Príprava súboru pre import kariet z Predajcu do POS Mobile

Čo je potrebné skontrolovať pred importom do iKelp POS Mobile

Export kariet do Excelu pre ručný import

 1. Kontrola zaradenia kariet do kategórií.
 2. Úprava stromovej štruktúry pred exportom.
 3. Neexportovať karty so zákazom predaja.
 4. Označiť skladové karty, export cez Zoznam/S.
 5. Import kariet je popísaný v návode Import karet v iKelp POS Mobile.

Export kariet do XML

 1. Skontrolovať:
  1. Nastavenia - Kategorie - každá kategória musí mať kód.
  2. Karta - každá karta musí mať nadefinovanú kategóriu.
  3. V aplikácii POS Mobile sa kód = PLU.
  4. Pripraviť kategórie tak, ako by mali byť v rámci POS Mobile v rámci Predajcu.
  5. Neexportovať karty so zákazom predaja.
 2. Export karty - Copy do xKelp 
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard