Postup odstránenia údajov z iKelp POS Mobile

Tento dokument uvádza postup ako požiadať o odstránenie vašich údajov pri používaní systému iKelp POS Mobile. Vaše údaje o prihlasovaní a používaní služby iKelp POS Mobile s ktorou ste sa stretli pravdepodobne pri objednávaní donášky jedla ak má, tak spoločnosť u ktorej ste danú službu využili. My ako poskytovateľ SaaS spoločnosť Abiset s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") tieto údaje nemáme a nespravujeme. Ponúkame Vám ako výrobca softvéru návod ako sa k týmto informáciám dostanete a ako môžte požiadať o ich výmaz, či odvolať niektorý s poskytnutých súhlasov.

Postup ako požiadať o odstránenie údajov

  1. Treba ísť na stránku na ktorej ste svoje údaje poskytli, kde ste si objednali jedlo. Webová adresa je tiež uvádzaná v objednávkach. Napríklad donaska.restauracia.sk
  2. Dalej do svojho profilu užívateľa. Ak nie ste prihlásený treba sa prihlásiť.
  3. Vo svojom profile vidíte aká údaje ste poskytli, alebo s ktorými podmienkami či súhlasom ste súhlasili.
  4. Pre odstránenie týchto údajov je potrebné odvolať súhlas so spracovaním údajov. Kliknite na Zobraziť / Zrušiť
  5. Tu máte informáciu o detailných podmienkach a možnosť požiadať o zmazanie údajov cez Žiadosť o zmazanie.
  6. Po potvrdení žiadosti o zmazanie plynie ešte určitá doba po ktorú je možné tento proces zvrátiť. O možnostiach budete informovaný v zobrazení a tiež emailom vo vašej schránke.
Besteron VISA, MasterCard