Potvrdenie súhlasu používania služby Abiset Pomoc

Zadaním e-mailu / potvrdením súhlasu u registrovaného užívateľa súhlasíte s nasledovnými podmienkami používaním aplikácie Abiset Pomoc či služby technickej podpory.

  • Služba je určená výhradne na technickú podporu firmy Abiset s.r.o. a jej produktov iKelp
  • Služba je vrámci platného cenníka spoplatnená.
  • Pri nevysporiadaných záväzkov voči spoločnosti Abiset s.r.o. môže byť poskytnutie služby zamietnuté a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
  • Dostupnosť služby sa riady všeobecnými podmienkami a vzájomnými dohodami priamo so spoločnosťou Abiset s.r.o.
  • Snažíme sa splniť všetky požiadavky v rámci možností, čo ale nemusí byť vždy dodržané vzhľadom na rôzne nepredvídateľné technické situácie. Využitie služby teda nezaručuje splnenie všetkých požiadaviek a používateľ nemá nárok na ich vykonanie.
  • Prevádzkovaním aplikácie nevzniká nárok na náhradu škody v akejkoľvek forme.
Besteron VISA, MasterCard