Nákup zboží, skladový příjem - import příjemky

V tomto návodu se dozvíte, jak lze udělat příjemku na základě souboru s položkami od dodavatele pomocí importu. Aplikace nabízí různé formáty souborů, pomocí kterých lze snadno vytvořit skladovou příjemku bez nutnosti vybírat položky jednotlivě. Je však třeba dodržet níže popsaný postup, aby import proběhl správně. Výhodou importů podkladů od dodavatelů je rychlost příjmu a minimalizování chybovosti, jelikož v souboru je obsaženo i datum, ke kterému bylo zboží dodáno (samozřejmě je ale možné ho manuálně změnit.). Automaticky se podle údajů v souboru vybere i dodavatel, pokud již tento v aplikaci je vytvořen a má zadaná obchodní data. 

 1. Pro import podkladů klikněte na Sklad v menu aplikace.
 2. Klikněte na +Příjemka a vyberte druh dokladu od zákazníka.
 3. Klikněte na možnost Nahrát položky ze souboru.
 4. Pomocí Vybrat soubor vyberte soubor od dodavatele.
 5. Ze seznamu vyberte požadovaný formát souboru na základě dodavatele.
 6. Klikněte na Import

Párování položek

Aplikace se při importu snaží automaticky položky spárovat podle názvu nebo dodavatelského kódu. Ne vždy je však možné jednoznačně položky identifikovat s položkami, které máte v aplikaci vytvořeny. Tehdy je třeba je spárovat manuálně. Tento krok však stačí udělat jen jednou pro každou kartu. Na kartu se zapíše dodavatelský kód, a tak ji aplikace umí správně při budoucích importech přiřadit. Zároveň se na kartě tvoří historie nákupů od dodavatelů, dodavatelských kódů i vývoj nákupních cen. 

Jak již bylo zmíněno, při prvních importech, pokud se neshoduje název položek v importovaném souboru s těmi, pod kterými figurují karty v aplikaci, je třeba karty ručně navázat s položkami v aplikaci. Tím se vytvoří vazba pro budoucí automatické párování položek. Kromě toho je také třeba vybrat, resp. vytvořit kontakt na dodavatele v adresáři.

Vytvoření nové položky v aplikaci

  1. Pro vytvoření položky v aplikaci klikněte na ikonu +.
  2. Vyberte typ karty ze seznamu.
  3. Automaticky se podle názvu karty od dodavatele přednastaví název. (Ten je možné v případě potřeby změnit.)
  4. Zkontrolujte zařazení karty do kategorie.
  5. Podle typu karty, pokud je to potřebné, nadefinujte i ostatní parametry jako Spotřeba/Výroba
  6. Pro potvrzení klikněte na Uložit.
  7. Automaticky sa v zozname zobrazí vývoj cien na danej karte.
  8. Kliknutím na Upravit je možné upravit cenu / množství pro příjem.
  9. Klikněte na tlačítko Uložit pro uložení příjemky.

Navázaní již existující položky

  1. Klikněte na ikonu Více.
  2. Začněte psát název karty, nebo kód.
  3. Vyberte kartu ze seznamu.
  4. Klikněte na OK
  5. Navažte takto všechny položky příjemky.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit pro uložení příjemky.

Odstranění vazby - změna navázané karty

  1. Klikněte na ikonu Více.
  2. Klikněte na X pro odebraní vazby na kartu.
  3. Začněte psát název karty, nebo kód.
  4. Vyberte kartu ze seznamu.
  5. Klikněte na OK
  6. Klikněte na tlačítko Uložit pro uložení příjemky.
Tento postup je možné použít v případě, že ještě nebyla příjemka uložená. V případě, že byla mezitím příjemka uložená, a je potřebné změnit navazující kartu, je potřebné položku z příjemky odstranit, a přidat ji znovu do dokladu manuálně. Položku je možné odebrat označením položky v dokladu a kliknutím na tlačítko Del na klávesnici. Odstranit ji je možné taky kliknutím na ikonu Více a na Odstranit.

V případě, že potřebujete udělat příjem jen dílčí, ale některé položky ještě nemáte svázané s kartami v iKelp POS Mobile, je i tak možné příjemku uložit. Nenavázané položky se uloží jako textové, a je možné jich dodatečně v příjemce navázat.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard