Nastavenia
3.3.24 |04 / 2021
Možnosť nastavenia vlastného SMTP servera pre posielanie dokladov
DokladVystup
3.3.24 |04 / 2021
Pri elektronickom doklade možnosť opätovne odoslať v detaile dokladu
Dodaci listDokladVystup
3.3.24 |04 / 2021
Možnosť tlače dodacieho listu bez cien
DonaskaVystup
3.3.24 |03 / 2021
Na objednávke informácia, ak má zákazník aktívne elektronické doručenie dokladov
DonaskaPredaj
3.3.24 |03 / 2021
Pri schvaľovaní objednávok sú zobrazené údaje, ktoré boli vyplnené zákazníkom aj tie, ktoré sa nevyplňujú pri telefonickej objednávke
DonaskaObrazky
3.3.22 |03 / 2021
Zvýšená default kvalita obrázkov pri verejnej časti donášky
PredajTerminal
3.3.21 |03 / 2021
Možnosť zapnutia stornovania vykonaných úhrad cez platobný terminál
DokladTerminalUhrada
3.3.21 |03 / 2021
Zobrazenie detailných informácií na úhrade vykonanej platobným terminálom, ak sú dostupné
DonaskaKategorie
3.3.21 |03 / 2021
Možnosť nastaviť skrytia kategórie pri donáške mimo nastavený čas objednávania
Predaj
3.3.20 |02 / 2021
Zaznamenáva sa aj ručne zadané zľavy na doklady
Donaska
3.3.20 |02 / 2021
Zobrazenie predpokladaného času doručenia pre užívateľa pre jeho zónu
DonaskaObedove menu
3.3.19 |02 / 2021
Pri donáške ak má obedové menu polievka zadanú samostatnú cenu, tak je možné túto polievku objednať aj samostatne
DonaskaStavy
3.3.18 |02 / 2021
Zmena času objednávky pri zobrazení dynamicky
DokladPlatbaVystup
3.3.18 |02 / 2021
Pri finančných dokladoch, ktoré nie sú uhradené sú zobrazené informácie pre podklad úhrady spolu s QR kódom na úhradu
UhradaVystup
3.3.17 |02 / 2021
Možnosť tlače úhrady na bonovaciu tlačiareň
EETVystup
3.3.17 |02 / 2021
Pri finančných dokladoch, ktoré boli uhradené cez EET v rovnaký deň vystavenia je pre zjednodušenie táto informácia EET zobrazená priamo na vystavenom doklade
EETUhrada
3.3.17 |02 / 2021
Možnosť tlače potvrdenia úhrady vykonanej cez EET
DokladObrazkyVystup
3.3.17 |02 / 2021
Možnosť určiť, či dávať logo aj na finančné doklady, kde firma a prevádzka nemusia úplne korešpondovať názvami
DonaskaObrazky
3.3.17 |02 / 2021
Aplikované obmedzenie nahrávania veľkosti kvality obrázkov
Donaska
3.3.15 |02 / 2021
Zmena zjednodušenie výberu aktuálneho času doručenia s možnosťou dočasne pozastavené
DonaskaPoslicek
3.3.14 |02 / 2021
Možnosť určiť pri poslíčkovi ako sú zapisované financie pri preberaní
DonaskaKategorie
3.3.14 |02 / 2021
Veľkosť písma kategórie je automaticky prispôsobené podľa zadaného názvu. Pri dlhých sa zmenšuje font pre užívateľov
Donaska
3.3.14 |02 / 2021
Možnosť určiť základnú stránku verejnej časti, či je web , alebo priamo objednávanie donáška
Tlac
3.3.14 |02 / 2021
Na výstupy finančných dokladov je možnosť zapnúť logo a prípadne pridať pečiatku s podpisom ako obrázok
Donaska
3.3.13 |02 / 2021
Možnosť nastaviť FB pixel script na verejnú časť donášky
Donaska
3.3.10 |01 / 2021
Pri zrušení donášky obsluhou je možné zadať dôvod zrušenia, ktorý je zobrazený zákazníkovi
Donaska
3.3.10 |01 / 2021
Zmena a rozšírenie verejných stavovo pri informovaní zákazníka
Donaska
3.1.14 |01 / 2021
Časy doručenia sú v kontakte pre jednotlivé zóny zobrazené dynamicky s aktuálnou hodnotou
DonaskaKosik
3.3.5 |01 / 2021
Hlášky a upozornenia v košíku sú zobrazované modálne.
DonaskaKarty
3.2.3 |01 / 2021
Zmena ponúkania viazaných položiek pri donáške, viazané položky sa zobrazujú ihneď a plnou interakciou a výpočtu celkovej ceny za danú položky.
KuponyPoloziek
3.2.5 |12 / 2020
Vypisovanie názvu kampane pri kupónoch v položkách dokladov
KampanePredaj
3.2.3 |12 / 2020
Podpora VUP, viacúčelové poukazy je možné evidovať a používať pri predaji v súlade.
PredajUzavierka
3.2.3 |12 / 2020
V rámci uzávierky je darčeková poukážka vyčíslovaná zvlášť pre lepší prehľad financií
Kampane
3.1.3 |11 / 2020
Pri kampani 2+1, ak zákazník spĺňa podmienky získania akcie, tak je o tom informovaný prednastaveným textom na kampani
DonaskaPlatba
3.1.4 |11 / 2020
Pri použití platobnej brány pre donášku je automaticky v Kontakte zobrazené údaje o danej platobnej bráne
KlubProfil
3.1.1 |11 / 2020
Možnosť získať vernostnú kartu pri registrácii užívateľa, kde mu je tým vygenerovaná a pridelená automaticky
FeedZdielanie
3.1.1 |11 / 2020
Možnosť zdieľania XML Feedu pre menucka.cz , aby sa zobrazovalo aktuálne obedové menu na danej stránke a nemuselo sa zadávať ručne
Donaska
3.1.1 |11 / 2020
Zmena základného UI pre mobilné zariadenia, aby bolo prehľadnejšie jednotlivé ponukové jedálne lístky pri ich výbere
DonaskaObedove menu
3.1.1 |11 / 2020
Úprava dizajnu položky obedového menu, pre jednoduchšie objednávanie
DonaskaKosik
3.1.1 |11 / 2020
Zobrazenie pri košíku od koľko je pre danú oblasť možnosť dopravy zadarmo
Klub
3.1.1 |11 / 2020
Do klubu je možné sa registrovať aj na zvlášť webovej adrese.
Obedove menuZdielanie
3.1.1 |11 / 2020
Možnosť zdielať obedové menu v textovej podobe
DonaskaKarty
3.1.1 |10 / 2020
Pri viazaných položkách je možnosť nastaviť aké najviac množstvo je možné pridať k danej položke
DonaskaKategorie
3.1.1 |10 / 2020
Úprava textu s informáciou od kedy je moné danú kategóriu objednávať
Profil
3.3.3 |10 / 2020
Užívateľovi zobrazenie v ktorých kategóriách je zaradený
DonaskaObedove menu
3.3.3 |10 / 2020
Pri viacerých polievkach nabádanie na povinný výber užívateľa z možných polievok
Kampane
3.3.2 |10 / 2020
Kampaň 2+1 ďalšie možnosti nastavenia boli rozšírené
Kampane
3.3.5 |10 / 2020
Kampaň 2+1 blokovanie možnosti vytvorenia daného kupónu ručne
Predaj
1.12.4 |10 / 2020
Podpora programu pre eKasa, rozšírenia funkcionalít»
DonaskaKategorie
2.2.35 |10 / 2020
Možnosť určiť dočasne nedostupné kategórii v donáške na základe manuálneho nastavenia, alebo časového
DonaskaKosik
3.1.3 |10 / 2020
Úprava dizajnu dopravy v košíku
Donaska
3.1.3 |10 / 2020
Zmena UI pri nastavovaní pre mobilne zobrazenie
DonaskaKampane
3.1.3 |10 / 2020
Kampaň 2+1 s automatickým kupónom
DonaskaKategorie
2.2.32 |09 / 2020
Možnosť objednávania z kategórií len v určitý čas»
2.2.30 |09 / 2020
Objednávanie donášky priamo z webovej stránky reštaurácie
DonaskaObjednavky
2.2.30 |09 / 2020
Pri zmene stavu objednávok do hotové sa tieto objednávky automaticky uzamykajú
DonaskaPredaj
2.2.20 |07 / 2020
Pri vypĺňaní telefónneho čísla sa dávajú špeciálne znaky preč, aby následne hľadanie bolo správne a jednoduchšie.
Predaj
2.2.19 |07 / 2020
Pri účtovaní položiek zobrazenie, ktoré položky boli aktuálne pridané v akom množstve
BufetObjednavky
2.2.17 |06 / 2020
Pri bufete možnosť notifikácie zákazníka, že je jeho objednávka hotová.
ObjednavkyStol
2.2.17 |06 / 2020
Pre doklady od stola je typ dopravy osobne
Inteligentny Stol
2.2.16 |06 / 2020
Možnosť nastaviť obrázok na pozadie inteligentného stola
Donaska
2.2.16 |06 / 2020
Redizajn prihlasovacieho dialogu pre mobile.
2.2.15 |06 / 2020
Online úhrada dokladu priamo pri objednávke od stola»
DonaskaProfil
2.2.10 |05 / 2020
Úpravy v profile zákazníka
DonaskaKampaneKlubKosik
2.2.12 |05 / 2020
V košíku priamo možnosť čerpať kupóny ako zľavu, ak je nastavený konverzná kampaň
DonaskaKampaneKlub
2.2.12 |05 / 2020
MožnosŤ za nazbierané body v klube zameniť podľa nastavení kampaní za príslušné kupóny
DonaskaKlub
2.2.12 |05 / 2020
Možnosť registrácie do klubu priamo v košíku pri objednávaní
DonaskaKlub
2.2.12 |05 / 2020
Zviditeľnenie zobrazenie klubových bodov v profile zákazníka
Donaska
2.2.6 |04 / 2020
Zobrazenie miesta osobného odberu v hlavnej časti pri objednávaní.
Donaska
2.2.6 |04 / 2020
Možnosť určiť krátky text pre verejnú časť kategórie tovarov
DonaskaPredaj
2.2.5 |04 / 2020
Pri hromadnom vyúčtovaní možnosť zvoliť podľa prednastavených spôsobov platby vyúčtovanie
DonaskaPredaj
2.2.5 |04 / 2020
Vizualizovanie v zozname donášok spôsob platby vybranej zákazníkom
DonaskaKlub
2.2.4 |04 / 2020
Možnosť nastavenia automatického schvaľovania donášok pre skupiny zákazníkov Bronze, Silver, Gold...
Donaska
2.2.3 |04 / 2020
Zmena dizajnu verejnej donáškovej časti.
DonaskaKosik
2.2.4 |04 / 2020
Ak zákazník nie je prihlásený a zadá v košíku rovnaké údaje ako tel a email, tak je prihlásený cez link v emaili, alebo priamo
DonaskaPredaj
2.1.31 |04 / 2020
Úpravy pri zadávaní údajov o zákazníkovi pri donáške
DonaskaKontakty
2.1.32 |04 / 2020
V kontaktoch možnosť pridania vlastných ďalších informácii o donáške či údaje firmy potrebné z legislatívy
DonaskaKosik
2.2.5 |03 / 2020
Zmena dizajnu donášky košíka
PoloziekPredajVarianty
2.1.1 |03 / 2020
Pri predaji sa na položke ponúkajú jeho verianty s možnosťou priamej zmeny
ExportFin.dokladySkl.dokladyZoznam
2.11 |03 / 2020
Export xml, csv zoznamu dokladov
Fin.dokladyKartySkladZoznam
2.1.10 |03 / 2020
V zoznamoch dokladov možnosť posunu so šípkami po jednotlivých dokladoch
2.1.24 |03 / 2020
Zobrazenie odobraných položiek»
Kontakty
2.1.24 |03 / 2020
Filter na vlastné účty / kreditné
DonaskaKosik
2.1.25 |02 / 2020
Zobrazenie kupónov v košíku zákazníka pre priame vloženie
EET
1.12.25 |02 / 2020
Zobrazenie dátumu platnosti certifikátu používaného pre EET
DonaskaKlubProfil
1.12.25 |02 / 2020
Zobrazenie kupónov zákazníka v jeho profile
Klub
1.12.25 |02 / 2020
Informácie zákazníka o možnosti vstupu do klubu
Klub
1.12.25 |02 / 2020
Generovanie anonymného čísla účastníka v klube
Klub
1.12.25 |02 / 2020
Banner pre registráciu do klubu pri online donáške
KampaneKlub
1.12.25 |02 / 2020
Virtuálna vernostná karta pridaná do profilu užívateľa
Predaj
1.12.17 |02 / 2020
Možnosť vyhľadať položku podľa názvu tovaru
DonaNastenkaRozbor
1.12.16 |02 / 2020
Filter na rozlíšenie online objednávok
EETeKasaPredajSklad
1.12.14 |01 / 2020
Report dokladov pridané typy platidiel»
KampaneKlub
1.12.12 |01 / 2020
Kampaň odmena zákazníkov kreditom.»
Blocek
1.12.12 |01 / 2020
Na doklade možnosť zobraziť aktuálny stav kreditu zákazníka
Predaj
1.12.12 |01 / 2020
Otvorenie pokladničnej zásuvky po vyúčtovaní odloženého dokladu»
Predaj
2.1.11 |01 / 2020
Na karte moznosť určiť za koho DIČ sa predáva
Predaj
2.1.11 |01 / 2020
Jednoucelovy poukaz / vymenny pouka, JUP
KartyPredajSklad
1.12.30 |09 / 2019
Polovičná porcia»
eKasaPredaj
1.12.27 |08 / 2019
Uzávierka pre systém eKasa»
Licencie
1.12.22 |07 / 2019
Zobrazenie aktuálnej licencie v nástenke»
Web
1.12.25 |07 / 2019
Bočné menu vo verejnej časti aplikácie»
Web
1.12.18 |07 / 2019
Cache tovarov pre verejné zoznamy»
KartyKategorie
1.12.18 |07 / 2019
Hromadná zmena hladiny DPH pre karty v kategórii»
KartySklad
1.10.45 |06 / 2019
Zadanie množstva pre pridanie karty
DonáškaNastavenia
1.10.55 |06 / 2019
Automatické prideľovanie kupónov pri nákupe cez online donášku»
Kontakty
1.12.5 |06 / 2019
Skupiny verných zákazníkov a prideľovanie výhod»
Web
1.10.50 |06 / 2019
Nastavenei vlastných farieb pre verejnú časť»
Web
1.10.57 |05 / 2019
Link na Instagram podniku»
MobilWeb
1.10.50 |04 / 2019
Nastavenie vlastnej ikony aplikácie.»
DonáškaKarta
1.10.40 |01 / 2019
Priamy link pre objednanie karty v donáške»
DonáškaStolÚhrady
1.10.38 |01 / 2019
Integrácia platobnej brány ComGate»
DonáškaNastavenia
1.10.200 |11 / 2018
Automatické schvaľovanie objednávok z donášky[viac...]»
DonáškaNastavenia
1.10.36 |11 / 2018
Pre donášku možnosť nastaviť reklamný text pre pokladničné doklady z telefonických objednávok[viac...]»
ObjednavkySklad
1.10.09 |10 / 2018
Pri zobrazení nedostatočného množstva na sklade sa pri objednávaní tovaru vypočíta koľko je vhodné objednať»
PokladňaÚhrady
1.10.10 |10 / 2018
Tlač potvrdenia o vklade a výbere pre CZ
1.0.0 |11 / 2015
Celkovo bolo zatiaľ v aplikácii spravených 1100 zmien cez jej históriu, tieto zmeny sú obsiahnuté v návodoch
GoPay VISA, MasterCard