Dárkový poukaz

V tomto článku vám ukážeme, jak v aplikaci vytvořit dárkové poukázky. Tyto poukázky si od vás zákazníci mohou koupit a někomu je darovat. Obdarovaný má pak možnost vybrat si v hodnotě poukazky libovolné zboží, ze kterého bude odečtena hodnota poukazu.

Dnes má každá prodejna, penzion nebo restaurace v nabídce možnost prodeje dárkových poukázek. Aplikace iKelp POS Mobile vám také umožňuje prodávat tyto poukázky. Každá poukázka má svůj vlastní jedinečný kód, takže se nemůže stát, že bude použita vícekrát. K poukázkám vygenerovaným z aplikace je možné vytvořit a graficky připravit vlastní poukázky, na kterých lze tento kód použít, případně je k této poukázce možné připnout lístek z aplikace s tímto identifikačním kódem. V prvním kroku je třeba nadefinovat určitá pravidla pro tvorbu těchto poukázek, tzv. Kampaň. Ta v sobě zahrnuje pravidla pro generování poukázek, ale také pro jejich uplatnění.

Vytvoření nové kampaně - Dárková poukázka

 1. Novou kampaň pro generování dárkových poukázek je možné založit kliknutím na Menu  aplikace a vybereme možnost Kampaně.
 2. Zobrazí se seznam už vytvořených platných kampaní. Klikněte na tlačítko Nová.
 3. V zobrazené nabídce vyberte možnost Dárková poukázka.

Formulář pro definování pravidel kampaně - Dárková poukázka

Kampaň - dárková poukázka

 • Kampaň - dárková poukázka

V základním zobrazení se po vytvoření nové poukázky zobrazuje pouze základní nastavení. Chcete-li zobrazit další informace, klikněte na tlačítko Více polí.

  • Název - název kampaně, pod kterým budou následně vytvořeny jednotlivé slevové poukázky.
  • Prefix kódu - kódy poukázek budou začínat zvoleným prefixem.
  • Kód  - pokud kód poukázky generuje aplikace, v jakém formátu a s jakým počtem znaků chcete kód vygenerovat.
  • Aktivní - definuje, zda je kampaň aktivní a zda lze použít vygenerované poukázky.
  • Prodej - období od kdy do kdy se poukázky prodávají.
  • Platnost - definuje, kdy lze používat poukázky kampaně. Není-li datum splatnosti nastaveno, je platnost neomezená.
  • P. ve dnech - platnost kupónu ve dnech. V aplikaci je možné definovat, ve kterém dni nebo dnech a v jaké době lze kupón použít.
  • Expirace - expirace vytvořených poukázek. I když platnost kampaně vypršela a není možné v ní vytvářet nové doklady, nastavení definuje, do kdy je možné vytvořené poukázky použít. Toto nastavení se automaticky aplikuje na vytvořené poukázky v kampani.
  • Prodej
   • Vyžadovat kontakt při prodeji kupónu je potřeba mít vybraný kontakt.
   • Přidat kontaktpokud je kupón/poukázka prodána dokladem, na kterém je vybraný kontakt, bude tomuto kontaktu přiřazen nový kupón/poukázka.
  • Popis - Upřesňující popis vytvořené slevové poukázky.
 • Poukázky

Karty dárkových poukázek jsou v aplikaci evidovány jako karty typu Kupón. Tyto kupóny jsou následně přidány do kampaně. Aplikace umí sledovat počet prodaných kupónů.

 • Přidávání kupónů do kampaně -položky je do dokladu možné přidat zadáním kódu PLU, Názvu, Kódu karty nebo EAN kódu a vybrat ji ze seznamu existujících karet stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na ikonu Přidat. Počet prodaných jednotek bude zaznamenán na kartě poukázky.
  • Pokud se jedná o nové zboží, je možné vytvořit kartu přímo z formuláře poukázek. (Kartu můžete vybrat ze seznamu nebo ji vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty.)

Položka dárkové poukázky

Přidání poukázky do kampaně

Po vytvoření karty typu Kupón, která byla vložena do kampaně, na ni můžete nastavit:

 • Prodejná - cena, za kterou bude kupón prodán.
 • Hodnota - skutečná hodnota kupónu. Můžete prodat zákazníkům kupón v hodnotě 1000 Kč jen za 950 Kč. To je samozřejmě na rozhodnutí každého majitele. Tato pravidla se aplikují při generování kupónů. Pokud dojde ke změně pravidel kampaně, aplikují se pouze pro nově generované kupóny.

Generování dárkových poukázek

Pokud byla kampaň založena a byla vyplněna všechna potřebná nastavení, můžete přejít na samotné generování dárkových poukázek kampaně. Ty mohou být definovány v určitém nebo neomezeném množství. Můžete také definovat další nastavení pro jednotlivé poukázky.

Dárkové poukázky lze generovat dvěma způsoby. Ručně nebo automaticky při prodeji na základě nastavení kampaně.

V případě, že si zákazník zakoupí dárkovou poukázku, obdrží na ni řádný fiskální doklad o zakoupení a ihned poté bude na fiskální tiskárně vytištěn poukaz s kódem pro jeho použití se základními informacemi o tom, kde a kdy lze poukaz uplatnit.

Takto generované poukázky jsou automaticky zapsány do příslušné kampaně a zobrazeny ve stavu poukázek Nepoužitý.

Jak již bylo zmíněno, poukázky mohou být v některých případech generovány ručně, mimo prodej.

 1. Nový kupón pro kampaň vygenerujete po kliknutí v Menu aplikace na možnost Kontakty.
 2. V nástrojové liště aplikace klikněte na možnost Kupóny.
 3. Vyberte ze seznamu příslušnou kampaň, pro kterou budou kupóny generovány.
  • Tento seznam také obsahuje seznam volných, ještě nevyužitých poukázek, seznam přiřazených, předaných, použitých nebo zrušených poukázek.
 4. Novou poukázku pro příslušnou kampaň vytvoříte po kliknutí na tlačítko Nový na navigační liště aplikace.
 5. Ze seznamu vyberte, pro kterou kampaň dárkových poukázek chcete kupón vygenerovat. Výběr potvrdíte, kliknutím na ikonu +.
 6. Zobrazí se formulář s vygenerovaným kódem kupónu. Kupón pak lze vytisknout přímo kliknutím na Tisk na zař. nebo kliknutím na Upravit a změňte jeho základní nastavení.
  • Pokud upravujete, nezapomeňte změny potvrdit kliknutím na Uložit.

Po generování poukázky se zobrazí na příslušné kartě v závislosti na tom, zda byla pouze vygenerovaná nebo již použitá. Každý poukaz však má stále stav pro identifikaci, zda byl předán zákazníkovi nebo byl právě vygenerován v systému. Pokud byly poukázky předem vygenerovány, ale ještě nebyly vytištěny, jsou ve stavu Volné.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard