Virtuální peněženka (Kreditní účet) - nastavení a pravidla dobíjení

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné v aplikácii dobiť kredit zákazníkovi, ako aj pravidlá ktoré budú definovať jeho výšku pri dobití, platnosť a pod. Na to, aby zákazník mal možnosť si kredit zakúpiť, je potrebné si založiť túto položku ako kartu v aplikácii a nastaviť jej príslušné pravidlá. Vytvorenie tejto karty v aplikácii je možné v Menu aplikácie, v časti Kontakty, výberom možnosti Kredit a NastaveniaPo kliknutí sa zobrazí zoznam už vytvorených kreditných kariet.

Pri nastavení kreditného systému sa stretnete s pojmom Interný alebo Verejný vlastný účet. V krátkosti Vám vysvetlíme hlavný rozdiel.

Kreditný účet Interný alebo Verejný?

  • Verejný účet - pri zakúpení kreditu sa vytlačí potvdenie o dobití kreditu. Nakoľko sa nejedná o zakúpenie kupónu definovaného pre konkrétny tovar alebo službu a je možné kredit využiť na nákup tovaru / služieb v rôznych DPH, nepodlieha zdaneniu a nie je potrebné tlačiť eKasa doklad. Tlačí sa len potvrdenie o dobití. Až pri následnej úhrade dokladu, kde už je jasné, aký tovar s akou DPH si zákazník zakúpil, sa robí rozúčtovanie DPH a tlač eKasa dokladu s informáciou o úhrade kreditom.
  • Interný účet - slúži na internú evidenciu. Pri dobíjaní, ani pri následnom čerpaní sa netlačí eKasa doklad. Interný účet môže slúžiť pre zamestnancov. Na danom užívateľovi sa nastaví interný účet. Majiteľ tak môže zamestnancom ručne dobiť kredit, ktorí oni následne v priebehu mesiaca čerpajú na svoju spotrebu. 

 • Kreditný systém je viazaný na kontakty. Je teda možné nastaviť, že niektoré kontakty budú mať kreditný účet interný, iné verejný.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov ktoré je možné vykonať v zozname kariet Kredit

Navigační panel aplikace iKelp POS Mobile

 • Kredit - zobrazí sa predchádzajúci formulár zo zoznamom pohybov kreditných účtov zákazníkov.
 • Uložiť - kliknutím na tlačidlo je potrebné potvrdiť vykonané zmeny.
 • Na interné - zmeniť všetky kreditné účty na interné.
 • Na verejné - zmeniť všetky kreditné účty na verejné.
 • Návod - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí návod k príslušnej časti aplikácie.

Kredit

Nastavenia kreditného účtu

Nastavení kreditního účtu

 • Kredit ako platidlo - platba kreditom sa použije ako platidlo.
 • DPH na kredit - DPH odvádzať použitím kreditu - hodnota DPH sa bude odvádzať až pri platbe kreditom.
 • Nové účty interné - novo vytvorené účty sa budú vytvárať ako interné.
 • Čias. úhrada int. účty - či má systém povoliť čiastočnú uhradu kreditom pri interných vlastných účtoch.
  • Ako čerpanie kreditu - či sa má pri kombinovanej platbe úhrade interným kreditom odoslať na eKasu ako čeranie kreditu. V opačnom prípade sa výška čerpaného kreditu zobrazí ako zľava na doklad.  
 • Verejné nie odložene - pri aktívnom nastavení v prípade verejného účtu nie je povolené ukončiť doklad odložene.

Zoznam kreditných kariet s nastavením pravidiel dobíjania

Zoznam vytvorených kariet s nastavením pravidiel pre dobíjanie kredituSeznam vytvořených karet s nastavením pravidel pro dobíjení kreditu

Vyhľadávanie kariet v zozname:

 • Hľadať - vyhľadať tovar v zozname. Karty je možné vyhľadávať po zadaní názvu, čísla PLU.
 • Ikona + - vytvorenie novej karty typu Kredit. Informácie o jednotlivých nastaveniach ktoré je na karte možné vyplniť, nájdete v návode Virtuálna peňaženka (Kreditný účet) - karta Kredit, popis a vysvetlenie.
 • Pridať - po kliknutí na ikonu Upraviť, je možné kartu zo zoznamu odobrať, aby sa táto následne neponúkala pri predaji. Karta sa nevymaže. Vyhľadaním karty a kliknutím na tlačidlo Pridať, je možné znovu pridať položku do ponuky.
 • Názov, PLU - položky a PLU, karty ktorá sa bude zobrazovať v predaji. Názov odporúčame zvoliť jednoznačný a ak sa bude pripisovať pri zakúpení aj kredit navyše odporúčame aj tento zakomponovať do názvu. (Napr. "Kredit 200+25bonus" - dobitím si zákazník zakúpi 200 kreditov a 25 dostane ako bonus.) Kliknutím na názov sa zobrazí detail karty.

 • Bežná € - predajná cena s DPH, cena v akej bude daná položka predaná zákazníkovi.

 • Kredit - výška kreditu ktorá bude zákazníkovi pripísaný pri jeho zakúpení. (Výška kreditu môže byť rovnaká, ako bola cena za ktorú si zákazník kredit nakúpil, alebo môže byť motivovaný a pri zakúpení väčšieho kreditného balíčka dostane kredit navyše.)

 • Expirácia - nastavenie definuje, za aký čas je potrebné dobitý kredit vyčerpať. V opačnom prípade tento kredit expiruje, čím zákazníka motivujete aby u vás zakúpený kredit čerpal. 

 • Úprava - zobrazí sa nastavenie, v ktorom je možné definovať výšku pripísaného kreditu a jeho expiráciu. Kliknutím na názov sa zobrazí detail karty.

Nastavenie pravidiel karty - Kredit

Nastavovanie pravidiel kreditu na karte Kredit

Nastavování pravidel kreditu na kartě Kredit

Po kliknutí na ikonu Upraviť na vytvorenej karte, sa zobrazí formulár pre definovanie pravidiel zakupovaného kreditu.

 • Názov karty -  v záhlaví sa zobrazuje názov inventovanej položky. (Na názov je možné kliknúť a zobrazí sa tak detail danej karty, kde je možné zobraziť štatistiku predaja ale stav zásob na skladovej karte.)

 • Bežná € - predajná cena s DPH, cena v akej bude daná položka predaná zákazníkovi.

 • Kredit - výška kreditu ktorá bude zákazníkovi pripísaný pri jeho zakúpení. (Výška kreditu môže byť rovnaká, ako bola cena za ktorú si zákazník kredit nakúpil, alebo môže byť motivovaný a pri zakúpení väčšieho kreditného balíčka dostane kredit navyše. V praxi je to tak, že ak si napr. zákazník dobije kredit za 10€ nedostane kredit navyše. Pri platbe 20€ to môže byť navyše 1 kredit, teda bude dobitých 21 kreditov, pri platbe 50€ to môže byť napr. 55 kreditov a pod. Vždy je treba myslieť na to, aby si zákazník dobíjal čo najvyšší kredit. Tak máte zaručené, že sa k vám bude často vracať aby ho míňal.)

 • Expirácia - nastavenie definuje, za aký čas je potrebné dobitý kredit vyčerpať. V opačnom prípade tento kredit expiruje, čím zákazníkovi motivujete aby u vás zakúpený kredit míňal. 

 • OK - po kliknutí na tlačidlo sa nadefinované hodnoty zapíšu na položku a zobrazí sa zoznam kariet v inventúre.
 • Zatvoriť - po kliknutí na tlačidlo sa formulár zatvorí bez uloženia nadefinovaných hodnôt.
 • Odobrať - kliknutím na tlačidlo sa odoberie položky z ponuky.
Súvisiace návody

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard