Nastavenia - Financie - Peňažné pokladne

V časti nastavení Financie -> Peňažné pokladne, je možné definovať nastavenia, ktoré priamo súvisia s nastaveniami financií a finančných dokladov vytváranými v aplikácii. Peňažná pokladňa slúži na evidenciu peňažných dokladov. Pre každú pokladňu je možné nastaviť Číslo, Názov, ktorý sa používa interne v aplikácii, Počiatočný stav a Menu, v ktorej sa pokladňa eviduje (Obr.10.23-1). V stĺpci Pr. je možné určiť, či sa daná pokladňa má ponúkať v jednoduchých úhradách dokladov (viď kapitola ). Stĺpec A. určuje, či je pokladňa aktívna. Pridať novú pokladňu je možné pomocou tlačidla Pridať (Obr.10.23-2).

Zoznam finančných pokladní v aplikácii

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard