Vzorové xml pre produkt (zo smithfieldu)

Vzorové xml pre produkt zo smithfieldu. Vlastnosti sa začínajú XmlTagom, ako ho majú nastavený na vlastnosti.

<Product id="12" active="true">
    <Goods guid="8e51b721-85bb-42ff-864f-ddad8a100eb9" id="1">iKelp POS Mobile</Goods>
    <Person guid="616d48b4-bfeb-4Db0-9c4d-0f98a7f2b130" id="1">Janko Mrkvička</Person>
    <Props>
      <sfprop-app-urlweb guid="dfeebd37-b957-4fc7-8f19-52e1c8bff669">
        <Name>Url web</Name>
        <Vals>
          <Value item_no="1">http://mweb.pos.ikelp.eu</Value>
        </Vals>
      </sfprop-app-urlweb>
    </Props>
  </Product>
Besteron VISA, MasterCard