Věrní zákazníci - Klub věrných zákazníků

Spuštění systému - Klub věrných zákazníků

Tento způsob umožňuje sbírání klubových bodů, za které je následně možné čerpat různé výhody.

1. Spuštění vyhodnocování Klubu věrných zákazníků

 1. Klikněte na možnost Kampaně v menu aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko Věrní zákazníci.
 3. Základní nastavení - záložka Klub věrných zákazníků:
  • Vyhodnocovat nákupy - jestli systém má/ nemá automaticky vyhodnocovat sbírání bodů za nákup. 
  • Povolit registraci  - jestli se zákazník může sám registrovat do klubu.
  • Souhlas se zařazením do klubu věrných zákazníků - podmínky registrace do klubu věrných zákazníků. Zde je možné nastavit text, který se zobrazí zákazníkovi při souhlasu s registrací do klubu. Doporučujeme podmínky vyplnit co nejpodrobněji, aby zákazník věděl, jakým způsobem může body sbírat, jaká je jejich hodnota, že je nemůže měnit za peníze, ale pouze za kupóny, resp. Poukázky, apod.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
 5. Systém vyhodnocování následně spustíte kliknutím na Spustit.

Všechna ostatní nastavení a možnosti pro definování systému věrných zákazníků jsou popsány v návodu Věrní zákazníci - popis nastavení v záložce Klub věrných zákazníků.

2. Body za nákup - sbírání bodů

 1. Klikněte na možnost Kampaně v menu aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko + Nová pro vytvoření nové kampaně.
 3. Ze seznamu vyberte - Klub odměna členů nebo Klub odměna vybraných členů.
  1. Zadejte Název pro pravidlo odměňování členů klubu.
  2. Nastavte Aktivitu vyhodnocování.
  3. Zadejte datum platnosti od, případně do kdy má systém vyhodnocení platit.
  4. V časti Položky a Kategorie nadefinujte odměnu pro členy klubu (Ta je počítaná v % z ceny konkrétního zboží nebo podle nastavení kategorií. Tento systém slouží ke sbírání bodů na účet. Neslouží k přímé úhradě, takže je na Vás, jakým procentem bodů budete zákazníka odměňovat. Klidně to může být 10 %, ale i 100 %. Až při následné výměně bodů za službu/poukazy definujte kolik bodů je možné za co vyměnit).
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Všechny ostatní nastavení a možnosti pro definování sbírání bodů do Klubu jsou detailněji popsány v návodu Klub odměna členů.

3. Uplatnení bodů za nákup - čerpání

Po nadefinování základních pravidel pro sbírání bodů, je možné definovat kampaň, která zákazníkům umožní nasbírané body vyměnit např. za poukázku. Jednoduše nadefinujete, kolik bodů potřebuje, aby dosáhl např. na poukázku na slevu 50 Kč. Vy určíte, jaký počet bodů zákazník potřebuje a za co je může utratit (Např. při dosažení 100 bodů může zákazník body vyměnit za 50 Kč poukázku, ale rovněž může např. 500 bodů vyměnit za 350 Kč poukázku. Čím více bodů nasbírá, tím hodnotnější kupón může získat). Je pouze na něm, jak se rozhodne. Jestli bude body utrácet ihned nebo si je bude šetřit na větší slevu. 
 1. Klikněte na možnost Kampaně v menu aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko + pro vytvoření nové kampaně.
 3. Ze seznamu vyberte - Slevový kupón.
  • Stejným způsobem je možné vytvořit kampaň např. Sleva na dopravu, kde je taktéž možné uplatnit nasbírané body.
 4. Zadejte Název pro pravidlo odměňování členů klubu.
 5. Zadejte datum platnosti od, případně do kdy má systém vyhodnocení platit.
 6. V časti Pravidla pro vytvoření klikněte na Přidat.
 7. Vyberte možnost Výměna bodů za slevu.
  1. Zadejte název pravidla (např. 50Kč kupón za 100 bodů).
  2. Nastavte hodnotu do pole Za počet bodů potřebných k výměně bodů za slevu.
  3. Nadefinujte, které skupiny mohou tento benefit využít (Jiné skupiny mohou mít jiné výhody a jinak definované kampaně).
  4. Hodnota kupónu jakou zákazník dostane za vyměněné body.
   • Můžete nastavit Minimální hodnotu dokladu, nákupu pro možnost uplatnění kupónu.
  5. Kliknutím na OK potvrdíte nastavení pravidla.
 8. Pokud chcete nastavit pravidel více, pokračujte kliknutím na Přidat a nadefinujte další pravidlo (Např. 125Kč kupón za 200 bodů).
 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Gratulujeme, po provedení základních nastavení máte aktivní systém sbírání bodů pro zákazníky. Další informace o jednotlivých nastaveních a jejich bližší popis naleznete v návodu Slevový kupón.

Klub věrných zákazníků z pohledu uživatele

 • Uživatel v aplikaci vidí aktuální stav klubových bodů po vyhledání kontaktu v seznamu v části Kontakty v záložce Klub.

Základní nastavení

Formulář základních nastavení klubu věrných zákazníků

Formulář základních nastavení klubu věrných zákazníků

  • Vyhodnocovat nákupy - systém sám začne automaticky sledovat obraty zákazníků a podle nadefinovaných pravidel jim bude sbírat body za nákup.
  • Účet - účet, do kterého se bude zapisovat získaná odměna, nastavit Účet body.
  • Zahrnout také uživatele -  jestli systém sleduje také obraty ma uživatelích v aplikaci (číšnicích, manažerech, majitelích).
  • Vyhodnocovat z dokladů - jaký typ dokladů má sloužit ke sbírání bodů.
  • Povolit registraci - povolit uživatelům registraci do klubu věrných zákazníků.
  • Marketing na dokladech - nastavením se definuje, jestli se má na dokladech tisknout informace o možnosti registrace do klubu.
  • Text oznámení - nastavte si vlastní text, který sa bude zobrazovat uživatelům na dokladu.
  • Souhlas se zařazením do klubu věrných zákazníků - text, který se zobrazí zákazníkovi při registraci do klubu věrných zákazníků.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard