Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 19
V tomto návode sa dozviete informácie o nastaveniach aplikácie, ako aj to, ako tento systém evidencie funguje a ako ho správne aplikovať pri predaji. Aplikácia vie následne generovať štatistiky o výkupe týchto obalov potrebných pre ďalšiu evidenciu. Viac...
V tomto článku je popísaný spôsob evidencie obalového konta v aplikácii. Viac...
V tomto návode je popísané vykonanie intervalovej uzávierky v jednotlivých aplikáciach iKelp. Viac...
V tomto návode je popísaný základný princíp evidencie a nastavení INSTRAT v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode je predstavená koncepcia tvorby podkladov pre výkaz, vypĺňanie potrebných údajov na skladových kartách a dokladoch ako aj vytvorenie väzby medzi finančným a skladovým dokladom. Viac...
V tomto článku je popísaný samotný export údajov pre účely štatistického spracovania INTRASTAT. Viac...
V tomto článku je popísaný postup, pre vytvorenie výstupe stavu skladu v aplikácii iKelp Predajca, ako aj rozdiely, medzi výstupmi ktoré je v aplikácii možné použiť. Viac...
V tejto videolekcii vysvetľujeme ako si v aplikácii iKelp Predajca v časti skladového hospodárstva zobrazíte štatistiku-rozbor predaných PLU položiek. Rozbor je možné vytlačiť, prípadne vyexportovať do excelu. Pokial vás zaujíma aj výška zisku a priemernej marže s ktorou predávate, kliknite dolu na tlačidlo... Viac...
Tento návod popisuje vytvorenie mesačného a elektronického výkazu SBL v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Rozšírené rozbory zobrazujúce kumulovaný zoznam predaných položiek za zvolené obdobie. Výčislenie marže a zisku z týchto predaných položiek. Viac...
V rozšírených rozboroch zobrazená kumulatívna štatistika sumy nákupov od jednotlivých dodávateľov. Zároveň kumulatívna štatistika nakupovaných položiek podľa jednotlivých dodávateľov. Viac...
V tomto návode je popísaný postup ako vytvoriť podrobný výkaz alkoholu. Tento je potrebný pri dokladovaní ak je požadovaný kontrolnými orgánmi, ktoré na základe tejto evidencie kontrolujú skutočnosti. Odporúčame tento výkaz kontrolovať vždy pred odovzdaním mesačného výkazu, či sa na nejaký doklad v rámci... Viac...
V tomto návode je popísaný postup, ako je možné v aplikácii iKelp POS Pokladňa vytlačiť PLU správu. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad vytlačíme zoznam príjemok, tak ako sme postupne príjmali tovar na sklad od konktétnych dodávateľov, za nami zvolené obdobie. Viac...
Návod popisuje možnosť filtrovania predaja skladových kariet podľa dodávateľov. Viac...
V tejto videolekcii máme vysvetlené ako získame štatistiku predaných PLU položiek hodinovo, ciže predaj PLU položiek podľa jednotlivých hodín počas dňa. Samozrejmosťou je možosť tlače a exportu do excelu. bffhxffpepe Viac...
V tomto videonávode vám vysvetľujeme ako spraviť štatistiku predaných PLU položiek podľa jednotlivých užívateľov / čašníkov aplikácie iKelp Predajca / iKelp POS Pokladňa. Rozbor je opať možné vytlačiť na tlačiarni, alebo vyexportovať do excelu. c4znpqc0dnk Viac...
Pre podrobnejšie špecifikovanie podmienok výberu údajov pri vykonávaní rozborov je vhodné použiť okno Filter . To zobrazíte kliknutím na tlačidlo Filter v časti Filter v okne Rozbory - základne . Toto okno je podrobne predstavené v návode Rozbory - základné - predstavenie . V okne Filter sa môžete zapínať... Viac...
Rôzne druhy štatistík pohybov skladových kariet je možné vykonávať pomocou rozborov. Jednoduchšie štatistiky je možné vytvárať v okne Rozbory - základné . To zobrazíte kliknutím na Rozbory v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Základné . Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti.... Viac...