Kreditný účet - karta Kredit

V tomto článku vám predstavíme postup pre vytvorenie tovarovej položky, karty typu Kredit. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu karty. Tento typ kariet je možné založiť v Menu aplikácie v časti Kontakty, kliknutím na ikonu Kredit, Nastavenia a kliknutím na ikonu + v poli Hľadať.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov ktoré je možné vykonať na karte Kredit

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • Zatvoriť - zobrazí sa predchádzajúci formulár zo zoznamom kreditných kariet. Vykonané zmeny sa neuložia.
 • Uložiť - kliknutím na tlačidlo je potrebné potvrdiť vykonané zmeny.
 • Návod - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí návod k príslušnej časti aplikácie.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie

Základné

 • Názov - názov skladovej karty. Pri vytváraní skladovej karty typu "Kredit", zadajte názov tak, aby bolo možné skladovú kartu jednoducho identifikovať. V prípade, že tento názov je dlhší ako 45 znakov, automaticky sa zobrazí ponuka pre zadanie skráteného názvu skladovej karty. Ak je potrebné názov skrátiť, skrátený názov zadajte tam, nakoľko názov skladovej karty sa zobrazuje v ponuke pre zákazníka napr. na jedálnom lístku. Preto je vhodné tu mať zadaný celý názov. (Viac informácií o jedálnych lístkov v aplikácii sa dozviete Vytvorenie jedálneho lístka, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke.)
  • Skrátený názov - sem je možné zadať názov s rôznymi skratkami. Skrátený názov sa v prípade, že je vyplnený zobrazuje obsluhe pri predaji, tlačí sa na bonovacej tlačiarni a na doklade pre zákazníka.
 • Kód / PLU - po vyplnení tohto čísla bude možné kartu ľahšie vyhľadávať v aplikácii. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upraviť.)

 • Cena - predajná cena tovaru. Jedná sa o koncovú predajnú cenu zadávanú s DPH. (V prípade platcu DPH si cenu bez DPH aplikácia automaticky dopočíta.)

 • DPH - výška priradenej DPH danej skladovej karte. (Možnosť nastavenia DPH na skladovej karte sa zobrazí po správnom vyplnení obchodných údajov spoločnosti v časti O nás. Ak je tu vyplnené aj IČ DPH, zobrazí sa dané nastavenie.)

 • Zamknutá cena - v prípade uzamknutia ceny nie je možné cenu na položke pri predaji meniť. Rovnako nie je možné na položku aplikovať žiadnu zľavu. V prípade, že je vytvorený akciový cenník na kategóriu v ktorej sa daná položka nachádza, na kartu s uzamknutou cenou sa rovnako zľava aplikovať nebude.

 • Zákaz predaja - v prípade daného nastavenia na karte, nie je možné položku predať,  rovnako sa nezobrazuje ani v zozname pri predaji. (Neodporúčame premenovávať skladové karty. Ak došlo k vyradeniu položky z predaja, je možné skladovej karte tento príznak nastaviť a v prípade potreby vytvoriť novú skladovú kartu. Ak sa následne položka opätovne vráti do predaja, príznak sa odoberie a kartu bude možné opäť predávať a bude sa zobrazovať v zoznamoch.)

 • Farba - farba, pod akou sa bude ikona položky zobrazovať v predaji.

Rozšírené

 • Predaj zlomkového množstva - nastavenie definuje, či je možné predať aj časť z danej karty. (Pri jedlách napr. polovičnú porciu, pri panákoch miesto 0,04l napr. 0,02 a pod.)

 • EAN - čiarový kód danej položky. Čiarový kód odporúčame vyplniť ak sa jedná o kartu s evidenciou SBL, ktorý jednoznačne identifikuje daný tovar. Rovnako tak aj v prípade predaja pomocou čítačky čiarových kódov.

 • Popis - popis na skladovej karte predstavuje bližší popis, ktorý sa zobrazuje na jedálnom lístku. (Pri miešaných drinkoch sa môže jednať napr. o zloženie a pod.)

Kategórie

Obrázky

 • Obrázok skladovej karty je možné pridať kliknutím na žltú ikonu plus.
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard