Zoradiť podľa:
Počet položiek: 62
V tomto návodu vám vysvětlíme, kde je možné v aplikaci iKelp Pokladna nastavit obchodní režim pro dotykový prodej. V návodu je vysvětleno i nastavení módu zobrazování položek. Nastavení prodejního režimu v iKelp Pokladna Nastavení obchodního režimu dotykové pokladně v aplikaci iKelp Pokladna: Klikněte... Víc...
Tento návod vás naučí jak v aplikaci iKelp Pokladna vytvoříte skladové kategorie, které se následně zobrazují v dotykovém prodeji. Pod každou skladovou kategorií jsou zobrazeny příslušné skladové karty. Vytvoření skladových kategorií V aplikaci iKelp Pokladna je možné vytvořit, resp. upravit kategorie... Víc...
Zařazení skladových karet do kategorií umožňuje jednoduché a rychlé vyhledávání skladových karet. Kategorie je možné tvořit do tzv. stromu. To znamená, že se nejdříve vytvoří hlavní kategorie, pod kterou se následně dají vytvořit podkategorie a pod nimi další a další podkategorie. Například bychom vytvořili... Víc...
On-line prodej je prodej na fiskální tiskárně (případně na registrační pokladně) přes počítač. V počítači připravíte doklad (přes okno Prodej nebo přes POS Pokladnu ) a počítač následně doklad odešle na fiskální tiskárnu, která doklad vytiskne. Nejdříve si napíšeme kroky, podle kterých nastavíte on-line... Víc...
V tomto návodu si popíšeme, jak nastavit komunikaci s Elektronickou evidencí tržeb v aplikaci iKelp POS Manažer. Formulář nastavení se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nastavení v menu aplikace iKelp Pokladna. V zobrazené nabídce klikněte na možnost Nastavení . V části Externí zařízení konfigurace POS... Víc...
V tomto návodu si popíšeme, jak nastavit jednotlivá zařízení v aplikaci iKelp POS Manažer. V aplikaci iKelp Pokladna otevřete nastavení aplikace iKelpPOS Manažer stisknutím tlačítka Nastavení v nastaveních POS On-line ( Nastavení - POS On-line prodej ). Jednotlivá zařízení se přidávají: Pomocí šipky,... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme jak je možné v aplikaci iKelp Pokladna nadefinovat externí zařízení / tiskárnu za účelem tisku objednávek, často označovanou jako bonovací tiskárna. Vycházíme z předpokladu, že samotné zařízení je už nakonfigurováno v sekci on-line zařízení POS Manažera a byl mu přidělen... Víc...
V tomto návodu si vysvětlíme, jak nastavit tiskárnu pro tisk objednávek, často nazývanou jako bonovací tiskárna. Tento návod popisuje situaci, že účtenková tiskárna a bonovací tiskárna jsou dvě nezávislá zařízení. V případě, že používáte účtenkovou tiskárnu i jako bonovací, postupujte podle návodu Použití... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme, která nastavení je nutné vykonat pro nastavení režimu evidování dokladů do Elektronické evidence tržeb. Základní nastavení komunikace s EET Základní nastavení režimu evidování EET v aplikaci iKelp Pokladna Základní nastavení režimu evidování dokladů do EET je potřebné v... Víc...
V tomto návodu vám popíšeme možnost stáhnutí aplikace iKelp Pokladna z internetu. Demoverzi aplikace je možné zadarmo stáhnout a bezplatně používat po dobu 90 dní. Aplikace je po dobu tohoto období plně funkční a po aktivování je možné pokračovat v jejím používání bez ztráty údajů. Stáhnutí aplikace... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné přidat obrázek na dotyková tlačítka v aplikaci iKelp POS Pokladna. Přidání obrázků na kartu Obrázek je možné na skladovou kartu přidat dvěma způsoby: Klikněte na ikonu pro přidání dokumentu ke skladové kartě. Klikněte pravým tlačítkem na možnost... Víc...
Skladové karty (nebo Seznam skladových karet) zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavním menu aplikace a následujícím kliknutím na Karty nebo kliknutím na tlačítko s písmenem K na nástrojové liště. Seznam skladových karet je zároveň představen v návodu Skladové karty - seznam . Některé záložky, které se... Víc...
Seznam skladových karet slouží na evidování a správu skladových karet. Okno Skladové karty zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavním menu aplikace a následně kliknutím na Karty nebo kliknutím na tlačítko s písmenem K na nástrojové liště. Seznam skladových karet v aplikaci iKelp Pokladna Toto okno je rozděleno... Víc...
Okno Prodej se využívá na různé typy prodeje. Jde hlavně o On-line prodej, vytváření dodacích listů a faktur. Při všech typech se prodávané zboží okamžitě odepíše ze skladu. Okno zobrazíte kliknutím na Prodej v menu aplikace a následujícím kliknutím na Prodej nebo kliknutím na tlačítko se znakem (fialové... Víc...
V okně Prodej je možné vykonat refund bločku a tím vrácení peněz zákazníkovi. Existují dva způsoby. Refundace dokladu v aplikaci iKelp Pokladna Manuální způsob - bez vazby na původní doklad. Podle původního (papírového) bločku vyberte položky ktoré si přejete refundovat. Doklad je možné refundovat i... Víc...
V tomto návodu vám představíme různé možnosti ukončení dokladu v aplikaci iKelp Pokladna v režimu prodeje pomocí klávesnice a myši. Představíme platbu platební kartou, šekem, hotovostí a jejich kombinacemi. Ukončení prodeje Prodej je možné ukončit více způsoby. Popis prodeje a ukončení platbou v hotovosti... Víc...
Aplikace POS Manažer slouží na obsluhu zařízení, které se nacházejí v provozu u zákazníka: registrační pokladna v režimu ONLINE fiskální tiskárna bonovačky (tisk objednávek v kuchyni nebo u baru) Tuto aplikaci je potřebné nainstalovat na počítač (nebo notebook / tablet) v provozu. Ten musí mít funkční... Víc...
POS Manažer je aplikace, jejíž účelem je zprostředkovávat komunikaci mezi nadřazenou aplikací (například aplikace iKelp Prodejce) a výstupním zařízením (fiskální tiskárna, registrační pokladna, účtenková tiskárna nebo displej) . iKelp POS Manažer Existují dvě verze aplikace iKelp POS Manažer: POS Manažer... Víc...
V tomto návodu si popíšeme jednotlivá základní nastavení aplikace iKelp POS Manažer Server. Pokud používáte aplikaci iKelp Pokladna, aplikaci iKelp POS Manažer server je vhodné instalovat jen v případě, že je prodej realizován z více PC na jedné účtenkové tiskárně. Pokud prodáváte v rámci jednoho PC... Víc...
V tomto návodu ukážeme, jak je možné vyúčtovat (ukončit) v POS Pokladně prodej. Ukončení prodeje ukážeme na více příkladech: ukončení hotovostí ukončení platební kartou ukončení stravovacími lístky ukončení kombinací platidel Ve všeobecnosti se prodej ukončuje platidlem (hotovost, kredit, šek aj.), a... Víc...
Následující krátký videokurz vás provede instalací, prvotním nastavením a používáním aplikace iKelp Pokladna. Tohle je nejjednodušší a nejlevnější cesta jak začít a úspěšně používat aplikaci. Vychází ze záznamu školení certifikovaných iKelp Partnerů. Přednášející školitel má za sebou stovky nasazení... Víc...
V tomto návodu se dozvíte, jak v aplikaci vytvořit skladovou kartu s evidencí množství na skladě, typ T (zboží) a jak vyplnit její základní informace. Dále návod vysvětluje základní nastavení na kartě jako kód karty, název karty, PLU, QPLU, prodejní cenu a zařazení do skladové kategorie. Nová skladová... Víc...
Návod vystvětluje základní typy skladových karet a jejich význam v aplikaci iKelp Pokladna. Popsány jsou karty typu T-zboží, R-receptura, O-obal a P-práce/služba. Pokud nebudete v aplikaci evidovat sklad, zakládejte hned od začátku karty typu P - práce (bez evidence stavu na skladu). Význam nejčastěji... Víc...
Speciálním typem skladové karty je receptura. Slouží na automatizovanou výrobu, což znamená, že se automaticky vyrábějí výdejky položek v receptuře a současně se automaticky tvoří příjemky výrobků. Novou recepturu vytvořte jako normální skladovou kartu podle návodu Vytvoření karty zboží a její základní... Víc...
V tomto návodu si vysvětlíme, co je surovina, jaký je rozdíl mezi recepturou a surovinou, povíme si příklad suroviny a ukážeme si její vytvoření. Aby jste správně pochopili, co je surovina, doporučujeme vám přečíst si článek o receptuře Skladové karty - receptura . Příklady Nejdříve si uveďme příklad:... Víc...
V tomto návodu Vám představíme, jakým způsobem je možné v aplikaci vytvořit uživatele, resp. skupinu uživatelů a nastavení přístupových údajů. Vytvoření uživatele Vyberte v menu Nastavení - Nastavení , zobrazí se okno s nastaveními aplikace. V levé části okna, ve stromu jednotlivých nastavení vyberte... Víc...
Přístup do aplikace mají jen uživatelé, kteří mají v aplikaci přiřazeno konto, tedy mají přihlašovací heslo do systému. Každému uživateli systému je dále možné upravovat přístup k jednotlivým funkcím aplikace, případně upravovat chování aplikace. Níže vám představíme jednotlivá nastavení formuláře uživatelů... Víc...
Tento videonávod nám popisuje úpravu - přizpůsobení uživatelského rozhraní skladových karet v aplikaci iKelp Pokladna. Zároveň si můžeme upravit rozložení sloupců, velikost písma, barvy a nastavit rozhraní podle našich preferencí. V tomto návodu vám představíme, jakým způsobem je možné si přizpůsobit... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné si v aplikaci POS Pokladna nadefinovat vlastní místnosti, stoly a jejich rozložení v restauračním režimu. Aby bylo možné si v aplikaci upravovat rozložení místností a stolů, je potřebné mít v aplikaci aktivní tato nastavení: Restaurační režim prodeje... Víc...
V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné přidávat položky do prodeje v aplikaci iKelp Pokladna. Aplikace umožňuje různé způsoby přidávání položek do prodeje a dále vám jednotlivé možnosti blíže popíšeme. Aby bylo možné položku na doklad přidat, je potřebné spustit aplikaci a otevřít nový... Víc...
GoPay VISA, MasterCard