Budeme radi, ak nás v prípade akejkoľvek požiadavky budete kontaktovať!

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Abiset s.r.o.
1. mája 46/5470
901 01 Malacky
Slovensko

V čase: od 9:00 do 16:00, cez pracovné dni.

Telefonický kontakt:

034 / 239 95 41

Telefonicky nás môžete kontaktovať v čase: od 9:00 do 16:00, cez pracovné dni.

Emailový kontakt:

obchod(at)ikelp.com, www.ikelp.com

Doplňujúce identifkačné údaje prevádzkovateľa:

IČO: 36289141, DIČ: 2022154332, IČ DPH: SK2022154332
Register: OR: Mestský súd Bratislava III,vl.č.: 40021/B

Číslo účtu: 0186163165 / 0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK8709000000000186163165, SWIFT: GIBASKBX

Besteron VISA, MasterCard