Věrní zákazníci - věrnostní karty

  • Prefix věrnostních karet - pokud využíváte věrnostní karty pro zákazníky, pro jejich jednodušší identifikaci v systému, je možné zadat prefix, to znamená počáteční kód shodný pro všechny karty. Následně systém po zaregistrování kódu ví, že se jedná o zákazníka a nehledá v seznamu zboží. (Dohoda, pro použití prefixu pro kódy zákaznických karet je 91 - 99).
  • Používat zákaznické čísloPokud kontakt nemá vygenerovanou zákaznickou kartu, při zobrazení zákaznické karty se mu vygeneruje zákaznické číslo.
  • Zákaznické číslo
    • EAN / Kód - formát pro generování kódu zákaznické karty. Při EAN budou použité pouze čísla pro EAN13. V případě použití kódu bude tento kratší a bude obsahovat také znaky.
    • Prefix - který se použije pro generování identifikátora, který bude použitý pro generování identifikátora zákazníka.
    • Číslo provozovny - identifikátor provozovny. Libovolné číslo, které se vloží do EAN kódu zákaznické karty.
  • Typ kódu karty - typ kódu zákaznické karty. V jakém tvaru se bude kód zákazníka zobrazovat. Zákazník si ve svém profilu může zobrazit kód karty ve formě EAN nebo QR kódu. Obsluha už pouze načte kód přímo z obrazovky jeho mobilu, čímž se urychlí jeho vyhledání v systému.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard