Zrušenie objednávky vytvorenej online bez dokončenej úhrady

Tento návod je určený primárne pre zákazníkov, ktorí si objednávajú online v prevádzkach, kde je možné platiť online platobnou kartou. Môže nastať situácia, že zákazník objednávku vytvorí, ale z nejakého dôvodu následne neuhradí. Neuhradenú objednávku vie zákazník jednoducho zrušiť.

Zrušenie neuhradenej objednávky

Ak nastane situácia, že zákazníkovi zostane v online objednávaní otvorená objednávka, ktorú chce zrušiť a nebude ju uhrádzať, je potrebné ju zrušiť. Nakoľko sa takáto objednávka obsluhe nezobrazí, musí ju zrušiť priamo užívateľ (zákazník), ktorý objednávku vytvoril.

  1. Kliknite na detail objednávky.
  2. Kliknite na Zrušiť.
  3. Potvrďte zrušenie objednávky v prehliadači kliknutím na OK.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard