Obědové menu v online rozvozu

Pokud chcete při online objednávání zobrazovat i nabídku Obědového menu, je potřebné dodržet tato nastavení. Obědové menu se pro zobrazení v online objednávání nastavuje nezávisle od nastavení zobrazení běžné nabídky.

Obědové menu v online objednávání

Zobrazení v online objednávání se nastavuje přímo při vytváření menu. Nenastavuje se jako samostatná kategorie pro zobrazení v Donášce.

  1. Při definovaní obědového menu, rozklikněte možnost Obědové menu.
  2. Aktivujte možnost Zveřejněné.
  3. Nadefinujte čas pro zobrazení na Stůl / Donáška. (Když si zákazník nasnímá QR kód na stole, kdy se mu má táto nabídka zobrazovat. Nastavení se zároveň používá k nastavení času pro zobrazení nabídky v online donášce.)
  4. Nadefinujte čas zobrazení pro Web.
      • Nadefinované pravidla a čas zobrazení se automaticky aplikuje i při tvorbě nového menu. Není potřeba tato nastavení z nového menu opětovně definovat.
  5. Nadefinujte obědové menu podle plánu na požadované období.
  6. Kliknutím na tlačítko Uložit, potvrdíte vykonané změny. 

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard