Slevy pro vybrané nebo všechny klienty v iKelp POS Mobile

V tomto návodu vám představíme, jakým způsobem je možné definovat slevy v aplikaci.

Kromě zadávání slev při prodeji konkrétnímu nebo anonymnímu zákazníkovi, aplikace iKelp POS Mobile umožňuje definování i Slevy (ceníků), které je možné využívat v aplikaci na definování různých akcí pro zákazníky. Slevy je možné nastavit pro všechny, nebo vybrané zákazníky definováním různých pravidel např. slev na konkrétní karty, kategorie nebo nadefinování slev v konkrétním čase (která může být v rámci konkrétních hodin nebo dní) apod. Jedná se o systém slev (akcí), který je možné nadefinovat i dopředu a nastavením platnosti začne platit v definovaném čase a pro konkrétní nebo všechny zákazníky. Sami tak definujete, jakou slevu bude mít daný zákazník, obsluha jen při prodeji vybere kontakt a automaticky se tak nastaví definované slevy přímo pro něj. 

Slev může být v aplikaci v jednom čase platných i více, mohou být definované všem nebo vybraným, přičemž jejich pořadí aplikování se definuje nastaveným pořadím dané slevy. 

Více informací o aktivních slevách se dozvíte v článku Slevy v iKelp POS Mobile.

Definování nových slev 

Formulář pro nadefinování nových slev v aplikaci

Okno pro výběr způsobu přiřazování slev ke kontaktům.

 1. Pro zobrazení seznamu nadefinovaných nebo pro vytvoření nových slev v aplikaci klikněte v menu aplikace na Kampaně.
 2. Zobrazí se formulář aktivních slev. Pro vytvoření a nadefinování nových slev, klikněte na tlačítko Nové.
 3. Následně se zobrazí okno pro výběr. 
  • Všem - slevy platné pro všechny i anonymní. Po výběru tohoto typu slevy se nadefinované slevy na položky nebo na kategorie aplikují při výběru položky do prodeje všem zákazníkům bez nutnosti výběru kontaktu. Pokud bude sleva platná v daném čase, na učtované položce, která se ve slevách nachází bude sleva aplikovaná.

  • Vybraným - akční slevy určené vybraným zákazníkům. Slevy jsou definovány jen na konkrétní kontakty. Aby se slevy pro zákazníka aplikovali, musí mít tento zákazník slevy přiděleny a při prodeji je potřebné mít vybraný konkrétní kontakt.

 4. Po výběru konkrétního typu slevy se zobrazí okno pro nadefinování nových slev, jejich platnosti, kterých konkrétních karet se budou slevy týkat případně, kterých kategorií a v závislosti od typu, zda budou platné pro všechny, nebo jen pro vybrané kontakty. 

Nové slevy

Formulář pro nadefinování pravidel nové Slevy

Formulář pro nadefinování pravidla nové Slevy

 • Slevy, od ... - název nově vytvářených slev. Při vytváření nových, se do názvu zadá automaticky aktuální datum. Při následné editaci se zobrazí název takový, jaký byl zadán v poli Název.

  • Název - název slev. Po uložení se sleva (ceník) zobrazí v seznamu. Jako název je vhodné zadat datum odkdy je ceník platný, případně rozsah platnosti od - do, případně pro koho je určen apod.
  • Aktivní - je možné definovat aktivitu slev, zda se tyto slevy aplikují. Kromě tohoto nastavení je možné definovat platnost i zadáním konkrétních datumů od - do, případně nastavením platnosti ceníku ve vybraných dnech.
  • Předvolený - předvolené slevy pro nově vytvářené kontakty. Pokud má daná sleva tento příznak nastaven, automaticky se přiřadí sleva nově vytvořeným kontaktům. (Např. pokud se u nás zaregistrujete, automaticky získáte slevu dvě procenta ze všech položek nealko nápojů apod.)
  • Pořadí - definuje pořadí slev. Pokud je nadefinováno více slev, pomocí pořadí je možné nadefinovat, které slevy se budou aplikovat. (Např. pokud jsou vytvořeny dvě slevy a jedna konkrétní karta je definovaná v obou, pořadím slevy se nadefinuje, která cena ze které slevy se při prodeji aplikuje. Slevy s nižším pořadím se aplikují dříve.)
  • Platnost - platnost slev v datumu od - do. Slevy je možné definovat i dopředu a nastavit jim platnost v konkrétním období. 
  • P. ve dnech - výběrem je možné definovat, ve kterých dnech a v konkrétních časech budou slevy aktivní. (Např. můžete vytvořit slevu pro zákazníky "Šťastná hodinka" od pondělí do pátku v čase od 18:00 - 19:00.)
 • Položky - slevy je možné definovat na konkrétní položky nebo celé kategorie. Výběrem konkrétních karet definujete, pro které položky se sleva aplikuje a v jaké výši.

Formulář pro definování slev přidávané položce
Formulář pro definování slev přidávané položce
  • Všechny - filtr pro zobrazení karet všech kategorií. Po výběru položek se automaticky zobrazují nad seznamem kategorie, ze kterých jsou karty do slev přidány. Je tak možné okamžitě filtrovat karty ve slevách jen z konkrétních kategorií. Pozor, filtrují se jen karty, které byly do seznamu přidány. Ne všechny karty.
  • Název, PLU - název položky a pokud má karta vyplněno PLU, zobrazí se za názvem i to.
  • Běžná € - cena, za kterou se běžně zboží prodává mimo nadefinované slevy. 
  • Sleva - výška aplikované slevy na položku proti standardní prodejní ceně. Sleva je udávaná v procentech a po jejím zadání se automaticky dopočítá zlevněná cena.
  • Zlevněná €hodnota zboží po slevě. Sleva udávaná v procentech se automaticky vypočítá jako procentuální rozdíl mezi běžnou a zlevněnou cenou.
 • Kategorie - kromě slev na konkrétní položky je možné zadat slevu i na celou kategorii. Sleva je udávaná v procentech a stejná výše se následně aplikuje na položku z dané kategorie při jejím výběru do prodeje.

Formulář pro definování slev přidávané kategorii

Zadaní slevy na kategorii

 • Kontakty - pokud byla při zakládání nové slevy vybraná forma evidování Vybraným, zobrazí se při tvorbě slevy i možnost pro výběr kontaktů. Výběrem kontaktů se definuje, pro které zákazníky bude tato sleva příslušet. Pro správné aplikování slev je potřebné mít v dokladu na stole vybraný kontakt. Následně aplikace dokáže automaticky přiřadit správné ceny položek pro daného zákazníka. Kontakty je možné ke konkrétní slevě přiřazovat, nebo odebírat. Slevy je možné kontaktu přiřadit i po otevření kontaktu na úpravu v adresáři. (V Menu aplikace v části Kontakty, záložka Slevy.)

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard