Online objednávaní na rozvoz - základní nastavení

V tomto článku vám blíže představíme nastavení online rozvozového systému. Upřesníme jednotlivá nastavení, pomocí kterých můžete definovat časový horizont, v průběhu, kterého mohou zákazníci objednávat online, dále výběr platidel, cen za dopravu apod. Tato nastavení je možné provést v hlavním Menu aplikace, v časti Rozvoz po kliknutí na tlačítko Nastavení

Základní nastavení rozvozu

Základní nastavení rozvozu v iKelp POS Mobile se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nastavení.

Rozvoz - Nastavení v menu aplikace

Základní nastavení

 • Povoliť donášku - ak je donáška v nastaveniach aplikácie vypnutá, nie je možné aktivovať online objednávanie cez web, nie je možné zadať čas vybavenia objednávky a nie je ani možné do objednávky doplniť informáciu o výške dopravy.
 • Povolit objednávání přes web - pokud je daná možnost aktivní, zákazník může vytvořit online objednávku. V případě, že se možnost online objednávání vypne, zákazníci nebudou mít možnost si u vás vytvořit objednávku.
 • Vstup len od 18 rokov - na stránke sa zobrazí informácia o tom, že vstup na stránky je len pre osoby staršie 18 rokov. Je to z dôvodu, ak by cez Online donášku bolo možné objednávať alkohol alebo tabakové výrobky.
 • Kópia emailu objednávky - posielať na zadaný email prevádzkovateľa kópiu emailu objednávky. (Kópia sa posiela na email zadaný v časti O prevádzke - Registrané údaje o spoločnosti - neverejné.)
 • Miestnosť donáška - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia bližšie nastavenia danej miestnosti pre donášku. Je možné zmeniť názov miestnosti, nadefinovať prednastavené zariadenie pre účtovanie a nadefinovať povolené zariadenia na ktorých sa majú tlačiť objednávky z donášky. 
 • Obchodné podmienky - v tomto formulári si viete nadefinovať obchodné podmienky nákupu na webe. Tieto obchodné podmienky je možné si nadefinovať podľa vlastných potrieb - požiadaviek vašej prevádzky. Samozrejme za predpokladu dodržania základných údajov o ochrane spotrebiteľa. Všetky vykonané zmeny je potrebné Uložiť .
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov - ako obchodné podmienky, tak aj súhlas so spracovaním obchodných údajov je v aplikácii preddefinovaný. Ak narábate s osbonými údajmi inak, ako je v článku o ich spracovaní uvedené, je potrebné túto informáciu v článku upraviť.
Po vykonaní zmien v jednotlivých formulároch je potrebné tieto zmeny potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Otvírací hodiny

 • Otevírací hodiny - změnu otvíracích hodin je možné provést po kliknutí na tlačítko Upravit. Otevírací hodiny je možné nastavit jakkoliv přesně podle požadavků.
  • Otevírací hodiny je možné nastavit pro všechny dny v týdnu stejně nebo kliknutím na + Přidat otevírací hodiny v jiný den nastavit otevírací hodiny v konkrétní den.
 • Speciální dny - Kromě běžných otevíracích hodin je možné nastavit i tyto dny. Speciální dny. Jedná sa o dny, kdy se nebude vařit. Můžete je nadefinovat i dopředu. Je možné je využít např. pokud je svátek, případně se nerozváží nebo se nevaří z provozních nebo jiných důvodů. Viac o nastavení sa dozviete v návode Otevírací hodiny - Speciální dny.

Osobní převzetí

 • Povolit - nastavení definuje, jestli při tvorbě online objednávky má být pro zákazníka tato možnost dostupná. Může se stát, že je u vás na provozovně akce, kde je uzavřená společnost a nechcete, aby vám tam chodili zákazníci pro objednávky. V tomto případě může být aktivní pouze možnost doručení.
 • Web - nastavenie definuje, či pri objednávkach online cez web je možné si vybrať aj tento spôsob dopravy.
 • Možnosť zvoliť čas prevzatia - či si môže zákazník zvoliť čas, kedy má byť jeho objednávka pripravená na vyzdvyhnutie.
   • Len v aktuálny deň - je možné si objednať prípravu na konkrétny čas, ale len v rámci aktuálneho dňa.
   • Počet dní dopredu - na koľko dní dopredu je možné spraviť objednávku od dnes. (Napr. si vie zákazník objednať v stredu na piatok, na 20:00 pri nadefinovaní objednávania na 2 dni dopredu.)
 • Možnosti platby - která platidla se zákazníkovi mají při tvorbě objednávky nabidnout. Při osobním převzetí může mít zákazník možnost i platby platební kartou, ale u rozvozu již tato možnost nemusí být aktivní, protože poslíčeknemusím mít k dispozici přenosný terminál.
  • Online platba - speciálním typem platidla je online platba. Jedná se o platbu prostřednictvím platební brány. Po kliknutí na možnost více se zobrazí jednotlivá nastavení. Jednotlivé údaje vám při zřízení poskytne provozovatel platební brány.
 • Čas přípravy - čas, který se zobrazí zákazníkovi při vytvoření a následném potvrzení objednávky. Jakmile zákazník objednávku potvrdí, začne se tento čas odpočítávat, proto doporučujeme nastavit čas pro doručení takový, který nejvíce odpovídá vyřízení objednávky až po její doručení. ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri vytvorení a následnom potvrdení objednávky.
 • Min. objednávka - minimální hodnota objednávky, kterou musí zákazník dodržet, aby bylo možné objednávku dokončit. Doporučujeme nastavit min. hodnotu objednávky např. na 130 Kč, aby se nestalo, že si zákazník u vás na rozvoz objedná mapř. 0,5 L minerálku.
 • Vyžadovať PIN - pre zaplatené objednávky vygenerovať PIN pre ich vyzdvihnutie. Obsluha, pri následnom účtovaní bude upozornená na zadanie PINu, pre overenie. (Obsluha PIN nevie, nevie ho teda overiť ale len zadať do systému, ktorý ho overí. Ak je PIN správny, umožní obsluhe vyúčtovať doklad.)

Rozvoz
 • Povolit - nastavení definuje, jestli má být při tvorbě online objednávky tato možnost aktivní. Může se stát, že z nějakého důvodu nemůžete realizovat rozvoz. Tehdy se tato možnost deaktivuje a zůstane aktivní pouze možnost osobního převzetí. Jakmile se obnoví možnost rozvozu, při nových objednávkách budou mít zákazníci na výběr i tuto možnost.
 • Možnosť zvoliť čas prevzatia - či si môže zákazník zvoliť čas, kedy má byť jeho objednávka pripravená na vyzdvyhnutie.
   • Len v aktuálny deň - je možné si objednať prípravu na konkrétny čas, ale len v rámci aktuálneho dňa.
   • Počet dní dopredu - na koľko dní dopredu je možné spraviť objednávku od dnes. (Napr. si vie zákazník objednať v stredu na piatok, na 20:00 pri nadefinovaní objednávania na 2 dni dopredu.)
 • Možnosti platby - která platidla se zákazníkovi při tvorbě objednávky mají nabídnout. Při osobním převzetí může mít zákazník možnost i platby platební kartou, ale u rozvozu už tato možnost nemusí být aktivní , protože poslíček nemusí mít k dispozici přenosný terminál.
  • Online platba - speciálním typem platidla je online platba. Jedná se o platbu prostřednictvím platební brány. Po kliknutí na možnost více se zobrazí jednotlivá nastavení. Jednotlivé údaje vám při zřízení poskytne provozovatel platební brány.
 • Poslíček pre rozvoz - v prípade rozvozu je možné nadefinovať, pod ktorého užívateľa sa majú zapísať financie v rámci pokladne pri objednávke na doručenie a platbe v hotovosti. Je tak na konci dňa jednoducho si možné skontrolovať, aký finančný obnos má mať poslíček pri sebe. V prípade aktívneho modulu poslíčka, sa financie automaticky pripíšu pod užívateľa, ktorý objednávku označí ako doručenú. Viac o nastavení sa dozviete v návode Uzávěrky uživatelů v iKelp POS Mobile - Rozvoz.
 • Doprava - preddefinovaná karta pre účtovanie ceny za dopravu - rozvoz. kliknutím na Upraviť kartu je možné upraviť názov, zaradenie do kategórie a pod.

Povolené zóny

  • Seznam zón / měst, ve kterých poskytujete rozvoz. Pomocí pole Hledat je možné najít město / obec, které chcete do seznamu přidat. Po zadání Názvu a kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí podmínky dopravy v dané zóne / městě.
   • Cena dopravy - cena za dopravu se nenastavuje globálně, ale je možné ji definovat pro jednotlivé oblasti rozvozu. Jak již bylo řečeno, cena může nebo nemusí být nulová.
   • Čas doručení - předběžný čas, který se zobrazí zákazníkovi při vytvoření a následném potvrzení objednávky. Čas je vhodné definovat redbežný čas ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri vytvorení a následnom potvrdení objednávky. Čas je vhodné definovat v závislosti na provozu (Čas pro doručení bude pravděpodobně jiný v rámci města, kde se nachází provozovna než ve vedlejším městě / obci vzdálené několik km).
   • Min. objednávka - minimální hodnota objednávky, kterou musí zákazník dodržet, aby bylo možné objednávku dokončit. Doporučujeme nastavit min. hodnotu objednávky např. na 130 Kč, aby se nestalo, že si zákazník u vás na rozvoz objedná mapř. 0,5 L minerálku. Minimální hodnotu objednávky je znovu možné nastavit i v závislosti na místu doručení. Min. hodnota objednávky může být do vzdálenějších měst vyšší, než v rámciměsta, kde sídli provozovna.
  • Kliknutím na tlačítko OK se potvrdí přidání města do seznamu.
  • Kliknutím na tlačítko Odebrat se město z nabídky odebere.
  • Přidaná města v seznamu můžete také posunout v seznamu výš nebo níž v závislosti na tom, ve kterém městě chcete dopravu do daného města nabízet.

Kontaktné údaje

 • Založiť v kontaktoch - na základe ochrany GDPR sa kontakty pri zadávaní v donáške neukladajú automaticky. Ak zákazník chce, vie sa registrovať a potvrdiť tak súhlas s uložením jeho údajov.
 • Všetky vyplnené - zobraziť všetky vyplnené údaje kontaktu.
 • Údaje, ktoré bude možné zadať na kontakt v donáške. Pole s adresou sa zobrazuje len pri rozvoze.
  • Je možné nastaviť, ktoré údaje má obsluha pri telefonickej objednávke od zákazníka zistiť pre správne doručenie objednávky.
  • Pomocou posuvníkov pri jednotlivých údajoch je možné nastaviť ich poradie pre zobrazenie vo formulári pre vyplnenie donášky.
 • Rýchle poznámky - je možné ich vyberať pri vytváraní objednávok cez donášku obsluhou. Využitie rýchlich poznámok je vhodné pri tvorbe objednávok ktoré boli pred tým vytvorené v inej aplikácii slúžiacej na online objednávanie (napr. Bistro.sk, Wolt, Napizzu a pod.), alebo boli prijaté obsluhou telefonicky. Rýchle poznámky je možné si nadefinovať na rôzne informácie a poznámky, ktoré si bežne obsluha do objednávky potrebuje doplniť (napr. "Zvoniť, Telefonovať ...).

  Obsluha vie tak rýchlo pridať poznámku na objednávku, či objednávka bola, nebola uhradená. (Napr. o tom, akým spôsobom bol doklad uhradený - "Uhradené Bistro.sk"), alebo môže rozvozcovi predať poznámku ako bude zákazník platiť. (Napr. "Platba stravovacou kartou"), aby rozvozca vedel aký terminál si má k zákazníkovi zobrať.

  • Pre zobrazovanie je potrebé mať nastavenia aktívne.
  • Jednotlivé rýchle poznámky je od seba potrebné oddeliť enterom,  čiarkou alebo podkočiarkou. 
  • Poznámka je vidieť na objednávke v zozname objednávok, rovnakto tak sa tlačí aj na výstupoch.

Nastavenie tlače

 • Marketing pre donáškové doklady
  • Text oznámenia - text, ktorý sa bude tlačiť na dokladoch účtovaných cez donášku.
   • Ak nie je zadané - ak nezadáte žiadny text, použije sa systémový. (Tento sa berie z kontaktných údajov - O prevádzke - Kontaktné informácie - Web.)

Automatické schvaľovanie 

 • Povoliť automatické schválenie objednávok - či sa pri online objednávke cez donášku objednávka automaticky schváli bez nutnosti schválenia obsluhou. Toto je vhodné mať aktívne ak používate skupinu VIP zákazníkov, prípadne vyhodnocovanie obratov zákazníkov pre prideľovanie do skupín Gold, Silver alebo Bronze. Ak si takýto zákazník objedná, jeho objednávka bude automaticky schválená. Prípadné je toto nastavenie vhodné pre Online objednávky uhradené cez platobnú bránu. Obsluha tak nemusí takéto objednávky potvrdiť.
  • Odporúčame nastaviť pravidlá pre automatické schvaľovanie tak, aby pokrývali dôverihodnú skupinu vašich zákazníkov a nestalo sa, že bude automaticky schválená objednávka, ktoráú nebude možné doručiť. (Napr. vymyslená adresa a pod.)

Automatický čas doručenia

 • Povoliť automatický čas doručenia pre objednávky - systém na základe pravidiel vie automaticky vyhodnocovať odhadovaný čas doručenia na základe počtu rozpracovaných objednávok v systéme a zákazník tak dostane presnejšiu informáciu o tom, kedy bude objednávka vybavená, resp. pripravená. Jednotlivé časy doručovania sa zobrazujú aj zákazníkovi po kliknutí na Online objednávanie v záložke Kontakt. Ak je splnené niektoré z nižšie nadefinovaných pravidiel pre meškanie objednávky, zobrazí sa to zákazníkovi v tomto okne a rovnako je na to upozornený aj v procese tvorby objednávky.
 • Pravidlá pre určenie času
  • Pridať pravidlo - kliknutím na tlačidlo Pridať pravidlo je možné nadefinovať, za akých okolností sa posunie informácia o čase doručenia.
   • Od počtu obj. - aký počet neschválených a rozpracovaných objednávok v systéme musí byť na to, aby sa posunul čas vybavenia objednávky.
   • Platné v dni - v aký deň / dni sa bude pravidlo vyhodnocovať.
   • Čas od - do - v akom časovom intervale sa bude pravidlo vyhodnocovať.
   • Meškanie - o koľko dlhšie bude trvať vybavenie objednávky oproti bežnému času pre danú zónu doručovania.
 • Pravidlá pre pozastavenie objednávania
  • Pridať pravidlo - kliknutím na tlačidlo Pridať pravidlo je možné nadefinovať, za akých okoľností sa systém objednávania pozastaví.
   • Od počtu obj. - aký počet neschválených a rozpracovaných objednávok v systéme musí byť na to, aby sa posunul čas vybavenia objednávky.
   • Platné v dni - v aký deň / dni sa bude pravidlo vyhodnocovať.
   • Čas od - do - v akom časovom intervale sa bude pravidlo vyhodnocovať.
V rámci systému vyhodnocovania je možné mať v jednom čase aj viac pravidiel na základe počtu objednávok.
 • Systém vyhodnocovania prebieha od vrchného pravidla smerom dole. (To znamená, že sa nadefinuje napr. pravidlo pre 5 a viac neschválených / rozpracovaných objednávok o + 10min.  Pri počte objednávok 10 a viac, to už môže byť +25min k základnému času pre danú zónu a pod.) 
 • Takto môže byť pravidiel nadefinovaných aj viac, všetko závisí od možností konkrétnej prevádzky.
 • Čas je vyhodnocovaný vždy pri zmene počtu nechválených, resp. rozpracovaných objednávok.
 • Pre pozastavenie objednávania je možné nadefinovať napr. 20 objednávok. Akonáhle je v systéme 20 a viac objednávok neschválených, resp. rozpracovaných, na webe sa zobrazí informácia o pozastavenej možnosti objednávania. Akonáhle tento počet objednávok klesne pod 20, online objednávanie bude znovu dostupné.

Rozšírené

 • Časy doručenia - preddefinované časy doručenia, ktoré sa zobrazujú obsluhe a ktoré obsluha vie zadať pri potvrdzovaní objednávky.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard