Aplikace Poslíček v iKelp POS Mobile

Aplikácia Poslíček v iKelp POS Mobile je jednoduchý nástroj medzi prijímateľom objednávok a samotným doručovateľom. Ak čašník príjme objednávku na doručenie a potvrdí ju, jednoducho vie nastaviť stav pripravenej objednávky na doručenie. Takto spracovaná objednávka sa v aplikácii Poslíček zobrazí ako nová notifikácia s počtom pripravených objednávok. Rozvozca si vyberie, ktoré objednávky bude doručovať a potvrdí ich doručovanie. 

Spustenie aplikácie na mobile - vytvorenie ikony pre priame spustenie

 1. Otvorte si internetový prehliadač na mobilnom zariadení. (Odporúčame používať Google Chrome.)
 2. Zadajte adresu aplikácie. (Napr. v našom prípade https://skusit.zavolatobsluhu.sk)
 3. Prihláste sa.
 4. Kliknite na ikonu menu v internetovom prehliadači.
 5. Vyberte možnosť - Pridať na plochu
 6. Po otvorení aplikácie ikonou na obrazovke kliknite na menu v aplikácii POS Mobile.
 7. Vyberte možnosť Predaj, kliknite na ikonu menu a možnosť Poslíček.

Preberanie objednávok

 1. V záložke na Rozvoz sa zobrazuje červeným číslom notifikácia o počte nových obejdnávok zadaných na rozvoz.
 2. Rozvozca si označí jednotlivé objednávky (alebo všetky) a potvrdí kliknutím na Príprava.
 3. V záložke Príprava si ich vie zoradiť podľa trasy. 
 4. Rozvoz začína kliknutím ikonu Rozvoz. Možnosti doručovania jednotlivých objednávok:
  1. Kliknutím na tel. číslo zákazníkovi zatelefonovať.
  2. Kliknutím na adresu sa otvorí aplikácia Google Maps, ktorá nájde najlepšiu trasu pre doručenie objednávky.
 5. Kliknutím na Viac na objednávke je možné: 
  1. Skonotrolovať položky z obejdnávky pred odovzdaním zákazníkovi.
  2. Objednávku vrátiť do predchádzajúceho stavu, ak má napr. objednávku doručovať kolega kliknutím na Na rozvoz
  3. Doručenú objednávku označiť do stavu Doručené.
Súvisice návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard