Rozvoz - dočasná časová nedostupnost položek / kategorií pro online objednávání

V tomto návodu vám představíme postup, kterým je možné nastavit dostupnost, resp. nedostupnost některých položek nebo vybraných kategorií v rámci rozvozu v případě, že není aktuálně možné zboží pro zákazníka připravit. Nedostupnost je možné nastavit na krátký čas, hodinu, dvě nebo celý den, přičemž položka stále zůstává v nabídce a zobrazuje se čas do kdy bude možné si položky znovu objednat. Může se jednat o specifickou situaci, kdy např. část kuchyně připravující saláty je aktuálně vytížená a není možné si salát určitý čas objednat. Případně dojdou některé suroviny k výrobě. ((Např. dojdou rajčata k výrobě salátů, ananas k přípravě ananasové pizzy. V tomto případě se změní dostupnost konkrétní položky apod.))

Změna dostupnosti – úvodní nastavení

Na to, aby bylo možné změnit v rámci rozvozu dostupnost položek nebo kategorií, musí mít uživatel příslušná práva.

 1. Klikněte v menu aplikace na možnost Kontakty.
 2. V záložce Uživatelé vyhledejte uživatele v seznamu.
 3. Klikněte na možnost Více a přejděte do záložky Práva.
 4. V části Rozvoz je třeba aktivovat možnost Dostupnost v rozvozu.
 5. Provedené změny je nutné potvrdit kliknutím na Uložit.

Změna dostupnosti na kategorii

 1. Klikněte v menu aplikace na možnost Rozvoz.
 2. Aktivujte zobrazení Zobrazit karty.
 3. Klikněte na dostupnost dané kategorie.
 4. Vyberte jednu z předem definovaných možností, nebo zadejte, do kdy bude daná položka nedostupná pro objednání.
   • Kategorie se zobrazuje v nabídce, aby zákazník nenabyl dojem, že daná kategorie už není vůbec v seznamu.
   • Zobrazuje se na ní čas, kdy bude možné znovu položky z kategorie objednávat.
  • U nastavení Nedostupné, se přestane položka v seznamu zobrazovat.
  • Pokud je položka dostupná dříve, než vyprší čas nedostupnosti, nastavením Dostupné za – Teď, se opětovně aktivuje možnost objednání položky ze seznamu ihned.
 5. Klikněte na OK pro potvrzení nastavení.

Změnu dostupnosti je možné spravovat i kliknutím na tlačítko Upravit kategorii na kategorii v seznamu.

Změna dostupnosti vybrané položky

Jak již bylo v úvodu zmíněno, kromě toho že je na chvíli možné vypnout objednávání z vybrané kategorie, je možné vypnout i objednávání konkrétní položky v seznamu. Ať už to je z důvodu nedostupné suroviny k výrobě, nebo technický problém apod. (Např. v kategorii saláty může, byt salát s grilovaným masem, ale gril není v provozu, případně chybí surovina k výrobě např. ananas k výrobě pizzy Hawai.)

 1. Klikněte v menu aplikace na možnost Rozvoz.
 2. Aktivujte zobrazení Zobrazit karty.
 3. Klikněte na položku v seznamu.
 4. Klikněte v časti Zobrazit v nabídce.
 5. Nastavte čas, do kdy bude položka nedostupná pro objednání.
   • Kategorie se zobrazuje v nabídce, aby zákazník nenabyl dojmu, že daná kategorie už není vůbec v seznamu.
   • Zobrazuje se na ní čas, kdy bude možné znovu položky z kategorie objednat.
  • Při nastavení Nedostupné, se přestane položka v seznamu zobrazovat.
  • Pokud je položka dostupná dřív, než vyprší čas nedostupnosti, nastavením Dostupné za - Teď, se opětovně aktivuje možnost objednání položky ze seznamu ihned.
 6. Klikněte na OK pro potvrzení nastavení.
V případě nastavení nedostupnosti konkrétní karty / položky je potřeba opětovnou dostupnost aktivovat přímo na kartě v seznamu karet, v záložce Pro veřejnost, záložka Rozvoz. V případě nastavení nedostupnosti celé kategorie, její opětovné zobrazení v nabídce aktivujete opětovným přidáním kategorie v nabídce.

Dostupnost z pohledu zákazníka

Zákazník při objednávání v nabídce vidí informaci o nedostupnosti dané položky / kategorie a není možné si z ní objednat až do vypršení časového limitu, nebo opětovného aktivování dostupnosti.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard