Kedy použiť ONLINE predaj a kedy synchronizované POS Pokladne v riešení siete predajní?

Ak potrebujete centrálne spravovať sklady a poklaničné systémy vo vašej sieti predajní, služba iKelp Predajca Cloud vám poskytuje hneď dva scenáre riešenia:

 • ONLINE predajné miesta - všetky prevádzky "naživo" pracujú s aplikáciou iKelp Predajca Cloud cez internet a online predávajú tovary zo skladov, ktoré môžu byť spravované centrálne
 • Synchronizované POS Pokladne - všetky prevádzky majú samostatne fungujúce pracoviská (najčastešie dotykové PC POS systémy), údaje o predaji a zmeny v sortimente sa synchronizujú cez internet na pozadí s centrálnou evidenciou
Sieť predajní

Porovnanie výhod jednotlivých riešení iKelp Predajca Cloud

ONLINE predajné miesta

 

Synchronizované POS Pokladne 

Riešenie:

Jednotlivé pokladničné miesta na prevádzkach sa pripájajú priamo na centrálnu databázu pomocou RDP / RemoteApp. Predaj a práca s aplikáciou tak prebieha ONLINE. Samotnú komunikáciu medzi dátovým centrom a fiskálnou tlačiarňou zabezpečuje aplikácia iKelp POS Manažér Cloud. Pokiaľ majú užívatelia príslušné prístupové práva, priamo môžu pristupovať ku skladovému systému.

 

Riešenie:

Jednotlivé pokladničné miesta na prevádzkach sú vybavené samostatným PC / tablet pracoviskom. Každá POS Pokladňa má tak svoju vlastnú databázu. V dátovom centre sa nachádza centrálna databáza evidencie skladov, prístup k nej je možný ONLINE cez internet pomocou RDP / RemoteApp. Údaje medzi jednotlivými pokladničnými miestami a centrálnou databázou sú synchronizované na pozadí cez internet.

Výhody:

 • Okamžitý odpis tovaru zo skladu
 • Prehľad o stavoch zásob na iných prevádzkach
 • Možnosť práce s výrobnými číslami
Nevýhody:
 • Vyžaduje na prevádzkach internetové pripojenie na úrovni ADSL alebo vyššie
 

Výhody:

 • Odolnosť voči výpadku internetu (nie je potrebné trvalé pripojenie)
 • Synchronizácia prebieha aj na pomalom mobilnom internete
 • Nevyžaduje trvalé pripojenie (synchronizujú sa len zmeny)
 • Možnosť pripojenia elektronických váh
Nevýhody:
 • Odpis tovaru zo skladu až po PLU uzávierke
 • Nevhodné, ak ide o rôzne druhy prevádzok (rôznorodosť sortimentu)

Použitie:

Toto riešenie je vhodné do prevádzok, kde sú pri procese vybavenia zákazníka potrebné informácie online, napríklad skladová dispozícia tovaru na inej prevádzke, práca s kreditom zákazníka a iné.

 • Mobilní obchodníci
 • Predaj oblečenia, kde je možné zákazníka poslať do inej prevádzky s dispozíciou tovaru
 • Veľkoobchody
 

Použitie:

Toto riešenie je vhodné do maloobchodných predajní, kde sa primárne využíva len funkcionlita dotykovej POS Pokladne a so skladom sa pracuje na inom PC v zázemí, alebo vôbec.

 • Potraviny
 • Drogérie
 • Fastfoody
 • Predajne oblečenia

Ďalšie tipy:

 • Na jednotlivých pracoviskách je možné kombinovať riešenie ONLINE a synchronizované POS Pokladne (napríklad manažér prevádzky môže v zázemí viesť agendu ONLINE, ale predaj bude odolný voči výpadku internetu).
 • Jednotlivé riešenia využívajú rôzne služby a technológie. Pre rôzne riešenia tak obvykle vychádzajú rôzne poplatky za služby / technológie / licencie.
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard