Tlač nefiskálnych dokladov na účtenkovej tlačiarni

V tomto návode vám predstavíme ako nastaviť aplikáciu iKelp Pokladňa pre Online predaj v prípade, že k aplikácii nie je pripojená fiskálna pokladnica alebo fiskálna tlačiareň. Niektorým subjektom totiž zo zákona nevyplýva povinnosť používať na predaj fiskálne zariadenie, ale potvrdenie o prijatí hotovosti je možné vytlačiť aj na POS účtenkovej tlačiarni. Pre bližšie informácie o tom, komu táto povinnosť nevyplýva zo zákona sa dočítate aj na portále daňovej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanie-ERP.

Nastavenia

Nakoľko je subjektov, ktoré nemajú povinnosť používať pri predaji fiskálne zariadenie pomerne málo, aplikácia je prednastavená po inštalácii tak, aby vyžadovala pripojenie fiskálnej tlačiarne. Na to, aby bolo možné tlačiť doklady aj na POS účtenkovej tlačiarni, je teda na úvod potrebné vykonať zopár nastavení.

Konfigurácia zariadenia

Ako prvé odporúčame v aplikácii nadefinovať samotné zariadenie, tlačiareň na ktorej sa budú tlačiť potvrdenia o prijatej hotovosti. Postup konfigurácie zariadenia v systéme nájdete v článku POS Pokladňa - nastavenie bonovacej tlačiarne. Ak máte zariadenie ako také nakonfigurované, je potrebné nakonfigurovať zariadenie v aplikácii iKelp Pokladňa. Postup je popísaný v tomto návode POS Pokladňa - definovanie bonovacej tlačiarne. Akonáhle máte zariadenie nastavené aj v aplikácii, postupujte nastaveniami výstupov pre zariadenie.

Nastavenie výstupov

V nastaveniach aplikácie je potrebné deaktivovať výstupy, ktoré sa používajú pri tlači na fiskálnej tlačiarni a aktivovať tie bez podpory fiskálnej tlačiarne.

 1. Kliknite v menu aplikácie na možnosť Nastavenia, zo zobrazenej ponuky opäť vyberte možnosť Nastavenia.
 2. Kliknite v ľavej časti v strome nastavení na možnosť Výstupy a rozbaľte túto ponuku kliknutím na ikonu +.
 3. V zobrazenej ponuke vyberte možnosť POS Predaj, opäť kliknite na tlačidlo +.
 4. Po kliknutí na možnosť POS Predaj z ponuky sa zobrazia v pravej časti nastavenia výstupov pre Online predaj v aplikácii.
 5. Ďalej je potrebné nastaviť požadované výstupy. (Pozor, výstupy sa automaticky vytvoria len ak bola vytváraná nová databáza. V prípade, že aktivujete predaj v databáze, ktorá bola vytvorená v nižšej verzii aplikácie ako je 1.36.21xx, je potrebné si výstupy ručne vytvoriť v nastaveniach aplikácie. Viac o nastavení sa dočítate v návode Doplnenie výstupov pre tlač nefiskálnych dokladov.)
  1. Deaktivovať výstupy:
   1. Účtenka, fiskálny doklad
   2. Účtenka, potvrdenie o odložení.
  2. Aktivovať výstupy:
   1. Účtenka, potvrdenie o odložení - podrobne.
   2. Účtenka, bez ERP / VPR.
 6. Následne je potrebné na výstupoch nastaviť, na ktorom zariadení sa má doklad vytlačiť.
  1. Otvorte si nastavenia aktivovaných výstupov a v záložke Základné nastavte v časti Kód zariadenia ->Názov (kód) zariadenia z aplikácie iKelp POS Manažér.
 7. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť

Ak už sú vykonané všetky potrebné nastavenia, je treba v aplikácii zadefinovať, že sa budú tlačiť doklady na nefiskálne zariadenie. Toto zabezpečíte aktivovaním nastavenia Nevzniká povinnosť používania ERP / VRP.

 1. Príslušné nastavenie nájdete v nastaveniach aplikácie, v časti Externé zariadenia kliknite na možnosť POS On-line
 2. V pravej časti sa zobrazia nastavenia On-line predaja, aktivujte príslušné nastavenie.

Ak máte vykonané všetky potrebné nastavenia, je možné prejsť k samotnému predaju. Predaj na dotykovej POS Pokladni je popísaný v článku Ukončenie predaja hotovosťou v iKelp POS Pokladni.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard