Nákup zboží - automatická výroba surovin

Co je automatická výroba

Automatická výroba umožní přesun, nebo přeskladnění zboží přijímaného např. v kusech na litry, protože do jednotlivých receptur vstupuje již požadované množství pro výrobu v litrech. Výborným příkladem pro tuto evidenci je například. Olej 5L, který dodavatel dodá jako jeden kus. Tento si nejprve přijmete v kusech, ale následně po otevření přechází objem na tzv. surovinu na kterou se převede nadefinované množství. Následně ze suroviny evidované v litrech odepisují jednotlivé receptury. Právě toto umí vyřešit automatická výroba. 

Kdy má automatická výroba význam

Automatická výroba má význam u položek, které potřebujete kvůli skladu evidovat v jiných měrných jednotkách, než zboží nakupujete od dodavatele. Praktický příklad je olej, jak bylo zmíněno výše. Není tak třeba dělat při příjmu ruční přepočet cen, pokud se rozhodnete, že si přijmete uvedené množství přímo na kartu v litrech. Systém toto přeskladnění umí provést automaticky. Tento způsob evidence je však vhodný u zboží, které je používáno jako suroviny v kuchyni na vaření a takové zboží se neprodává samostatně. Hlavní výhodou tohoto způsobu evidence je v případě, že nakupujete zboží od dodavatelů, kteří vám podklad pro zaevidování posílají v elektronické podobě. Jednoduše naimportujete doklad od dodavatele a systém automaticky přeskladní zboží tak jak potřebujete pro vlastní evidenci. Nedoporučujeme tento systém používat k evidenci alkoholu! K tomuto účelu slouží otevření láhve přímo v prodeji. Láhve alkoholu je třeba evidovat v kusech do otevření jednak z pohledu zákona, ale je to vhodnější i při inventurách a následné kontrole skladových zásob. 

Evidence automatické výroby

Za tímto účelem je třeba mít vytvořeny dvě karty. Jedna - karta typu zboží nebo láhev bude sloužit k naskladnění zboží přímo od dodavatele. Tato položka bude evidována v kusech. Druhá karta, evidovaná jako surovina, na kterou se bude přesouvat již samotný objem dodaného zboží např. v litrech. Tento způsob lze použít u různých výrobků, které se používají k výrobě, do které vstupují v jiných měrných jednotkách, než jsou účtovány od dodavatelů. (Napr. 1ks - 15kg brambor, 1ks - 10kg mouky (balení) a pod.)

Vytvořte si novou kartu pro příjem od dodavatele a surovinu používanou v recepturách

Pokud již máte karty vytvořeny, není třeba vytvářet nové. Stačí na kartě, na kterou zboží přijímáte nastavit automatickou výrobu v záložce Do výroby.

  1. Klikněte na nabídku Karty v menu aplikace, následně klikněte na Nová.
  2. Vyberte příslušný typ karty Zboží nebo Láhev.
  3. Zadejte název karty, nastavte měrnou jednotku. V záložce Kategorie vyberte kategorii Sklad.
  4. V záložce Do výroby kliknutím na ikonu + vytvořte kartu suroviny používané na výrobu receptur.
   1. Zadejte název karty, nastavte měrnou jednotku. V záložce Kategorie vyberte kategorii Sklad.
   2. Změny potvrdíte kliknutím na Uložit.
  5. Zadejte Objem / Hmotnost která se bude automaticky převádět při výrobě.
  6. Aktivujte Automatická výroba surovin při příjmu.
  7. Změny potvrdíte kliknutím na Uložit.
Nákup zboží
  1. Klikněte na možnost Sklad v menu aplikace.
  2. Kliknutím na + Příjemka vytvoříte nový příjem.
  3. Vyberte typ dodavatelského dokladu.
  4. Vložte kartu zboží do příjemky, zadejte nákupní cenu a množství.
  5. Změny potvrdíte kliknutím na Uložit.
Skladové vypořádání

Po uložení skladového dokladu aplikace automaticky vytvoří skladový výdej s názvem Výroba výdej, kterou se vydá přijaté zboží ze skladu a provede se automatický příjem na nadefinovanou surovinu v daném objemu pod druhem Výroba příjem. Tyto doklady jsou vidět i v seznamu skladových dokladů, a po rozkliknutí je možné prohlédnout vazbu mezi těmito doklady.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard