Nastavenie platobného terminálu banky

Jedná iba o termináli TB a CSOB.

Ak chce zákazník online prepojiť platobný terminál s aplikáciou iKelp Prdajca / POS Mobile je treba okrem nastavenív iKelpe kontaktovať aj banku resp. printec grout ktorý termináli spravujú, aby nastavili na zariadení protokol.

Kontaktný mail je: SLK_Pos_Helpdesk(at)printecgroup.com

Pre TB terminál je protokol PRSK04

PRE CSOB terminál je protokol PRSK02

V maili by malo byť SN zariadenia, IČO zákazníka, IP terminálu, maska, brána aká sa má nastaviť na termináli. Default je zapnuté DHCP. 

Sieť treba dôkladne overiť, lebo už keď si to terminál raz načíta a bude to zle, nebude sa mocť viac pripojiť a treba platený výjazd človeka z printecu objednať Úžasný

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard