady, ze kterých se zobrazují statistiky. Přednastavený filtr je pro zobrazení PLU pohybů položek, které byly ze skladu prodané přes rozhraní prodeje. Je však možné zobrazit i pohyby všech položek, tedy i takových, které byly účtovány fakturou, nebo dodacím listem vytvořeným přes seznam dokladů a ne přes prodej.
   • Data podle směny - data se vyberou podle směny. Doklady vytvořené před 5:00 (ráno) aktuálního pracovního dne budou započítány do předcházejícího dne. (Příklad, doklady vytvořené v noci z pátku na sobotu do soboty 5:00 (rána) se zobrazí v seznamu prodaných položek za pátek.) V případě neaktivního nastavení se položky zobrazují podle prodejů od 00:00 - 23:59:59.
   • Položky v kategoriích - zobrazení položek rozdělených podle jejich zařazení do kategorie. (Pokud je karta zařazena ve více kategoriích, zobrazí se jen v jedné kategorii.)
   • Pohyby pro kategorie - zobrazení pohybů kumulování karet v dané kategorii. Ve filtru se tak nezobrazují jednotlivé položky, ale jen seznam kategorií a prodeje kumulování karet v daných kategoriích. 
 4. Kliknutím na tlačítko Tisk na zař. je možné PLU zprávu vytisknout na některém zařízení ze seznamu. (V závislosti od nastavení je možné tisknout výstup na fiskálním zařízení, nebo na bonovací tiskárně.)

V případě potřeby je možné tuto zprávu vyexportovat do xml nebo csv kliknutím na příslušné tlačítko na navigační liště aplikace.

Související návody


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard