Výdej na spotřebu

V tomto návodu je popsán proces skladového výdeje zboží na spotřebu v aplikaci iKelp POS Mobile. Skladový doklad typu Výdej na spotřebu vytvoříte kliknutím na ikonu + Výdejka ve Skladu aplikace. Tento druh skladového pohybu je možné využít tehdy, když potřebujete zboží vydat ze skladu. Nejčastěji se tento typ výdeje používá např. v kuchyni, kde dochází k výdejím surovin v malých množstvích, které nejsou zahrnuty v nastaveních receptur. (Např. cukr, sůl, koření - položky, které se jednou za čas zkontrolují a podle předcházejícího stavu se udělá skladový výdej, aby se dorovnal stav skladu.) Rovněž je možné tento výdej použít i při výdeji potravin ze skladu, které jsou po záruce, zkažené apod., aby nebyl dále veden ve skladové evidenci.

Skladový doklad - Výdej na spotřebu

Navigační panel aplikace

Navigační panel aplikace ve skladovém výdeji

Navigační panel aplikace iKelp POS Mobile ve výdeji

 • Uložit - kliknutím na tlačítko je potřebné potvrdit vykonané změny v dokladu. V opačném případě se vykonané změny neuloží.

 • Vymazat - tlačítko vymazat se zobrazuje jen při úpravě dokladu. Pokud se vytváří nový skladový výdej, tlačítko se v nabídce nezobrazí. Slouží na vymazání skladového dokladu a všech pohybů na doklad navázaných.

 • Vytisknout - zobrazí se náhled tisku s nabídkou tiskáren.

 • Návod - po kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.

Skladový doklad

Výdej na spotřebu

Údaje pro vyplnění na skladovém výdeji

Údaje pro vyplnění na skladovém výdeji

 • Datum - datum, ke kterému se zapíše skladový pohyb na sklad.

 • Stav - stav vybavenosti dokladu. (Stav vybavenosti je vhodný pro interní evidenci. Např. pokud je potřebné výdejku ještě dodatečně zkontrolovat, případně se nachází v rozpracovaném stavu.)

 • Zámek - v případě aktivního nastavení je doklad uzamčen na úpravu. Není ho již možné následně upravovat.

 • Poznámka - poznámka k dokladu. (Poznámku je vhodné doplnit např. tehdy, pokud nebylo dodáno všechno zboží, nebo nesedí počet kusů, případně jiný důvod proč byl výdej udělán.)

Položky

 • Přidávání položek do výdejky - položky je do dokladu možné přidat zadáním PLU, Názvu, Kódu karty nebo EAN kódu a vybrat ji tak ze seznamu existujících karet stisknutím tlačítka ENTER, nebo kliknutím na ikonu Přidat.
   • Pokud se jedná o nové zboží, je možné přímo z příjemky kartu založit. (Kartu je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty.)
  • Položka ve výdejce - po kliknutí na ikonu Přidat, nebo stisknutím ENTER se zobrazí formulář pro výdej dané karty.

Přidávání položky do výdejky

   • Název skladové karty - v záhlaví formuláře se nachází název přijímané karty. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje a stav zásob na skladové kartě.)
   • Množství - množství vydávané ze skladu v měrné jednotce dané karty.
   • Cena - nákupní (skladová) cena za jednotku. Cena v jaké bude zboží vydáno ze skladu.
  • OK - kliknutím na tlačítko se potvrdí přidání položky do výdejky.
  • Zavřít - zavře se zobrazený formulář a položka se do výdejky nepřidá.
  • Odebrat - pokud se položka dodatečně upravuje, je možné ji kliknutím na tlačítko odebrat z příjemky.
 • Seznam položek ve výdejce

Seznam položek skladové výdejky
  • Celkem - výsledná celková cena položek ve výdejce. Sumář skladových cen jednotlivých položek bez DPH. (Vydávané množství na položce krát jednotková nákupní cena.)
  • Název, PLU - zobrazí se název skladové karty a PLU. Pokud se jedná o kartu s nastavenou evidencí SBL, zobrazí se i číslo SBL. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje, ale i stav zásob na skladové kartě.)
  • Vyd. mn. - vydané množství dané položky ze skladu. Po kliknutí do pole se zobrazí detail položky ve výdejce a je možné množství okamžitě změnit a změnu potvrdit.
  • Cena € - skladová cena bez DPH za položku. Nakolik se jedná o výdej ze skladu. Zboží je vydáváno v aktuálních skladových cenách, a proto není možné cenu za výdej měnit.
  • Upravit položku - zobrazí se detail položky, kde je možné změnit počet kusů.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard